Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 Ivan Blatný: Pomocná škola Bixley

Zbyněk Hejda: Tři básně


 KDM (KDE DOMOV MŮJ) 

 1978 - 1995 
 
 Samizdatová edice soustředěná zejména na poezii
 Edici založil v roce 1978 Antonín Petruželka (* 1952), pracovník Národní galerie v Praze, který ji vedl po celou dobu její existence. K jeho redakčnímu a edičnímu úsilí se ještě na přelomu 70. a 80. let přidal Vratislav Färber (* 1952), tehdy pracovník ve Sbírce starého evropského umění v Národní galerii v Praze, jenž pomáhal při redakční práci, vyhledávání nových autorů či dosud nevydaných textů. S edicí spolupracovali mj. fotograf Miroslav Urban nebo Zbyněk Hejda. Nejaktivnější byla edice v první polovině 80. let, později se její produkce pohybovala kolem 1–2 svazků ročně. Celkem zde vyšlo přibližně 30 svazků (některé však nebyly označeny a číslovány v rámci zavedených řad edice).
 Ačkoli počet vydaných svazků KDM zařazuje tuto edici spíše k menším projektům nezávislé kultury, patřila k nejosobitějším a nejvyhraněnějším, a to zejména v rozhodnutí poskytovat prostor výhradně poezii. Jednotlivé sbírky byly připravovány s výraznou ediční vizí i s redakční erudicí takřka běžného nakladatelského podniku (základem edice byly původní rukopisy, nikoli jiné, možnými chybami poznamenané samizdatové přepisy, často byly knihy opatřeny původními doslovy apod.). K nejpodstatnějším edičním počinům patří vedle sbírek Zbyňka HejdyIvana Wernische také soustavné vydávání básnického díla katolického kněze Františka Daniela Mertha a zejména příprava sbírky Pomocná škola Bixley básníka Ivana Blatného (1982, oficiálně vyšlo v roce 1994; obsáhlý soubor Blatného rukopisů získali editoři Antonín Petruželka, Vratislav Färber a Zbyněk Hejda z Francie zásluhou Jiřího Koláře a Eriky Abrams. Svazek není totožný s exilovou publikací téhož názvu, kterou pro Sixty-Eight Publishers připravil v roce 1987 Antonín Brousek.)
Ediční činnost KDM byla rozdělena do několika řad. Řada A: Básníci bez publika (1978–1987, 10 sv.) obsáhla texty umlčených nebo zakázaných básníků (Ivan Blatný, Zbyněk Hejda, František Daniel Merth, Ivan Wernisch), popřípadě autorů zapomenutých (Hermor Lilia). Další řada B: Básnické debuty (1978–1987, 6 sv.) se soustředila na nová básnická jména. Řada C: Spisy A. Petra (= tj. Antonína Petruželky) obsáhla podobně jako řady D: PrózyE: Překlady jen jeden svazek (1979, resp. 1983).
Edice se soustředila též na přípravu knížek debutujících či velmi střídmě – byť ineditně – publikujících básníků. Rozpětí sahalo od autorů undergroundového okruhu (Daníčkova sbírka Dům z listí a zejména výbor ze sbírek J. H. Krchovského Kruh kolem lůžka) přes básníky lyrického naturelu (Roman Kníže: Kabát můj věrný; Jiří Tomášek: Banalita) až po pokusy o epickou skladbu (Rostislav Volný: Votivní obraz). Mimo edice se objevily v KDM také „překlady a překrady“ Ivana Wernische (FRC) a Bohuslava Reynka (Z rukopisných překladů Bohuslava Reynka: Jeanne Ternier, Cécile Sauvage). Výjimkou z čistě básnické produkce byly povídky Pavla Švandy Šest portrétů.
Náklad jednotlivých sbírek se pohyboval kolem 10–13 kopií na jeden průklep, který byl dále celkem 3x přepsán; výsledek se tedy pohyboval kolem 33 výtisků. Hlavním přepisovačem byl Antonín Petruželka, vazbu většinou zařizoval Ivan Chvatík, přednostní vydání v plátně měl na starosti knihvazač Miroslav Kodym. Vydané svazky byly doplňovány fotografiemi (zejména Miroslav Urban, vedle něj též Jiří Stach) a ilustracemi (Jan Bouška, Pavel Turnovský, Miloš Vojtěchovský). Na počátku 90. let se o grafickou podobu staral Jindřich Růžička, výtvarně se na ní podíleli Viktor Karlík, Jiří Lindovský, Josef Mžyk, Michal Singer.
 Na počátku 90. let ediční činnost KDM pokračovala již veřejně (sbírka Ondřeje Fibicha Země Jana Křtitele, 1990, označeno jako řada B: Básnické debuty, svazek 7), a to v koedici s výtvarnou společností Kruh z Kostelce nad Černými lesy, s autorem a nakladatelstvím Fokus. Ve spolupráci s Revolver Revue a s výtvarnou společností Kruh později KDM iniciovalo vydání edice nazvané Sbírky Zbyňka Hejdy (1992–1993; sv. 1, Všechna slast; sv. 2, A tady všude muziky je plno; sv. 3, Blízkosti smrti; sv. 4, Lady Felthamová; sv. 5, Pobyt v sanatoriu). Pod hlavičkou KDM vyšla ještě reedice původně samizdatové sbírky Jiřiny Haukové Světlo v září (1995, koedice s výtvarnou společností Kruh a vydavatelstvím H&H), poté edice svou činnost ukončila.
 
 Ediční řady
Řada A: Básníci bez publika (1978–1987); Řada B: Básnické debuty (1978–1987, 1990); Řada C: Spisy A. Petra (1979); Řada D: Prózy (1983); Řada E: Překlady (1983); Sbírky Zbyňka Hejdy (1992–1993, 5 sv.).
 Souborná vydání: Spisy A. Petra (1979, 1 sv.); Sbírky Zbyňka Hejdy (1992–1993, 5 sv.).
 Výběrová bibliografie: I. Blatný: Pomocná škola Bixley; J. Daníček: Dům z listí; J. H. Krchovský: Kruh kolem lůžka; J. Tomášek: Banalita; I. Wernisch: FRC; Z. Hejda: Tři básně; F. D. Merth: Zastavení.
 Výtvarní spolupracovníci: Miroslav Urban; Jiří Stach; Jan Bouška; Pavel Turnovský; Miloš Vojtěchovský; Jindřich Růžička; Viktor Karlík; Jiří Lindovský; Josef Mžyk; Michal Singer.
 Technické informace: Obvykle 30–33 svazků. Náklad neuváděn.

LITERATURA

Studie a články: ZET (= Z. Troup): Nad několika svazky mimořádné edice, Kritický sborník (smz.) 1989, č. 1 a 2; M. C. Putna: Není samizdat jako samizdat, Katolický týdeník 1991, č. 7; J. H. K. (= J. H. Krchovský): Cesta k první knížce, Host 2007, č. 1.
  Autor hesla: Michal Jareš (2009)
  Aktualizace textu hesla: 6. 3. 2009 (jar)
  Aktualizace bibliografie: 6. 3. 2009 (jar)
zpět na hlavní stranu