Slovník české literatury po roce 1945

Bibliografie nakladatelství Sixty-Eight Publishers 

1. Škvorecký, Josef: Tankový prapor. Fragment z doby kultů. Předmluva Jiří Voskovec. Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. Listopad 1971. 241 s. 2. vyd.: 1972, 3. vyd.: 1973, 4. vyd. červenec 1976, 5. vyd.: Ilustroval Jan Brychta. Září 1980. 318 s.

2. Lustig, Arnošt: Miláček. Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. Březen 1973. 380 s.

3. Beneš, Jan: Na místě. Záznamy o principu skutečna. Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. Srpen 1972. 161 s.

4. Schonberg, Michal: Osvobozené. Z angl. přel. Ivo Řezníček. Obálku s použitím obrazu Jiřího Voskovce navrhla Barbora Munzarová. Prosinec 1988. 417 s.

5. Salivarová, Zdena: Honzlová. Protest song. Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. Říjen 1972. 298 s. - V tiráži chybně: 3. publ. - 2. vyd.: Červenec 1976. 288 s. Odlišná obálka.

6. Škvorecký, Josef: Mirákl. Politická detektivka. Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. 1972. Sv. 1. 297 s., 2. 293 s. - 2. vyd.: Obálku navrhla Barbora Munzarová. Březen 1978. 575 s.

7. Kovályová, Heda - Kohák, Erazim: Na vlastní kůži. Dialog přes barikádu. Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. Červenec 1973. 331 s.

8. Vejvoda, Jaroslav: Plující andělé, letící ryby. Předml. Josef Škvorecký. Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. Leden 1974. 302 s.

9. Hostovský, Egon: Všeobecné spiknutí. [2. vyd.] Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. Duben 1973. 340 s.

10. Ulč, Otto: Malá doznání okresního soudce. Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. Únor 1974. 321 s.

11. Škvorecký, Josef: Hříchy pro pátera Knoxe. Detektivní divertimento. Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. Říjen 1973. 356 s.

12. Škvorecký, Josef: Zbabělci. [5. vyd.] Obálku navrhla Zdena Salivarová. Říjen 1973. 370 s.

13. Škvorecký, Josef: Lvíče. [3. vyd.] Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. Březen 1974. 268 s.

14. Pachman, Luděk: Jak to bylo. Zpráva o činnosti šachového velmistra za období 1924-1972. Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. Červen 1974. 391 s.

15. Egon Hostovský. Vzpomínky, studie a dokumenty o jeho díle a osudu. Uspoř. Rudolf Šturm. Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. Květen 1974. 211 s.

16. Pecka, Karel: Štěpení (Divné podobnosti). Román o smrti Albrechta z Valdštejna a jiných. Obálku s použitím obrazu L. Guderny navrhl Mikuláš Kravjanský. Září 1974. 379 s.

17. Škvorecký, Josef: Prima sezóna. Text o nejdůležitějších věcech člověka. Obálku s použitím obrazu Buddyho Beiderbecka [Bohumíra Španiela] navrhl Mikuláš Kravjanský. Leden 1975. 261 s.

18. Mareš, Stanislav: Báje z Nového světa. Obálku navrhl a ilustroval Jan Koblasa. Leden 1975. 32 s. - Klub poezie, sv. 1.

19. Škvorecký, Josef: Smutek poručíka Borůvky. Detektivní pohádka. [3. vyd.] Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. Březen 1975. 277 s.

20. Ochová, Sheila: Sůl země a blbá ovce aneb Můj šílený život s dědečkem. Obálku s použitím obrazu Pavla Horáka navrhl Mikuláš Kravjanský. Duben 1975. 117 s.

21. Brousek, Antonín: Kontraband. Verše z let 1969- 1974. Obálku navrhl a frontispice nakreslil Jan Koblasa. Duben 1975. 77 s. - Klub poezie, sv. 2.

22. Levy, Alan: Pražské peřeje. Z angl. orig. přel. a pozn. naps. Igor Hájek. Obálku s použitím obrazu Jaroslava Hovadíka navrhl a graf. úpravu knihy provedl Mikuláš Kravjanský. Červenec 1975. 317 s.

