Jan Werich, Jaroslav Ježek, Jiří Voskovec a Jinddřich Honzl