Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
© Petr Kotyk

 Václav KAHUDA

* 8. 11. 1965, Praha 
 
 
Prozaik a básník
 Vlastním jménem Petr Kratochvíl. Po ZŠ se vyučil štukatérem (1981–83) a v této profesi také pracoval v Ústředí uměleckých řemesel v Praze. 1987–89 byl nočním hlídačem v Národním muzeu, 1989 strojníkem, od prosince 1989 do jara 1992 hrobníkem, 1992–93 topičem ve Vojenských stavbách, poté strojníkem v Pražských vodárnách. V současnosti v invalidním důchodu.
 V letech 1985–89 uveřejňoval Kahuda své verše a později rovněž krátké prozaické texty v samizdatových sbornících Almanach, označovaných též jako Branický almanach (vydávaný tzv. autorským konsorciem, jehož členy byli kromě Kahudy undergroundoví literáti a hudebníci Oscar Ryba, vlastním jménem Ladislav Koštejn (1963-2002), František Skoř, Dan Mára a Skiol Podraga, vlastním jménem Tomáš Karásek. Širší veřejnosti se poprvé představil 1992 jako prozaik a poté také jako básník v Iniciálách, dále publikuje v Literárních novinách, Voknu, Tvaru. Na počátku 90. let se v rámci svého členství v literárním sdružení Moderní analfabet podílel též na stejnojmenném sborníku.
 

Kahudovy rané verše chtějí prostřednictvím symbiózy existenciálních a civilistických motivů vyslovit životní pocity generace, poznamenané absurditami a bizarnostmi moderního světa. Toto autorovo kredo se uplatnilo již v expresivní próze Příběh o baziliškovi, podobenství o koexistenci dobra a zla, jehož poselství spoluutváří surrealistická inspirace hlubinami podvědomí a odestetizovanými reáliemi vnějšího světa. V titulní próze z povídkové sbírky Exhumace (smz. 1992) se Kahuda soustředil na naturalistické vykreslení obrazů lidské psychiky a drsného přírodního světa, prolnul brutální fantaskní a snové výjevy s lyrizovanými vidinami vyššího, nadskutečného způsobu bytí. Připojené (a časopisecky otiskované) pohádkové příběhy s tématem prostupnosti lidského a zvířecího světa a prvky černého humoru jsou pak travestií zvoleného klasického žánru. V následujících dvou románech, nazvaných HouštinaProudy, se Kahudovo vyprávění obrací filozofujícím, existenčním směrem. Oba texty prozkoumávají možnosti uchopení a pochopení sebe a světa, klíčovými motivy jsou přitom neuspořádanost lidské zkušenosti, mnohovrstevnatost událostí a jejich relativní časovost, na výsost zajímavé, expresivní, ale přesto zřejmě marné hledání centra.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Příběh o baziliškovi (P 1992); Veselá bída (P 1997); Exhumace (PP 1998); Houština (1999); Technologie dubnového večera + Příběh o baziliškovi (PP 2000); Proudy (PP 2001).
Uspořádal a vydal: Václav Ryčl: Pavilon číslo 13 (PP 2003).
Příspěvek ve sborníku: Jezdec na delfíně (PP 2005); 7edm (PP 2007).

LITERATURA

Recenze: Příběh o baziliškovi: V. Novotný, MFD 1993, č. 113; J. Studený, Iniciály 1993, č. 36; * Veselá bída: J. Chuchma, MFD 3. 5. 1997; V. Novotný, Tvar 1997, č. 10; M. Jungmann, LitN 1997, č. 15; A. Haman, NK 1997, č. 18 * Exhumace: V. Novotný, Tvar 1998, č. 13 * Houština: A. Haman, LidN 11. 11. 1999; E. Hakl, LitN 1999, č. 50; M. Ditrichová-Bendářová, NK 1999, č. 46; O. Cakl, Aluze 2000, č. 3; J. Trávníček, Host 2000, č. 4; J. Kratochvil, LidN 15. 1. 2000; I. Kotrlá, Akord 2002, č. 6 * Technologie dubnového večera. Příběh o baziliškovi: D. Maňas, MFD 22. 12. 2000, J. Slomek LidN 21. 11. 2000; J. Chuchma, MFD 27. 2. 2001; J. Šofar, Tvar 2001, č 1 * Proudy (12 nocí): V. Novotný, Tvar 2002, č. 1; A Haman, LidN 7. 1. 2002.
Rozhovory: J. Rosen, Iniciály 1992, č. 28; L. K. Weiss, LitN 1993, č. 17; B. Správcová, Tvar 1997, č. 18; M. Schindler, Reflex 1998, č. 43; I. Malijevský, LitN 1999, č. 50; R. Kopáč, Uni 2001, č. 11; B. Gregorová, Babylon 2001/2002, č. 8; O. Horák, Tvar 2002, č. 14; R. Kopáč, Uni 2001, č. 4; miš (= Michal Škrabal), Tvar 2006, č. 4.

Autor hesla: Vladimír Novotný (1995); Klára Kudlová (2007)
Aktualizace hesla: 1. 10. 2007 (kk)
 
zpět na hlavní stranu