23. Drábek, Jan: A co Václav? Z angl. orig. přel. Heda Kovályová. Obálku s použitím vlastního obrazu navrhl a graf. úpravu knihy provedl Mikuláš Kravjanský. Červenec 1975. 260 s.

24. Diviš, Ivan: Noé vypouští krkavce. Praha 1965-1968. Obálku navrhl a frontispice nakreslil Jan Koblasa. Říjen 1975. 109 s. - Klub poezie, sv. 3.

25. Blažek, Vratislav: Mariáš v Reykjaviku Dopisy Vratislava Blažka. Předml. napsal, vybral, uspoř., a vysvětlivkami opatřil Václav Táborský. Obálku s použitím kresby Ivana Steigera navrhl a graf. úpravu knihy provedl Mikuláš Kravjanský. Říjen 1975. 182 s. - Vybrané spisy, sv. 1.

26. Filip, Ota: Poskvrněné početí. Obálku s použitím obrazu Jana Brychty navrhl a graf. úpravu knihy provedl Mikuláš Kravjanský. Březen 1976. 211 s.

27. Pecka, Karel: Pasáž. Obálku s použitím vlastního obrazu navrhl a graf. úpravu provedl Mikuláš Kravjanský. Březen 1976. 147 s.

28. Salivarová, Zdena: Nebe, peklo, ráj. Lovestory. Obálku s použitím obrazu Pavla Skalníka navrhl a grafickou úpravu knihy provedl Mikuláš Kravjanský. Červenec 1976. 121 s.

29. Škvorecký, Josef: Konec poručíka Borůvky. Detektivní žalozpěv. Obálku navrhl a graf. úpravu knihy provedl Mikuláš Kravjanský. Říjen 1975. 262 s.

30. Černý, Václav: Pláč Koruny české. Obálku s použitím vlastní malby navrhla Lucie Radová. Únor 1977. 516 s.

31. Hora, Karel: Moje matka cizinecká legie. Předml. P. Gardy, M. F. Kašpar. Obálku s použitím obrazu Ivo Holého navrhl Mikuláš Kravjanský. Leden 1977. 333 s.

32. Moravec, František: Špión, jemuž nevěřili. Z angl. rukopisu vybrala, uspoř. a přel. Hana Moravcová-Disherová. Doslov J. Š[kvorecký]. Obálku s použitím obrazu Jana Kristoforiho navrhla a graf. úpravu provedla Věra Držmíšková. Únor 1977. 11, 379 s.

33. Hašek, Jaroslav: Velitelem města Bugulmy. Předml. naps. Jan Beneš. Ilustr. Jan Brychta. Obálku s použitím ilustr. Jana Brychty navrhl Mikuláš Kravjanský. Říjen 1976. 99 s.

34. Liehm, Antonín Jaroslav: Příběhy Miloše Formana. Obálku navrhl a graf. úpravu knihy provedl Mikuláš Kravjanský. Červenec 1976. 259 s.

35. Mandlová, Adina: Dneska už se tomu směju. Obálku navrhl a graf. úpravu provedl Mikuláš Kravjanský. Červen 1976. 334 s. - 2. vyd.: 1977. - 3. vyd.: Květen 1981. 332 s.

36. Ulč, Otto: Náš člověk v Indii a na Ceyloně. Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. Říjen 1976. 184 s.

37. Heisler, Jindřich: Aniž by nastal viditelný pohyb. Uspoř. a doslov napsala Věra Linhartová. Obálku s použitím autorova objektu-emblému navrhl Ferdinand Čulík. Leden 1977. 156 s.

38. Hořec, Jaromír: Půlnoční jam session. Doslov Josef Škvorecký. Ilustr. Jan Kristofori. Obálku s použitím kresby J. Kristoforiho navrhl Ferdinand Čulík. Leden 1977. 106 s.

