Interiér knihkupectví NV v Jungmannově ulici 13, které bylo otevřeno v roce 1970.