Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jiří FRIED

* 1. 3. 1923, Prachatice 
† 13. 9. 1999, Prachatice 
 
Prozaik a scénárista
 Obecnou školu a čtyři třídy reálného gymnázia absolvoval v Prachaticích. Po německém záboru v roce 1938 se rodina odstěhovala do Prahy, kde jeho otec (původním povoláním krejčí) dostal jako legionář trafiku, Fried však zůstal u bratra, učitele v Protivíně. Navštěvoval gymnázium ve Vodňanech a Písku (mat. 1942). Poté se stal úředníkem v Českomoravském filmovém ústředí. Roku 1943 onemocněl tuberkulózou plic, která si vyžádala dlouhodobé léčení (1952 vyvrcholila operací). V roce 1946 začal studovat na FF UK dějiny umění a estetiku, studium však nedokončil a vrátil se jako dramaturg do Čs. státního filmu. Od roku 1959 byl redaktorem a posléze náměstkem ředitele nakladatelství Čs. spisovatel, v roce 1967 byl na IV. sjezdu SČSS zvolen za člena ÚV SČSS. Roku 1970 byl z nakladatelství propuštěn a působil jako televizní a filmový scenárista ve svobodném povolání.
 Publikoval od 1952 v Novém životě, Literárních novinách, Plameni, Hostu do domu. V 60. letech mj. překládal z francouzštiny eseje (Claude Lévi-Strauss, Roger Caillois), které vycházely v Sešitech pro mladou literaturu a v Orientaci. Jako scenárista se Fried podílel především na filmech O ševci Matoušovi (1948, r. Miroslav Cikán, sc. + J. A. Novotný, podle Antala Staška), Svědomí (1949, r. Jiří Krejčík, sc. + J. A. Novotný), Vstanou noví bojovníci (1951, r. Jiří Weiss, sc. + F. A. Dvořák, podle Antonína Zápotockého), Morálka paní Dulské (1958, r. Jiří Krejčík, podle Gabriely Zapolské), Zkouška pokračuje (1959, r. Jaroslav Balík, sc. + Jan Kadár a Elmar Klos), Julek (1979, r. Oto Koval, sc. + Milan Pantík a Oto Koval), Šílený kankán (1982, r. Jaroslav Balík, sc. + Hannes Zell, podle Roberta Müllera), Pasáček z doliny (1983, r. František Vláčil, podle Ladislava Fukse), Motýlí čas (1990, r. Břetislav Pojar, který se též podílel na scénáři) aj. Napsal řadu scénářů pro televizi, např. Sázka na mrtvého jockeye (1967, r. Pavel Blumenfeld), Poslední stanice (1973, podle románu Zdeňka Pluhaře), Země zlatých plodů + Podzemí svobody (obě r. František Filip, podle Jorge Amada), Tažní ptáci (1976, r. Jiří Sequens), Těžká hodina (1983, r. Pavel Háša, o Jiřím Wolkerovi) aj.
 Po básnické prvotině, propojující osobní a společenskou problematiku v duchu Wolkerově a Bieblově, přechází Fried natrvalo k próze a scenáristice. Již v novele Časová tíseň se objevuje Friedovo klíčové téma – osobní krize intelektuála (zde šachisty), konfrontace jeho „samoúčelné“ profese s lidským společenstvím. Autorovo úsilí o pojmenování citové, intelektuální a mravní podstaty jedince se naplno projevilo v novele Abel, příběhu malíře rekapitulujícího během několika hodin jednoho rána svůj život. Ovlivněn francouzským novým románem zaměřuje se tu Fried na detailní popis všednosti, potlačuje děj a do popředí staví vnitřní rozměr věcí: osobní vztahy a názorové napětí mezi hrdinou a „těmi druhými“. Obdobně postupuje i v dalších novelách. Pověst je situována do 30. let, do vypravěčova dětství; vykresluje nejen specifický svět česko-německého městečka, ale i složité vztahy trojice kamarádů pokoušejících se odhalit záhadu tajemného domu. Novela Hobby se v modelovém příběhu úředníka, jenž uprostřed dějinných událostí konce 30. a 40. let nachází uspokojení v něčem tak „formálním“, jako je opisování cizích textů, vrací k tématu vztahu individua a dějin a zároveň klade otázku „samoúčelnosti a smysluplnosti“ tvůrčí činnosti. Podobné typy introvertních outsiderů, kteří se z nejistoty ve vztahu k okolí a především k ženám uchylují k mnohdy nezvyklým zálibám, Fried neopouští ani ve svých povídkách; obecně je však jeho nepříliš rozsáhlá povídková tvorba tematicky různorodější a sahá od situačních miniatur zachycujících psychologii hlavního hrdiny (povídka Žárlivost) přes text s prvky sci-fi (Zátor) až k obtížně dešifrovatelnému experimentálnímu textu (Kolaudace). (Z povídek napsaných na přelomu šedesátých a sedmdesátých let připravil autor soubor Baroko a jiné zprávy; kniha vyšla až posmrtně doplněna o titulní povídku Síla osudu, napsanou krátce před autorovou smrtí, a novelu Hobby). Mládeži je určena novela Léto v Altamiře, zachycující příběh dvou chlapců, jejichž přátelství je vystaveno tlaku rasové nenávisti v českém pohraničí těsně předválečných let.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Rozsvícená okna (BB 1954); Časová tíseň (P 1961); Abel (P 1966); Pověst (P 1966); Hobby (P 1969); Léto v Altamiře (P 1992); Síla osudu a jiné prózy (PP 2002); scénicky: Černý mnich (1985, dramatizace prózy A. P. Čechova).
Korespondence: Jan Skácel – Jiří Fried: Vzájemná korespondence (2001, ed. J. Opelík)
Redigoval: Vybrané spisy T. Manna (1961–70, 3 sv.).
Překlady: R. Vailland: Výlet do hor (1956; s D. Steinovou); 325 000 franků (1960; 1969 + Zákon, Pstruh; s D. Steinovou)