39. Via dolorosa. Poezie Zdeňka Rotrekla, Václava Renče a Josefa Palivce. Uspoř. a předml. a komentáře napsal Antonín Kratochvil. Obálku navrhl Ferdinand Čulík. Leden 1977. 128 s.

40. Peroutka, Ferdinand: Oblak a valčík. Obálku navrhla Věra Držmíšková. Graf. úprava Mikuláš Kravjanský. Říjen 1976. 428 s.

41. Vaculík, Ludvík: Morčata. Obálku s použitím obrazu Ladislava Guderny navrhla Barbora Munzarová. Srpen 1977. 170 s.

42. Havel, Václav: Hry. 1970- 1976. Předml. Jiří Voskovec. Obálku s použitím antikódu Josefa Škvoreckého navrhla Barbora Munzarová. Srpen 1977. 312 s.

43. Beneš, Jan: Zelenou nahoru- Kiss me, I am Bohemian. Kriminaloidní sci-fiction přítomně minulé budoucnosti. Obálku s použitím obrazu Šárky Šefrankové-Benešové navrhla Barbora Munzarová. Prosinec 1977. 313 s.

44. Drábek, Jan: Zpráva o smrti Růžového kavalíra. Přel. z angl. orig. [Ivo Řezníček]. Obálku s použitím obrazu Jaromíra Svozilíkka navrhla Barbora Munzarová. Srpen 1977 250 s.

45. Hochman, Jiří: Český happening. Obálku navrhl a ilustr. Jan Brychta. Březen 1978. 220 s.

46. Rambousek, Ota: Krochnu s sebou. Obálku s použitím obrazu Václava Váci navrhla Barbora Munzarová. Březen 1978. 144 s.

47. Škvorecký, Josef: Příběh inženýra lidských duší. Entrtejnment na stará témata o životě, ženách, osudu, snění, dělnické třídě, fízlech, lásce a smrti. Obálku s použitím obrazu Jana Kristoforiho navrhla Barbora Munzarová. Prosinec 1977 Část 1. 381 s., Část 2. 413 s. - 2. vyd.: Červenec 1989.

48. Vejvoda, Jaroslav: Osel aneb Splynutí. Obálku s použitím fotografie M. Pazdery navrhla Barbora Munzarová. Prosinec 1977. 269 s.

49. Kalista, Zdeněk: Přátelství a osud. Vzájemná korespondence Jiřího Wolkra a Zdeňka Kalisty. Předml. Heinrich Kunstmann. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Březen 1978. 283 s.

50. Antinostalgicum. Vybral a komentářem opatřil Otto Ulč. - Samožerbuch. Autofestšrift. Uspoř. Zdena Salivarová a Josef Škvorecký. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Prosinec 1977. 102, 344 s. - Tisk zvratmo.

51. Kaloušová, Jarmila: Pod jednou střechou s T. G. M. Obálku s použitím obrazu Otona Kovaříka navrhla Barbora Munzarová. Srpen 1977. 146 s., fot.

52. Kohák, Erazim: Národ v nás. Česká otázka a ideál humanitní v údobí normalizace. Obálku s použitím obrazu Vladimíra Fuky navrhla Barbora Munzarová. Březen 1978. 206 s.

53. Skácel, Jan: Chyba broskví. Básně. Obálku s použitím obrazu Jeniffer MacHatchekové navrhla Barbora Munzarová. Březen 1978. 106 s.

54. Javor, Pavel: Nápěvy. Obálku s použitím plastiky Zuzany Ančerlové navrhla Barbora Munzarová. Březen 1978. 64 s.

55. Kryl, Karel: (Z pod stolu) sebrané spisy. Ilustr. a obálku navrhl Ivan Steiger. Březen 1978. 77 s. - Přiložena gramodeska s písněmi Dívka havířka, Azbuk.

