Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Josef  HANZLÍK

* 19. 2. 1938, Neratovice  
† 26. 1. 2012, Praha 
 
Básník, autor literatury pro děti
 Otec byl truhlářem. V dětství žil Hanzlík v Táboře, od roku 1946 v Nejdku u Karlových Varů. Po studiu na hospodářské škole v Karlových Varech a Mariánských Lázních (maturita 1957) absolvoval psychologii na FF UK (1957–1963, diplomová práce: Příspěvek k psychologii literatury). V letech 1965–1969 byl redaktorem časopisu Plamen, 1969–1991 dramaturgem a scenáristou Filmového studia Barrandov. Od roku 1991 se věnoval pouze literatuře a překladatelství.
 Debutoval v roce 1957 v Kultuře. Poezií od roku 1959 přispíval dále do těchto novin a časopisů: Literární noviny, Plamen, Host do domu, Tvář, Sešity pro mladou literaturu, Červený květ, Tvorba, Literární měsíčník aj. Časopisecky publikoval i překlady jugoslávských a amerických básníků. – Je autorem, respektive s režiséry spoluautorem scénářů k filmům Deváté srdce (1978, režie Juraj Herz), Kouzelné dobrodružství (1982, režie Antonín Kachlík, podle Alaina Fourniera), Modré z nebe (1983, režie Ota Koval, podle Bély Balásze), Poklad hraběte Chamaré (1984, režie Zdeněk Troška, podle Aloise Jiráska) a Čarovné dědictví (1985, režie Zdeněk Zelenka, podle Václava Řezáče). – Jako tvůrce dětské literatury Hanzlík soustavně spolupracoval s Československou televizí, která mu inscenovala pohádky O Terezce a paní Madam (1976), Hodný Fridolín a zlá Józa (1984) a O princezně na klíček (1987, všechny režie Libuše Koutná), a také s Československým rozhlasem (mj. řada krátkých pohádek z cyklu Hajaja).
 Hanzlíkova básnická prvotina Lampa byla na počátku 60. let považována za nejvýznamnější tvůrčí čin nastupující básnické generace. Po ideologické abstraktnosti a deklarativnosti poezie předchozího desetiletí i po oslavě všednodennosti u autorů časopisu Květen vystoupil Hanzlík se svébytnou, silně emotivní básnickou výpovědí, proměňující skutečnost v pohádkově fantaskní vizi: něžný cit přemáhá zlo, často tematizované utrpením nevinného dítěte. Také v dalším autorově díle tvořil základní bipolaritu kontrast mezi dospělostí zla a dětskou nevinností dobra, který symbolicky zpřítomňuje i znepokojivou protikladnost mezi lidským štěstím a válkou, mezi láskou a netečnou lhostejností. Naivitu a dětský úžas autorova pohledu na skutečnost zvýrazňovala rovněž spontánní intonace lyrických veršů, obsahujících často epické jádro a nebránících se až jisté dekorativní infantilnosti. Proměnu veršové struktury, ale i změnu názorových postojů přinesla druhá polovina 60. let, kdy v Hanzlíkových verších, pro něž byla dosud charakteristická spontánní lehkost a bezprostřednost, zesílila reflexivní složka, projevující se zejména využíváním symbolů a alegorií i převahou volného verše (Potlesk pro Herodesa, Krajina Euforie). Snaha po větší básnické objektivizaci prožitků přitom oslabila Hanzlíkův výchozí romantický impuls, jímž byl formován protest lyrického hrdiny proti lidské malosti a citové omezenosti. I když se z jeho poezie neztratily tendence k mytizaci naivity a dětského světa, pocit ohroženosti člověka atomovou katastrofou jej přivádí k bezprostřednějšímu kontaktu s tvrdou podobou současné reality, k pocitům deziluze a úzkosti. Tento vývojový posun je zřetelný zejména ve sbírkách z 80. let (Požár babylonské věže, Ikaros existoval), v nichž autor svůj protiválečný apel a touhu po etické proměně člověka zasazuje do zcela neromantických kulis současného světa, což také podstatně zkonkrétnilo a zcivilnilo jeho básnickou dikci.
Hanzlíkovo vidění světa víceméně předurčilo i jeho zájem o dětskou literaturu. Do svých próz, básní i televizních inscenací pro děti mohl beze zbytku promítnout svou potřebu fantaskní hravosti, smyslu pro pohádkovou fabulaci i neotřelý verš.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Lampa (BB 1961); Bludný kámen (BB 1962); Země za Paříží (BB 1963); Stříbrné oči (BB 1963); Černý kolotoč (BB 1964); Princ a želva (BB pro děti, 1964); Úzkost (BB 1966); Sněhová hvězdička (pohádka, 1966); Potlesk pro Herodesa (BB 1967); Záhada jezera Tanu-Ten (pohádky, 1968); Princ v Zeleném království (pohádka, 1971); O princi s dřevěným mečem (pohádka, 1972); Krajina Eufórie (BB 1972); Princ ve Velké Cintánii (pohádka, 1974); Juliánek a skřítek (P pro děti, 1976); Hodný Fridolín a zlá Józa (P pro děti, 1980); Pimpilim pampam (BB pro děti, 1981; rozšíř. 1988); Požár babylonské věže (BB 1981); Ikaros existoval (BB 1986); Princ a malá princezna (P pro děti, 1989); Kde je ona hvězda (BB 1990); Létající talíře (a lžíce) aneb Zábavná kuchařka pro děti kosmického věku (1995; uprav. vyd. s tit. Zábavné vaření pro malé kuchtíky: snídaně – obědy – večeře, 1999); O princezně na klíček (P pro děti 1997).
Výbory: Three Czech Poets – V. Nezval, A. Bartušek, J. H. (angl. výbor z BB, Baltimore 1971, překlad a ed. E. Osers); Láska pod mostem (výbor BB z 1961–1978, 1980); Usínáš, lásko, jako zeleň stromů (výbor BB, 1986); Selected Poems (výbor BB, Newcastle upon Tyne 1993, překlad E. Osers a J. a I. Milner, ed. E. Osers); Prométheus a Sodoma (výbor BB, 1996, ed. P. Žantovský).
Překlady
: T. Ujević: Žíznivý kámen na prameni (1966); H. Tahmiščić: Možnost půlnoci (1969); J. Kákoš: O třech krásách světa (rozmnož. 1973); E. Eschner: Král Jergen (rozmnož. 1976).
Uspořádal a vydal: K. Boušek: V divokém víně slavíci (výbor BB, 1982).

