Obálka Aloise Mužíka pro první vydání Zinkové cesty v nakladatelství Karla Voleského (1942)