56. Binar, Ivan: Kdo, co je pan Gabriel? Obálku navrhla Irena Ráčková, provedla Barbora Munzarová. Srpen 1978. 141 s.

57. Gruša, Jiří: Dotazník aneb modlitba za jedno město a přítele. Obálku s použitím dobové rytiny navrhla Barbora Munzarová. Srpen 1978. 261 s. - 2. vyd.: Květen 1979.

58. Hejl, ViIém: Zásada sporu. Obálku s použitím obrazu Jiřího Kargera navrhla Barbora Munzarová. Květen 1979. 279 s.

59. Klíma. Ivan: Milostné léto. Obálku s použitím fot. Heleny Pospíšilové-Wilson navrhla Barbora Munzarová. Únor 1979. 299 s.

60. Kliment, Alexandr: Nuda v Čechách. Obálku s použitím obrazu Ivana Dobroruky navrhla Barbara Munzarová. Únor 1979. 220 s.

61. Kohout, Pavel: Bílá kniha. Obálku navrhl Pravoslav Sovák. Srpen 1978. 235 s. - Obálkový název: Bílá kniha ve věci Adama Juráčka.

62. Richterová, Sylvie: Návraty a jiné ztráty. Obálku s použitím obrazu Mirka Zahrádky navrhla Barbora Munzarová. Srpen 1978. 95 s.

63. Trefulka, Jan: O bláznech jen dobré. Obálku s použitím obrazu Martina Guderny navrhla Barbora Munzarová. Srpen 1978. 176 s.

64. Filip, Ota: Valdštýn a Lukrecie. Obálku s použitím fotografie Heleny Pospíšilové-Wilson navrhla Barbora Munzarová. Únor 1979. 169 s.

65. Kundera, Milan: Život je jinde. Obálku s použitím autorova obrazu navrhla Barbora Munzarová. Únor 1979. 365 s.

66. Lustig, Arnošt: Z deníku sedmnáctileté Perly Sch. Obálku s použitím obrazu Jan Schlesingera navrhla Barbora Munzarová. Únor 1979. 153 s.

67. Stoppard, Tom: Profesionální faul, Každý hodný hoch zaslouží odměnu. Přel. Michal Schonberg. Obálku s použitím muchláže Jiřího Koláře navrhla Barbora Munzarová. Květen 1979. 122 s.

68. Brousek, Antonín - Škvorecký, Josef: Na brigádě. Obálku s použitím obrazu Jana Šafránka navrhla Barbora Munzarová. Květen 1979. 317 s.

69. Kulka, Erich: Židé v československé Svobodově armádě. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Květen 1979. 293 s., obr. a mapy na příl.

70. Šikl, Václav: Nač Jaru nezbyl čas. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Květen 1979. 188 s.

71. Hora, Ota: Svědectví o puči. Z bojů proti komunizaci Československa. Předml. Pavel Javor. Obálku podle návrhu Josefa Jezdila realizovala Barbora Munzarová. Říjen 1978. 594 s., obr. na příl.

72. Škvorecký, Josef: Hořkej svět. Povídky z let 1946-1967. [2. vyd.] Obálku navrhla Barbora Munzarová. Srpen 1978. 284 s.

73. Hodina naděje. Almanach české literatury 1968- 1978. Uspoř. Jiří Gruša, Milan Uhde a Ludvík Vaculík. Obálku s použitím koláže Jiřího Koláře navrhla Barbora Munzarová. Duben 1980. 444 s.

74. Gruša, Jiří: Dámský gambit. II ritorno d'Ulisse in patria. Dramma in musica. Obálku s použitím fotografie Heleny Pospíšilové-Wilson navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1979. 78 s.

75. Hutka, Jaroslav: Dvorky. Obálku s použitím obrazu Petra Horáka navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1980. 242 s.

76. Klíma, Ivan: Má veselá jitra. Obálku s použitím obrazu Vlastimila Třešňáka navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1979. 165 s.

77. Kriseová, Eda: Křížová cesta kočárového kočího. Obálku s použitím obrazu Petra Horáka navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1979. 134 s.

78. Patočka, Jan: Dvě studie o Masarykovi 1977. Úvod naps. Erazim Kohák. Obálku s použitím obrazu Jana Kristoforiho navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1980. 135 s.

