Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Luděk  ŠNEPP

* 21. 12. 1922, Lány  
† 11. 4. 1999, London (Kanada) 
 
Básník a prozaik
 Pocházel z rodiny dělníka. Dětství prožil v Novém Strašecí u Kladna, mládí v Praze. 1933–1936 zde navštěvoval reálku, po čtyřech třídách (1936) však studium přerušil, odešel z domova a pracoval jako dělník v truhlářství (1936–1938), poté v krátkodobých zaměstnáních jako lesní a stavební dělník. Za války byl totálně nasazen v Berlíně, po útěku do Čech (1944) získal novou pracovní knížku a stal se horníkem na Kladně. V květnu 1945 odjel do pohraničí a pracoval jako mistr v továrně na umělé tuky v Křešicích u Děčína (1945–1949), krátce jako účetní na statku v Sorgu u Aše (leden 1950). Poté byl dělníkem-natěračem u Okresního stavebního podniku v Chebu. Od vydání knižního debutu (1960) se věnoval literární práci, od dubna 1967 byl ředitelem Kulturního střediska v Chebu. V říjnu 1968 emigroval do Kanady; ve městě London (Ontario) vystřídal až po odchod do penze (1987) několik zaměstnání (správce sídliště, zřízenec v nemocnici, údržbář).
 Přispíval do časopisů a novin: Host do domu (básnický debut 1958), Mladá fronta, Červený květ (Ostrava), Literární noviny, Čs. voják, Květen, Plamen, Kultura, Mladý svět, Student, Beseda, Květy, Lidová demokracie, Pravda (Plzeň), Hraničář Současník (oba Cheb); poté do exilových časopisů: Americké listy (New York), Nový domov (Toronto), Frankfurtský kurýr (Frankfurt nad Mohanem), Denní hlasatel (Chicago), London Free Press. Podle novely Život na třetí byla natočena stejnojmenná televizní hra (1962, režie Miloslav Zachata, scénář Jiří Körber).
 Na počátku 60. let byly Šneppovy prózy součástí širší snahy přehodnotit dosavadní koncepci literatury, přiblížit ji sociální a psychologické skutečnosti, ovšem při zachování axiomů a konvencí socialistického realismu, jeho služebnosti komunistickým idejím a snahy dát návod, jak podle nich správně myslet a žít. Z inovace této poetiky vychází i tematika Šneppových próz: Život na třetí vypráví příběh učnů, kteří se ve strachu ze zodpovědnosti za požár na stavbě rozhodnou emigrovat na Západ, Klopýtání po bouři o nenaplněné lásce Čecha a Němky v době odsunu a osídlování pohraničí. Autorovo úsilí zachytit psychologický rozměr přítomnosti a jeho dílčí kritická reflexe přinesly prózy vykreslující vstup mladého člověka do života, jeho střet se sobeckostí a lhostejností starších a s vlastní povahovou nedostatečností, ukřivděností a zbabělostí. Šneppova programová autentičnost přitom často ústí v popisnost, postavy i děj trpí schematičností. Ať již je mladým hrdinou jednotlivých děl zedník (Protichodci), lakýrník (Sedmkrát na stupni) nebo začínající vesnická učitelka (Jitřní louže), všechny postavy po osobní a partnerské krizi morálně vyzrávají ve vztahu k nejbližšímu okolí i k celé společnosti. V románu Pláňata chtěl Šnepp na střetu nonkonformního malíře se skupinou kariéristických funkcionářů okresního města vyjádřit aktuální problematiku individuální a umělecké odpovědnosti, ale především v intencích dobové společenské atmosféry usvědčit funkcionáře, kteří zneužívají socialismus pro osobní sobecké cíle; ani zde se nevyhnul didaktické explicitnosti politických i obecných tezí.
Šneppovu tvorbu básnickou charakterizuje poetizace všednosti se smyslem pro detail. Básník také zde – v portrétních obrázcích – oslavuje jedince obyčejných profesí, práci, bratrství mezi lidmi i věcmi, píše rovněž reminiscence na válku, lyrické verše s tematikou rodinnou a optimistické vize o vztahu člověka a vesmíru (Vás potkávám, Hvězdné signály).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Život na třetí (P 1960); Vás potkávám (BB 1961); Sedmkrát na stupni (P 1962); Klopýtání po bouři (P 1963); Hvězdné signály (BB 1963); Jitřní louže (P 1964); Protichodci (P 1967); Pláňata (R 1968).
Příspěvky ve sbornících a antologiích: Magazín Literárních novin 1961 (1960); Oheň a růže (1961); Voják jde k domovu (1961); The Boundaries of Twilight (Minneapolis, 1991).

LITERATURA

Studie a články: (vah) (V. Hora): Spisovatel z Kanady, LD 13. 10. 1990.
Recenze: Sedmkrát na stupni: M. Petříček, HD 1963, s. 126; M. Suchomel, Plamen 1963, č. 2 * Klopýtání po bouři: J. Opelík, Kulturní tvorba 1963, č. 21 * Jitřní louže: Z. Heřman, LitN 1965, č. 11 * The Boundaries of Twilight (antologie): I. Hájek, LitN 1992, č. 14.
Rozhovory: S. Nedvěd, Pravda 9. 9. 1962; J. Čutka, Impuls 1967, s. 351; V. Jiřík, Tvorba 1991, č. 17.
K životním jubileím: L. Mička, Rozvoj (Rakovník) 21. 12. 1972; V. Jiřík, Chebský deník 11. 4. 2001 + Šneppovy osudy, Dokořán 2001, č. 18.
Nekrolog: L. Šneppová, Tvar 1999, č. 13 (zde).

Autor hesla: Blanka Hemelíková (1998)
Aktualizace hesla: 26. 1. 2007 (kb)
 
zpět na hlavní stranu