Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 EDICE MAGNIFICAT 

 1939 - 1947 
 
 Bibliofilská edice poezie původní i překladové poezie spirituální orientace
 

Bibliofilskou edici, nazvanou podle chvalozpěvu Panny Marie (L 1, 46–55), začal v Kroměříži v říjnu 1939 vydávat překladatel, novinář a básník Zdeněk Řezníček (1904–1975) ve spolupráci s Bohuslavem Reynkem. Řezníček se ve dvacátých letech výrazně angažoval v dělnickém hnutí na Třebíčsku (spoluzakladatel místní organizace KSČ), pod vlivem přátelství s Reynkem a s Josefem Florianem, s nímž od počátku 30. let aktivně spolupracoval (sborníky Archy a další aktivity staroříšského nakladatelství), však konvertoval ke katolické víře. Ve své edici vydal 15 svazků. V období 1943–1944 byla činnost edice pozastavena, Řezníček ji obnovil až v prosinci 1945. Poslední svazek vyšel v dubnu 1947. Po roce 1948 se již Řezníček k nakladatelské činnosti ani v rámci bibliofilských tisků nevrátil.

 Edice se soustředila zejména na spirituálně laděné básnické texty, a to jak na ty z české provenience, tak na překlady Bohuslava Reynka, případně O. F. Bablera z francouzštiny a němčiny. Vedle sbírek Zdeňka Řezníčka (např. Vysočina nebo Soumraky prozářené) a Bohuslava Reynka (Pieta; Podzimní motýli) zde vyšly také dvojjazyčné zrcadlové edice veršů Reynkovy manželky Suzanne Renaud (báseň Ailes de cendre / Křídla z popele; Dveře v přítmí), dále básně francouzských katolických autorů Francise Jammese, Louise Pizeho, Jacquesa Reynauda či překlad francouzské vánoční písně Magnificat. Výjimečným krokem bylo vydání překladu vlámského autora Guida /psán Quido/ Gezelleho (Verše, 1942), na svou dobu odvážný a výrazně protifašistický čin, chápaný jako projev nesouhlasu s německým napadením Belgie. Podobně lze chápat i vydání sbírky Charlese Péguyho Čtyři modlitby k Matce Boží v katedrále chartreské (1942). Německá cenzura poté již nepovolila vydání Reynkova překladu sbírky Města a večery od Jeanne Termierové (vyšlo až v roce 1983 v samizdatové edici KDM pod názvem Z rukopisných překladů Bohuslava Reynka, společně s texty Cécile Sauvageové). – Vedle vydávání samotné edice byl Zdeněk Řezníček také autorem několika novoročenek, edičních letáků a drobných dvoulistů s vlastními komentáři, případně žánrovými či dobovými verši. Další připravené tituly již po únoru 1948 vyjít nemohly (vánoční básně Jana Zahradníčka, chorvatské lidové písně v překladu O. F. Bablera, reedice knihy Paula Verlaina Moudrost v překladu Bohuslava Reynka ad.). – Profil edice doplňuje album deseti suchých jehel Bohuslava Reynka nazvané Sníh.
 Zdeněk Řezníček (není totožný s básníkem téhož jména, narozeným 1941) do literární komunikace vstupoval také jako překladatel, ale zejména jako básník, zčásti spojen s též kroměřížskou edicí Varietas. Větší část jeho díla však dodnes zůstává v rukopisech (mj. deníky a básnické sbírky).
 
 Výtvarní spolupracovníci: O typografickou podobu knih se staral Oldřich Menhart; výtvarně se na edici podíleli zejména Bohuslav Reynek, a dále též Michael Florian; Stanislav Menšík; Daniel Reynek; Jiří Reynek; Jiří Šindler.
 Technické informace: Celkem 15 svazků. Knihy byly tištěny většinou v kroměřížské tiskárně Karel Kryl, jen některé svazky tiskla pardubická tiskárna Vlastimila Vokolka. Náklad se pohyboval v počátcích většinou kolem 200 výtisků (kromě knihy Charlese Péguyho, která byla vydána ve 150 kusech), později kolem 250–350 výtisků.

LITERATURA

Studie a články: an: Doslov, in Jeanne Termier: Města a večery (smz., edice Kakost /Zlín/, 1987); M. Trávníček: Bibliofilská edice dvou básníků, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze 1989, č. 3/4; J. Brixi: Magnificat, Amatérská scéna 1991, č. 3; F. Rafaja: Výročí Zdeňka Řezníčka, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze 1994, č. 1/4; M. Trávníček: Magnificat, Akord 2004, č. 2; Zapomínaní a přesto skvělí, Bulletin Společnosti Otokara Březiny 2005, č. 37.

Související odkazy

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Bibliografie edice Magnificat
Lexikon české literatury 3/II P-Ř
F. Bubla: Československé bibliofilské tisky V. (1945–1970)

  Autor hesla: Michal Jareš (2009)
  Aktualizace textu hesla: 25. 2. 2009 (jar)
  Aktualizace bibliografie: 25. 2. 2009 (jar)
zpět na hlavní stranu