79. Pecka, Karel: Motáky nezvěstnému. Předml. Václav Černý. Obálku s použitím obrazu Ladislava Guderny navrhla Barbora Munzarová. Duben 1980. 550 s.

80. Sacher, Vilém: Krvavé velikonoce. Předml. Ludvík Vaculík. Životopisná pozn. Jiří Gruša. Obálku s použitím obrazu Petra Horáka navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1980. 284 s.

81. Beneš, Jan: Trojúhelník s madonou. Obálku navrhla Lucie Radová. Říjen 1980. 244 s.

82. Blatný, Ivan: Stará bydliště. Z rukopisů autora uspoř. a doslov naps. Antonín Brousek. Obálku s použitím obrazu Kamila Lhotáka navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1979. 124 s.

83. Brousek, Antonín: Zimní spánek. Obálku s použitím obrazu Jiřího Matouška navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1980. 123 s.

84. Hejl, Vilém: Ex offo. Obálku s použitím obrazu Lídy Brychtové navrhla Barbora Munzarová. Duben 1980. 336 s.

85. Kryl, Karel: Slovíčka. Obálku s použitím obrazu Karla Kryla navrhla Barbora Munzarová. Duben 1980. 107 s.

86. Kundera, Milan: Valčík na rozloučenou. Předml. Elisabeth Pochoda. Obálku s použitím autorova obrazu navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1979. 212 s.

87. Peroutka, Ferdinand: Pozdější život Panny. Obraz na obálce Václav Váca. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1980. 412 s.

88. Auský, Stanislav A.: Vojska generála Vlasova v Čechách. Kniha o nepochopení a zradě. Doslov Josef Škvorecký. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1980. 288 s.

89. Šimková, Dagmar: Byly jsme tam taky. Obálku s použitím obrazu Vítězslavy Janotové navrhla Barbora Munzarová. Duben 1980. 140 s.

90. Škvorecký, Josef: Velká povídka o Americe. (1969.) Obálku s použitím fotografie Josefa Škvoreckého navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1980. 230 s.

91. Traxler, Jiří: Já nic, já muzikant (Vzpomínky z let 1918- 1978). Obálku navrhla Barbora Munzarová. Duben 1980. 480 s.

92. Ulč, Ota: Bez Čedoku po Pacifiku. Obálku s použitím fotografie autora navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1980. 460 s.

93. [chybně uvedeno 95.] Mácha, Karel Hynek: Byl lásky čas. Deník z roku 1835. Obálku s použitím koláží Jiřího Koláře navrhl Karel Vlk. [1980.] 29 s.

94. Neobsazeno.

95. Černý, Václav: Knížka o Babičce a její autorce. 2. dopln. a oprav. vyd. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Únor 1982. 254 s.

96. Bondy, Egon: Invalidní sourozenci (únor 1974). Obálku s použitím obrazu Rudolfa Plačka navrhla Barbora Munzarová. Září 1981. 207 s.

97. Fischl, Viktor: Píseň o lítosti. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Červen 1982. 168 s.

98. Harníček, Martin: Maso. Ilustr. Karel Trinkewitz. Obálku s použitím koláže Karla Trinkewitze navrhla Barbora Munzarová. Září 1981. 252 s.

99. Kliment, Alexandr: Basic love (Šťastný život). Obálku navrhla Barbora Munzarová. Prosinec 1981. 161 s.

100. Němcová, Božena: Babička. Doslov Zdena Salivarová. Ilustr. Jan Brychta. Březen 1982. 268 s.

101. Kohout, Pavel: Nápady svaté Kláry. Ilustr. Karel Havlíček. Obálku s použitím ilustr. Karla Havlíčka navrhla Barbora Munzarová. [1982.] 253 s.

102. Kriseová, Eda: Klíční kůstka netopýra a jiné povídky. Obálku s použitím obrazu Anny Poustové navrhla Barbora Munzarová. Únor 1982. 219 s.

