Obálky Otty Mizery (1944) ke knize z Nakladatelství mladých