Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Soňa KOCIÁNOVÁ

* 14. 3. 1930, Praha  
† 5. 1. 1970, Praha 
 
Básnířka
 Dívčím jménem Beníšková. – Otec byl dělníkem. Po maturitě na dělnické přípravce v Houšťce u Prahy (1951) absolvovala češtinu a ruštinu na PedF UK (1951–1954). Pracovala jako učitelka, od roku 1963 až do své smrti jako zástupkyně ředitele na různých ZŠ v Praze. – Jejím manželem byl literární historik Josef Kocián (1924–1970).
 

Ačkoliv Soňa Kociánová publikovala ještě za svého života v Sešitech pro literaturu a diskusi (1969), bylo její básnické dílo zpřístupňováno až z rukopisné pozůstalosti. Z dochovaných sbírek Černohorský, Do copánku spletené, Chvíle!, Pastorální, LomZ jednoho deníku byly postupně sestaveny dva knižní výbory. – Vedle literární tvorby vznikalo paralelně též rozsáhlé výtvarné dílo (mj. originální plakáty na řadu akcí, uspořádaných na autorčiných pracovištích).

 Z pozůstalosti vydávaná poezie Soňi Kociánové formálně navazuje především na dílo Jiřího Ortena. Autorka širokým volným veršem zachycuje asociativní proud představ, používá však i sevřenou veršovou stavbu, která úspornou zkratkou až gnómického typu a prostým jazykem téměř bez adjektiv mnohdy evokuje subtilní poezii staré Číny, jindy svou hudebností připomíná poezii lidovou. Třebaže tato poezie navenek působí jako naivní bezprostřední zpověď, je plná významové dramatičnosti a představuje soudobou modifikaci romantického vztahu ke světu, kde tázání převažuje nad odpovědí, analýza nad syntézou, konkrétní detail nad celkem. Kociánová tak přináší ženskou osobitost v křehké snovosti a melancholičnosti veršů, jimiž zachycuje vnitřní souzvuk jedince s přírodou i autentický pocit úzkosti ze vztahu k lidem.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Do copánků spletené (BB z pozůstalosti, 1973, ed. Josef Suchý); Lom (BB z pozůstalosti, 1974, ed. Štěpán Vlašín).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Zrcadla lásky (1982); Sešity. Výběr z 33½ čísel časopisu (2009); Milá Mácho (2020).

LITERATURA

Studie a články: Š. Vlašín: Talent předčasně zlomený, in S. K., Lom (1974); P. Fabian: V šedi oficiálních edic poezie…, Revue politika 2005, č. 4, příl. Proglas, č. 2; S. Ficová: S. K., Tvar 2018, č. 7.
Recenze: Do copánků spletené: O. Rafaj, LM 1974, č. 2; M. Richter, Slovenské pohľady (Bratislava) 1974, č. 11 * Lom: (omh), NK 1974, č. 37; (vot) (= F. Novotný), Práce 23. 10. 1974; (vo) (= V. Vodák, tj. M. Vacík), LD 15. 11. 1974; J. Pavelka, Rt 5. 12. 1974; O. Rafaj, LM 1974, č. 8; J. Peterka, Tvorba 1975, č. 6.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (soupis: L. Šolcová, 2003).

Autor hesla: Michaela Nondková (1995); Michal Jareš (2021)
Aktualizace hesla: 18. 2. 2021 (jar)
Aktualizace bibliografie: 18. 2. 2021 (jar)
 
zpět na hlavní stranu