103. Kundera, Milan: Kniha smíchu a zapomnění. Obálku s použitím obrazu Josefa Istlera navrhla Barbora Munzarová. Duben 1981. 237 s.

104. Vejvoda, Jaroslav: Ptáci. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Prosinec 1981. 253 s.

105. Bittman, Ladislav: Špionážní oprátky. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Prosinec 1981. 265 s.

106. Buber-Neumann, Margarete: Kafkova přítelkyně Milena. Z něm. orig. přel. Ivo Řezníček. Předml. Jaroslav Dresler. Obálku navrhla Jarmila Mařanová. Únor 1982. 240 s.

107. Černý, Václav: Paměti [1921 -38]. Obálku s použitím obrazu Václava Váci navrhla Barbora Munzarová. Únor 1982. 483 s.

108. Slovník českých spisovatelů. Pokus o rekonstrukci dějin české literatury 1948-1979. Uspoř. Jiří Brabec, Jiří Gruša, Igor Hájek, Petr Kabeš a Jan Lopatka, redig. Jiří Brabec, k tisku připr. Igor Hájek. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Listopad 1982. 537 s.

109. Landovský, Pavel: Jiné komedie a Sanitární noc. Obálku s použitím obrazu Jana Šafránka navrhla Barbora Munzarová. Únor 1982. 304 s.

110. Škvorecký, Josef: Bůh do domu. Fraška o 4 dějstvích. Doslov Michal Schonberg. Obálku s použitím fotogr. A. Nagyho a J. Busty navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1980. 122 s., obr. na příl.

111. Rybáková, Minka (= Blanka Jičínská): Tuctová mrtvola. Graf. úprava a ilustr. Ctirad Smolík [pseud.]. Září 1981. 231 s.

112. Škvorecký, Josef: Návrat poručíka Borůvky. Reakcionářská detektivka. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Září 1981. 166 s.

113. Součková, Milada: Sešity Josephiny Rykrové. Doslov Roman Jakobson. Obálku s použitím koláže Jiřího Koláře navrhla Barbora Munzarová. Prosinec 1981. 86 s.

114. Zahradníček, Jan: Dům strach. Obálku s použitím obrazu Františka Šimáka navrhla Barbora Munzarová. Prosinec 1981. 93 s.

115. Kundera, Milan: Směšné lásky. Obálku s použitím „abecedy lidských těl" italského autora 17 století navrhla Barbora Munzarová. Duben 1981. 224 s.

116. Lustig, Arnošt: Dita Saxová. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Červen 1982. 298 s.

117. Škvorecký, Josef: Dvě legendy. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Únor 1982. 175 s.

118. Cekota, Antonín: Geniální podnikatel Tomáš Baťa. Obálku s použitím fotografie T. Bati navrhla Barbora Munzarová. Květen 1981. 371 s., 18 s. obr. příl.

119. Drtina, Prokop: Československo můj osud. Kniha života českého demokrata 20. století. Předml. Jaroslav Drábek. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Září 1982. Sv. 1, kniha 1, 2. 730 s., Sv. 2, kniha 1, 2. 714 s.

120. Fleischer, Vladimír: Hlas Ameriky - Saigon. Úvod Douglas Pike. Doslov Jan Drábek. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Květen 1981. 378 s.

121. Javor, Pavel: Plamen a píseň. Výbor veršů uspoř. a doslov naps. Antonín Brousek. Frontispis Jiří Lauda. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Květen 1981. 131,[12] s.

122. Seifert, Jaroslav: Všecky krásy světa. Příběhy a vzpomínky. Obálku s použitím koláže Jiřího Koláře navrhla Barbora Munzarová. Září 1981. 477 s. - Vydáno ve spolupr. s nakl. Index a Fondem Charty 77 k autorovým osmdesátinám.

123. Poláček, Karel: Poslední dopisy Doře. Uspoř. a předml. naps. Martin Jelinowicz. Obálku s použitím terezínské připouštěcí známky navrhla Barbora Munzarová. Červen 1984. 59 s.

