Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Lenka HAŠKOVÁ

* 23. 2. 1923, Příbram 
 
 
Novinářka, prozaička, autorka rozhlasových her
 Pochází z početné rodiny, otec byl pokrývač. Dětství a mládí prožila v Příbrami, kde vychodila obecnou, měšťanskou a dvouletou obchodní školu. V roce 1941 se přestěhovala do Prahy a pracovala jako úřednice v Melantrichu. V letech 1946–70 byla redaktorkou v Rudém právu. Při zaměstnání vystudovala novinářství na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (abs. 1958). PhDr. 1968 prací Reportáž, předzvědná hlídka naší literatury. V letech 1971–81 pracovala v Čs. televizi a zabývala se především historickým dokumentárním filmem. Poté odešla do důchodu.
 Přispívala do Rudého práva, Vlasty, Květů, Světa v obrazech, Světa práce aj. Napsala několik rozhlasových her, např. Bodláčí (1948), Zvony se vrátily (1949), Ocelový Honza (1950), Tisková oprava (1958), Hrajeme s Brazílií (1984). Pro Čs. rozhlas zdramatizovala svoji prózu Obžalovaný (1962), která se stala rovněž předlohou stejnojmenného filmu (1964, r. Ján Kadár a Elmar Klos). V roce 1983 uvedla Čs. televize její hru Kabát na mladíka (r. Milan Peloušek) a dramatizaci novely Odchod bez řádů (r. Rudolf Tesáček).
 K próze se Hašková propracovávala přes reportáže, zachycující v duchu dobové atmosféry budování velkých staveb (např. Orlické přehrady, ropovodu). Z pracovního prostředí těžila rovněž v beletristickém debutu Obžalovaný, který (a především jeho filmová podoba) vzbudil značnou pozornost pro způsob, jakým autorka aktualizovala otázky morálního profilu a odpovědnosti člověka ve vysoké funkci. Přesahem do mravní roviny předznamenala tato próza další vývoj autorky směrem k psychologické próze, akcentující konflikty viny a spravedlnosti (Odchod bez řádů) a osudy žen viděné v sugestivní zkratce (Sklenka na odvahu).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Boj o tuny oceli (RpRp 1950); Chlapci a děvčata dílen (RpRp 1950); Druhá směna našich dolů (RpRp 1950, se Z. Šulcem); Tvůrci ocelových trubek (RpRp 1951); V oceli šestí na světě (RpRp 1951, se S. Oborským a J. Žákem); Lidé z velké stavby (RpRp 1953); Silné pokolení (P 1953); Obžalovaný (P 1960); Vltavská kaskáda (RpRp 1961); Sbohem, stará řeko (obrazová Rp, 1963); Ropa teče přes hranice (RpRp 1963); Odchod bez řádů (P 1969); Pražské poprašky (FF 1971); Sklenka na odvahu (PP 1977).

LITERATURA

Recenze: Silné pokolení: M. Petříček, Obrana lidu 24. 3. 1954; J. Hájek, RP 2. 7. 1954 * Obžalovaný: J. Petrmichl, RP 28. 3. 1961; Š. Vlašín, Rovnost 7. 10. 1962 * Odchod bez řádů: Š. Vlašín, RP 1. 7. 1969; S. Bartůšková, HD 1969, č. 11 * Sklenka na odvahu: F. Soldan, VP 27. 4. 1978; T. Sedláček, Rovnost 28. 6. 1978; (fra) (V. Macura), ZN 23. 6. 1978.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Almanach českých novinářů: 1989-2008 (2008)
Autor hesla: Drahomíra Vlašínová (1994)
Aktualizace hesla: 30. 9. 2008 (ap)
 
zpět na hlavní stranu