Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Marie  DUŠKOVÁ

* 6. 10. 1903, Skrýchov (u Tábora) 
 
Básnířka a prozaička
 Dívčím jménem Hronová; chodila do vesnické dvoutřídky, pracovala střídavě jako zemědělská dělnice a pomocnice v domácnosti. Po válce se s rodinou přestěhovala do Prahy, kde byla 1951–1956 kulturní redaktorkou časopisu Beseda venkovské rodiny (1952–1956 souběžně večerně studovala gymnázium). Od 1955 až po odchod do důchodu (1968) byla tajemnicí MNV v Bělé–Želnavě na Šumavě (okres Prachatice).
 Debutovala po 1948 v jihočeském krajském časopise Palcát, soustavně se umělecké tvorbě začala věnovat po vypsání akce Pracující do literatury (1949) a záhy začala být považována za vzor dělnické spisovatelky. Od 1951 přispívala do Literárních novin, Vlasty, Pochodně (Hradec Králové), Rudého práva, Května aj.
 Dušková knižně debutovala sbírkou agitační a budovatelské poezie Nezapomenutelný květen. Později psané prózy s tematikou socialistického přerodu jihočeské vesnice (Polánka voní jarem) svědčí o autorčině důvěrné znalosti venkovského života i jejím citovém vztahu k vesničanům, cíleně však naplňují schémata literatury 50. let. Román Rodiče a děti je koncipován jako kronika společenských proměn od 30. let po rok 1948; na pozadí obrazu širšího společenského dění tu Dušková rozvíjí příběh chalupnického synka, nositele přímočaře optimistického pohledu na svět, který se posléze přimkne k dělnictvu.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Nezapomenutelný květen (BB 1951); Rodiče a děti (R 1954); Polánka voní jarem (PP 1955).

LITERATURA

Recenze: Nezapomenutelný květen: J. Kristek, LitN 1951, č. 7 * Rodiče a děti: Z. Vavřík, LitN 1955, č. 25; K. Tachovský, HD 1955, s. 170; M. Petříček, NŽ 1955, s. 416 * Polánka voní jarem: Z. Heřman, Květen 1955, s. 61.
Autor hesla: Blanka Svadbová (1995)
Aktualizace hesla: 29. 3. 2006 (kp)
 
zpět na hlavní stranu