Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Martin HARNÍČEK

* 27. 3. 1952, Praha 
 
 
Prozaik
 Pochází z divadelnické rodiny, jeho otec Miroslav Harníček byl tajemníkem Divadla ABC, matka herečkou zájezdového divadla. Po dokončení ZŠ nejprve pracoval jako pomocný zdravotník v Bohnicích, později studoval střední zdravotní školu. Maturoval v roce 1970. Zaměstnán byl jako nemocniční ošetřovatel v Praze. Byl signatářem Charty 77, roku 1983 emigroval do SRN. Žije v Haaru u Mnichova, kde pracoval nejdříve jako nemocniční ošetřovatel, posléze jako gerontopsychoterapeut.
 V samizdatové edici Popelnice vydal prózy Strýček (1975), Sedmá rezervace (1982), Já, bratři, O Albínovi (vyšlo tiskem v Torontu 1981 ve společném svazku s novelou Maso) a Pozemek (1983).
 Harníčkovy prózy jsou zpravidla – v duchu tvorby George Orwella – založeny na modelových absurdních situacích a na kontrastně vyhrocených charakterech představitelů totalitní moci a jejich svobodymyslných odpůrců. Tak je tomu i v drasticky vystupňovaném konfliktu siamských dvojčat v próze Já, bratři. První knižně vydaný svazek Maso obsahuje dvě antiutopické prózy líčící v šokujících situacích katastrofickou vizi světa, v němž vlivem přelidnění a totalitní společenské organizace pozbyly platnosti civilizační návyky a humanitní hodnoty a život se změnil v zoufalý boj o přežití. Próza Sametový geroj, napsaná po téměř dvacetileté odmlce, se vzdaluje od groteskní poetiky předchozích prací, ale nikoli od jejich skeptického pohledu na lidskou morálku. Odehrává se v Čechách padesátých až osmdesátých let a vypráví životní příběh konfidenta státní bezpečnosti, který díky své přičinlivé ochotě donášet vystudoval vysokou školu, získal výhodné zaměstnání a životní zázemí, který ovšem zjišťuje, že s koncem socialismu jeho závazky vůči jeho „řídícím orgánům“ nekončí.

BIBLIOGRAFIE

Próza: Maso (obsahuje prózy Maso a O Albínovi, Toronto 1981; 1991); Sametový geroj (P 2002).

LITERATURA

Studie a články: P. Hrtánek in Příznakové motivy v českých antiutopiích 2. poloviny 20. století. Tvar 2002, č. 10.
Recenze: Maso: P. I. Trensky, Czechoslovak and Central European Journal (New York) 1989, č. 1–2; M. Kasarda, Dotyky 1991, č. 7; J. Rosen, Iniciály 1992, č. 29; (rut) (P. Rut), LiN 1992, č. 1; V. Novotný, Tvar 2000, č. 11; O. Bezr, Rock & pop 2000, č. 8 * Sametový geroj: O. Bezr, Rock & pop & MusiQ 2002, č. 9.
Rozhovory: (hau) (E. Hauserová), Ikarie 1991, č. 3 ; J. Pelc, Právo 9. 11. 2000, příl. Salon.
Autor hesla: Aleš Haman (1994)
Aktualizace hesla: 30. 9. 2008 (ap)
 
zpět na hlavní stranu