LITERATURA

Studie a články: A. Jelínek: Pochyby nejednoho rána (srovnání tří próz J. Frieda), Plamen 1967, č. 5; M. Suchomel in Literatura z času krize (1992).
Recenze: Rozsvícená okna: S. Machonin, LitN 1955, č. 2 * Časová tíseň: S. Machonin, RP 8. 9. 1961; M. Jungmann, LitN 1961, č. 34, též in Obléhání Tróje (1969); V. Forst + J. Hájek + V. Rozner in sb. Pro a proti 61 (1962); I. Bernštejnová, Plamen 1963, č. 12 * Abel: I. Zítková, MF 29. 7. 1966; M. Suchomel, LitN 1966, č. 25, též in Co zbylo z recenzenta (1995); M. Pohorský, Impuls 1966, s. 759; M. Petříček, HD 1966, č. 7 * Pověst: M. Pohorský, RP 22. 2. 1967; M. Petříček, LitN 1967, č. 7 * Hobby: M. Petříček, Práce 23. 6. 1969; M. Nyklová, VP 16. 7. 1969; Š. Vlašín, Tvorba 1969, č. 6; J. Kratochvil, HD 1969, č. 10 * Léto v Altamiře: F. Bratřík, Prostor 16. 9. 1992; M. Petříček, LidN 25. 6. 1992 * Síla osudu a jiné prózy: O. Vágner, Aluze 2003, č. 2; A. Procházková, Aluze 2004, č. 1.
Nekrolog: M. Jungmann, Tvar 1999, č. 17.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945-1963
Autor hesla: Drahomíra Vlašínová (1995); Alena Přibáňová (2007)
Aktualizace hesla: 31. 12. 2006 (ap)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2006 (ap)
 
zpět na hlavní stranu