Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Milan DĚŽINSKÝ

* 17. 7. 1974, Kyjov 
 
 
Básník
 Milan Děžinský absolvoval Střední průmyslovou školu papírenskou ve Štětí, obor obalová technika (maturoval v roce 1992). Poté studoval na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem učitelství českého a anglického jazyka (absolvoval v roce 1999). V letech 1996–2001 působil jako učitel českého jazyka a literatury a anglického jazyka na střední škole. Od roku 2001 učí angličtinu na soukromé škole v Roudnici nad Labem.
 Během vysokoškolských studií působil v redakci studentského časopisu Okruh. Dále spolupracoval s redakcemi časopisů Weles a Host. Básně, překlady a recenze publikoval v časopisech Tvar, Host, Nové knihy, Psí víno, Weles, Pandora, Listy. Rozhlasová pásma básní ze sbírek Kašel mé milenky (2004) a Přízraky (2007) vysílal Český rozhlas. Časopisecky vyšly jeho překlady anglofonní poezie (Theodore Roethke, Emily Dickinsonová, Hilda Doolittleová, Robert Lowell, Karle Wilson Bakerová, James Wright, William Carlos Williams aj.).
 

Debutoval sbírkou Černá hodinka, v níž expresivně zachytil okamžiky a nálady prožité v uzavřených prostorách pokoje a bytu. V následující sbírce Kašel mé milenky již vstupuje do krajiny. Děžinského básně ovšem nejsou popisnými krajinomalbami, autor obraz krajiny rozbíjí, aby ho znovu složil a vnutil mu strukturu mozaiky. Její nedoslovnost a snová obraznost umožňují gradovat náladu, což prospívá záměru evokovat pocity rozpadu, marnosti a znechucení, které se koncentrují okolo motivu lidské figury. Vnější prostor postavy ohrožuje, útočí na ně, poslední možností úniku z atmosféry nepojmenovatelného děsu je smích, respektive škleb. V brutální deziluzivnosti se Děžinský blíží poetice německého expresionisty Gottfrieda Benna. Ve sbírce Slovník noci se jeho pozornost přesouvá od emocionality k meditaci, sebereflexi a filozofujícímu uchopení jazyka, světa a kosmu, v němž žijeme. Nokturnální ráz a stálé návraty k základním existenciálním otázkám určují rovněž sbírku Přízraky.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Černá hodinka (BB 1996); Kašel mé milenky (BB 1997); Slovník noci (BB 2003); Přízraky (BB 2007).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Almanach Pant 1990-1995 (1995); Weles. Vánoční almanach (1996); Pětlet (1999); Skřípavá hudba vrat (2000); Antologie nové české literatury 1995–2004 (2004); S tebou sám (2005); Od břehů k horám (2000); Ryby katedrál (2002); Báseň mého srdce (2005); Antologie české poezie. II. díl (1986–2006) (2007).

LITERATURA

Recenze: Černá hodinka: R. Fridrich, Weles 1996, č. 4 * Kašel mé milenky: J. Staněk, Tvar 1998, č. 3; -pak- (= P. Kotrla), Texty 1999, č. 12 * Slovník noci: P. Odehnal, Tvar 2004, č. 8; M. Chocholatý, Weles 2003, č. 18 * Přízraky: M. Fucimanová, Host 2008, č. 5; R. Fridrich, Weles 2008, č. 34; J. Staněk, Tvar 2007, č. 21; tamtéž J. Řehák.
Rozhovory: Š. Nevidalová, Tvar 1999, č. 5; O. Horák, Tvar 2003, č. 7.
Autor hesla: Karel Piorecký (2008)
Aktualizace hesla: 6. 2. 2009 (kp)
 
zpět na hlavní stranu