124. Effenberger, Vratislav: Surovost života a cynismus fantasie. Předml. Petr Král. Ilustrace Ivo Medek. Obálku s použitím koláže Ivo Medka navrhla Barbora Munzarová. Leden 1984. 149 s.

125. Gruša, Jiří: Doktor Kokeš, Mistr Panny (Ackermann aus Böheim). Obálku s použitím kresby Pavla Zvěřiny navrhla Barbora Munzarová. Červen 1984. 191 s.

126. Hanč, Jan: Sešity. Předml. Jan Lopatka, doslov Zdeněk Urbánek. Obálku s použitím obrazu Františka Šimáka navrhla Barbora Munzarová. [1984]. 265 s. .

127. Křesadlo, Jan: Mrchopěvci. Obálku s použitím obrazu Rudolfa Plačka navrhla Barbora Munzarová. Červen 1984. 197 s.

128. Moc, Stanislav: Údolí nočních papoušků. Obálku s použitím obrazu Jana Šafránka navrhla Barbora Munzarová. Leden 1984.. 191 s.

129. Novák, Jan: Striptease Chicago. Obálku s použitím obrazu J. Hašpy navrhla Barbora Munzarová. Březen 1983. 160 s.

130. Princová, Nathalie (= Michaela Nováková-Swinkels): Polepená oblaka. Obálku s použitím obrazu Romana Buxbauma navrhla Barbora Munzarová. Červenec 1984. 123 s.

131. Škvorecký, Josef: Scherzo capriccioso. Veselý sen o Dvořákovi. Obálku navrhla Barbora Munzarová. [1984.] 555 s.

132. Werich, Jan: Americké příběhy. Předml. Jiří Voskovec. Kresby Adolf Hoffmeister. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Květen 1983. 108 s. - Přiložena gramodeska s písněmi V+W Zejtra je den taky a Šůr polka.

133. Baarová, Lída: Útěky. Život české herečky, jak jej podle jejího vyprávění zaps. Josef Škvorecký. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Leden 1983. 319 s.

134. Černý. Václav: Paměti 4. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Červen 1983. 602 s.

135. Lederer, Jiří: Touhy a iluze. (Vzpomínání do srpna 1968.) Obálku navrhla Barbora Munzarová. Červen 1984. 269 s.

136. Vaculík, Ludvík: Český snář. Obálku s použitím obrazu Karla Havlíčka navrhla Barbora Munzarová. Leden 1983. 629 s.

137. Peroutka, Ferdinand: Budeme pokračovat. Uspoř. a předml. naps. Jiří Kovtun. Obálku s použitím obrazu Petra Horáka navrhla Barbora Munzarová. Leden 1984. 241 s.

138. Seifert, Jaroslav: Ruce Venušiny. [Výbor z díla.] Ediční poznámka Kateřina Skalická [Marie Jirásková] a Jiří Brabec. Doslov napsal Květoslav Chvatík. Obálku s použitím obrazu Jana Janáčka navrhla Barbora Munzarová. Leden 1984. 304 s.

139. Vráz, Enrique Stanko: V dálavách světů. Výbor z cestopisů uspoř. a k vyd. připr. Olga Svejkovská. Předml. Vlasta Vrázová, doslov Pavel Ort. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Červen 1983. 458 s.

140. Miss Rosie z Chicaga, II. [Fiktivní korespondence.] Úvod Josef Škvorecký. Obálku s použitím původních kreseb z časopisu Šotek navrhla Věra Držmíšková. Únor 1986. 73 s. - Vydáno 500 neprodejných čísl. výt. pro nejvěrnější čtenáře nakladatelství.

141. Tatarka, Dominik: V ne čase. Květen 1986. 24 s. - Prodejná prémie.

142. Drábek, Jaroslav: Podzemí. Obálku s použitím obrazu Jaroslava Hovadíka navrhla Barbora Munzarová. Duben 1986. 346 s.

