Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jaroslav ZROTAL

* 7. 4. 1909, Velké Meziříčí  
† 13. 6. 1969, Praha  
 
Dramatik, básník a prozaik
 Dětství a mládí Zrotal prožil ve velmi tíživých sociálních poměrech, částečně u příbuzných; jeho matka – po otcově smrti – pracovala jako pomocnice v domácnosti. Od 1920 studoval na reálce v České Třebové a Lipníku nad Bečvou, po třetím ročníku však studium přerušil a rok se učil knihkupcem v Novém Městě na Moravě. Poté se opět vrátil na reálku, finanční tíseň jej však donutila studium po čtvrtém ročníku ukončit. 1925 se stal zednickým učněm, vystřídal několik krátkodobých zaměstnání v dělnických profesích, zažil i období bez práce. V této době pobýval převážně v Brně, kde se také jako příležitostný statista sblížil s divadlem. Divadlu se začal intenzivně věnovat zejména po 1928, kdy byl přijat na pražskou dramatickou konzervatoř. Během studia statoval a hrál menší role v Národním divadle, později, po ukončení vojenské prezenční služby v Michalovcích na Slovensku, spoluzakládal Divadlo mladých v Umělecké besedě, poté působil jako herec v Olomouci (1935–38, zde jej výrazně ovlivnila spolupráce s Bedřichem Václavkem, Oldřichem Stiborem a Vítězslavem Nejedlým), v Ostravě (1938–45) a u venkovské divadelní společnosti. Po válce žil trvale v Praze, hrál v Realistickém divadle (1946–48) a v Divadle filmového studia. Od 1951 byl zaměstnán u Čs. státního filmu jako scenárista a dramaturg.
 Debutoval v časopise Čin. Zrotalův román Jed Jindřicha Kargera byl vydán 1936 na pokračování v Moravském večerníku (Olomouc). Podle jeho námětu byly natočeny filmy Železný dědek (1948, r. Václav Kubásek, sc. Karel Steklý a Jaroslav Mach), Slepice a kostelník (1950, r. Oldřich Lipský a Jan Strejček, sc. + Vladimír Bor a Jan Strejček), Frona (1954, r. Jiří Krejčík, sc. + Vladimír Bor a Jiří Krejčík ) a Tažní ptáci (1961, r. Jaroslav Mach, sc. + Miloš Velínský, František A. Dvořák a Jaroslav Mach).
 Do literatury Zrotal vstoupil ve 30. letech básnickou sbírkou Zimostráz a časopisecky otištěným románem Jed Jindřicha Kargera, těžiště jeho tvorby ovšem leží v dramatech z konce 40. a první poloviny 50. let, nesoucích typické znaky poetiky budovatelského dramatu a v rámci komunistické ideologie zachycujících proměny myšlení i majetkových vztahů. Ve své době byla velmi úspěšná veselohra Železný dědek (o nezlomném strojvůdci) a zejména komedie Slepice a kostelník (původně Slepice a Pánbůh), situovaná do prostředí slovácké vesnice, která konflikt mezi budovateli nového řádu a jeho odpůrci vykreslila v rovině redukující postavy nepřátel na směšné a bezpáteřní figury (zvláště v první verzi měla také silný antiklerikální rozměr). Hra Frona naopak navazuje na klasické vesnické drama; příběh hrdinky, řešící ve stylu Maryši dilema mezi hmotným zajištěním ve zpola vynuceném manželství a láskou, je však v duchu nové socialistické morálky zakončen optimisticky. Zrotalova tematická orientace na období kolektivizace vesnice a na příběhy směřující k odhalení skrytého nepřítele přetrvává i v 60. letech, ať v detektivní próze Všichni spravedliví (o rozkrádání družstevního majetku), či v dramatu Zapřená Venuše, v němž je etika budovatelů socialismu postavena proti prudérnosti a falešné morálce. – Zrotal se pokusil i o formu operety (Zavinil to Ferkl?), o tematický experiment (hra Hospodin a auto se odehrává na severoamerickém venkově mezi místními černochy) či o využití ozvláštňujících divadelních prostředků (filmová projekce ve hře pro mládež Co kamera neviděla).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Zimostráz (BB 1932); Klečící Don Juan (D, rozmnož., b. d., 1942); Ondráš (D, rozmnož., b. d., 1945); Tajemná výprava (D pro ml., rozmnož., b. d., 1946–48; přeprac. s tit. Bílé holubice, rozmnož., b. d., 1948–50); Železný dědek (D, rozmnož., b. d., 1947, prem. 1949); Slepice a Pánbůh (D, rozmnož., b. d., 1949, i prem.; přeprac. s tit. Slepice a kostelník, 1950, i prem.); Zavinil to Ferkl? (libreto k operetě, rozmnož., b. d., po 1950, prem. 1953, hudba O. Flosman); Frona (D, rozmnož., 1955, i prem.; přeprac., rozmnož., 1956); Pohár englického krále (D, rozmnož., 1956); Hospodin a auto (D, rozmnož., 1958, prem. 1957, s M. Netouškovou); Co kamera neviděla (D pro ml., 1959, i prem.); Všichni spravedliví (R detekt., 1962); Zapřená Venuše (D, rozmnož., 1968); scénicky: Pan Rous (1942, původní tit. Mnoho nástrah škodí).
Překlad, scénicky: L. Bus Fekete: Dcerušky z trafiky (1932).

LITERATURA

Studie a články: J. Hájek: předmluva, in Slepice a kostelník (1950);E. Šmeralová – V. Adámek: doslov, in Co kamera neviděla (1959); V. Semrád: České drama 1945–1960, Ochotnické divadlo 1960, č. 11.
Recenze: * Železný dědek: B. Wirthová, LidN 9. 3. 1949 * Slepice a kostelník: J. K. (= J. Kopecký), LidN 25. 2. 1950; J. Hájek, Tvorba 1950, s. 264; J. Janovský, LidN 4. 2. 1951 * Frona: J. Pecháček, Divadlo 1955, č. 5 * Hospodin a auto: jtg (= J. Träger), SvSl 23. 12. 1957; J. R. Pick, Květen 3, 1957/58, s. 285; J. Fixa, Tvorba 1958, č. 3; sm (= S. Machonin), LitN 1958, č. 3 * Co kamera neviděla: kn (= K. Nešvera), SvSl 17. 4. 1959; z. h. (= Z. Hořínek), Divadlo 1959, s. 495; S. Machonin, LitN 1959, č. 17 * Všichni spravedliví: Z. Vavřík, LitN 1962, č. 29; O. Sus, Kultura 1962, č. 32; M. Mášová, RP 27. 8. 1962.
K životním jubileím: (M. Z.), Nová svoboda 7. 4. 1989.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963
Bibliografická databáze ÚČL AV ČR

Autor hesla: Milena Vojtková (1998)
Aktualizace hesla: 17. 8. 2006 (ef)
 
zpět na hlavní stranu