Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 Obálka sbírky Milostný dopis v grafické úpravě Jiřího Neuwirta

 Soňa  ZÁCHOVÁ

* 21. 10. 1961, Ostrava-Vítkovice  
 
 
Básnířka a textařka
 Provdaná Olšovská, resp. Stříbrná. Po maturitě na gymnáziu v Ostravě-Porubě (1981) začala studovat Střední školu knihovnickou v Brně, ale studia nedokončila. V Ostravě pracovala jako knihovnice (1982–1985), vychovatelka na Středním odborném učilišti železničním (1985–1988) a po mateřské dovolené od roku 1995 jako referentka ve Fakultní nemocnici v Ostravě.
 Debutovala 1978 verši v ostravském Čs. rozhlase. Publikovala v Kmeni, Kulturním měsíčníku (Ostrava), Literárním měsíčníku, Nové svobodě (Ostrava), Moravských novinách, Ostravském kulturním měsíčníku, Ostravském večerníku, Hostu aj. Psala texty pro skupinu Piknik.
 Vstup Soni Záchové do kontextu české literatury předznamenal v polovině 80. let poměrně silnou a vnitřně různorodou vlnu poezie psané mladými ženami, pro niž je příznačný emancipovaný lyrický subjekt, vyhlašující svou citovou nezávislost na světě starších, ochotu nést odpovědnost za vlastní riziková rozhodnutí, ale také distanci od šedi soudobé reality (Svatava Antošová, Sylva Fischerová, Dagmar Sedlická). V knižním debutu Dopis Černému městu tak básnířka činí v dikci prvotního uhranutí světem, hudbou a láskou, v provokativní sebeprezentaci, kdy lyrický subjekt je sám sobě měřítkem soukromých i společenských rolí. Tematická i tvarová inspirace kainarovským blues je zřetelná v druhé sbírce Nevyřízená korespondence, jež už nese stopy přiznaného „hoře z rozumu“ a přibývá v ní temných tónů především z deziluzí milostných, ale také společenských. Ve sbírce Milostný dopis, kterou autorka vydala po mnohaleté publikační odmlce, je melancholická rovina výpovědi vyvažována vzpomínkovými návraty do dětství a útržky erotických příběhů a milostných vzplanutí.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Dopis Černému městu (BB 1984); Nevyřízená korespondence (BB 1987); Milostný dopis (BB 2003).
Příspěvek ve sborníku: Větrná pošta (1988).

LITERATURA

Studie a články: M. Pilař in sb. Čtyřicet let literatury v Severomoravském kraji a aktuální problémy regionalismu (1989); M. Zelinský: Poezie na trati mezi Ostravou a Brnem, Moravské noviny 1990, č. 22, příloha Vodotrysk, č. 1.
Recenze: Dopis Černému městu: M. Pilař, KultM 1984, č. 11; J. Svoboda, Tvorba 1985, č. 1; F. Schildberger, BV 3. 1. 1986 * Nevyřízená korespondence: Z. Heřman, MF 15. 1. 1988; M. Pilař, Nová svoboda 2. 3. 1988; J. Svoboda, KultM 1988, č. 5 * Milostný dopis: M. Blahynka, Obrys-Kmen 2004, č. 15 (zde).
Rozhovory: P. Fiala, Nová svoboda 22. 10. 1987; D. Macháčková – M. Pilař, Host 1999, č. 2.
Autor hesla: Miroslav Zelinský (1998); Karel Piorecký (2008)
Aktualizace hesla: 20. 10. 2008 (kb)
Aktualizace bibliografie: 20. 10. 2008 (kb)
 
zpět na hlavní stranu