LITERATURA

Studie a články: A. Brousek in A. B. – J. Škvorecký: Na brigádě (Toronto 1979); J. Peterka: doslov, in Láska pod mostem (1980); J. Pavelka: Poezie jako svědomí lidské aktivity, LM 1982, č. 9; J. Holoubek: Poezie není jenom sen, Kmen 1988, č. 7.
Recenze: Lampa: D. Karpatský, MF 8. 7. 1961; J. Hájek, Plamen 1961, č. 11; M. Červenka, HD 1961, č. 9 * Bludný kámen: P. Blažíček, Kultura 1962, č. 13; J. Opelík HD 1962, č. 5 * Černý kolotoč: M. Pohorský, RP 7. 8. 1964; M. Vacík, LitN 1964, č. 25; B. Doležal, Tvář 1965, č. 4–5 * Potlesk pro Herodesa: A. Jelínek, Plamen 1967, č. 11; Z. Pešat, LitN 1967, č. 31 (též o sb. Úzkost); M. Vacík, RP 18. 4. 1969 * Princ v Zeleném království: O. Chaloupka, ZM 1971, s. 474 * Krajina Euforie: J. Pavelka, Rt 25. 4. 1973; J. Havelka, Tvorba 1973, č. 21 * Požár babylónské věže: V. Křivánek, Tvorba 1982, č. 11, příl. Kmen; I. Mojík, Slovenské pohľady (Bratislava) 1982, č. 8 * Ikaros existoval: V. Křivánek, RP 21. 10. 1986; J. Rulf, ZN 22. 11. 1986; P. A. Bílek, Práce 28. 7. 1987; M. Pohorský, Tvorba 1987, č. 8, příl. Kmen; O. Rafaj, LM 1987, č. 1 * Kde je ona hvězda: P. A. Bílek, Tvar 1990, č. 37; V. Křivánek, Tvorba 1990, č. 45; M. Petříček, NK 1990, č. 37 * Létající talíře (a lžíce) aneb Zábavná kuchařka pro děti kosmického věku: J. Nejedlý, NK 1995, č. 31.
Rozhovor: M. Jareš – L. Kasal, Tvar 2006, č. 9.

Autor hesla: Jaroslav Med (1995)
Aktualizace hesla: 29. 10. 2008 (kb)
Aktualizace bibliografie: 29. 10. 2008 (kb)
 
zpět na hlavní stranu