143. Hiršal, Josef: Píseň mládí. [Paměti]. Obálku s použitím koláže Jiřího Koláře navrhla Barbora Munzarová. Duben 1986. 100 s.

144. Hostovský, Egon: Dobročinný večírek. [2. vyd.) Předml. František Kautman. Stať Cena E. Hostovského Helena Kosková. Obálku s použitím malby Františka Šimáka navrhla Barbora Munzarová. Červen 1985. 237 s.

145. Klíma, Ivan: Moje první lásky. Obálku s použitím obrazu Marie Gabánkové navrhla Barbora Munzarová. Leden 1985. 173 s.

146. Kundera, Milan: Nesnesitelná lehkost bytí. Doslov Květoslav Chvatík. Obálku s použitím obrazu Josefa Istlera navrhla Barbora Munzarová. Leden 1985. 295 s. - 2. vyd.: 1988.

147. Kyška, Albert [= Jaroslav Peregrin]: Šero. Obálku s použitím obrazu Lenky Škrabánkové navrhla Barbora Munzarová. Duben 1986. 305 s.

148. Doba páření. Povídky současných čs. spisovatelek vybrala a uspoř. Eva Límanová. Obálku s použitím obrazu Jana Šafránka navrhla Barbora Munzarová. Srpen 1986. 196 s.

149. Pecka, Karel: Malostranské humoresky. Obálku s použitím obrazu Vlastimila Třešňáka navrhla Barbora Munzarová. Listopad 1985. 226 s.

150. Rybáková, Minka (= Blanka Jičínská): Potměšilí pozemšťané. Obálku s použitím obrazu Jethra Mclntoshe navrhla Barbora Munzarová. Srpen 1986. 283 s.

151. Škvorecký, Josef: Ze života české společnosti. Ilustr.Jan Brychta.Obálku s použitím jeho ilustrace navrhla Barbora Munzarová. Červen 1985. 300 s.

152. Taussig, Pavel: Jedinečná svätá. Ilustr. Chlodwig Poth. Obálku s použitím jeho ilustrace navrhla Barbora Munzarová. Červen 1985. 241 s.

153. Ulč, Ota: Špatně časovaný běženec. Listopad 1985. 347 s.

154. Vejvoda, Jaroslav: Zelené víno. Obálku s použitím obrazu Vlastimila Třešňáka navrhla Barbora Munzarová. Duben 1986. 255 s.

155. Běhounek, Kamil: Má láska je jazz. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Srpen 1986. 364 s.

156. Havel, Václav: Dopisy Olze. Doslov Jan Lopatka. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Leden 1985. 474 s., obr. na příl.

157. Kaplan, Karel: Nekrvavá revoluce. Obálku s použitím obrazu Jethra Mclntoshe navrhla Barbora Munzarová. Listopad 1985. 425 s.

158. Morava, Jiří: C. k. disident Karel Havlíček. První velký životopis po sto letech. Obálku ve spolupráci s autorem navrhla Barbora Munzarová. Srpen 1986. 413 s., obr. na příl.

159. Vejvoda, Jaroslav - Šafařík, Bernard: Honička. Filmová satira ze života uprchlíků. Obálku s použitím fotografie z filmu navrhla Barbora Munzarová. Listopad 1985. 96 s.

160. Kolář, Jiří: Prométheova játra. Ilustr. autorovými kolážemi. Obálku s použitím jeho koláže navrhla Barbora Munzarová. Červen 1985. 221 s.

161. Kryl, Karel: Z mého plíživota. (Z pod stolu) sebrané spisy 2. Ilustr. Karel Kryl. Obálku s použitím autorovy kresby navrhla Barbora Munzarová. Srpen 1986. 77 s. - Přiložena gramodeska s písněmi Omezená suverenita, Jedůfka.

162. Marlow, Frank J.: Rejstřík jmenný, místní a věcný ke knize Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Obálku s použitím kresby Josefa Lady navrhla Barbora Munzarová. Leden 1985. 163 s.

163. Hejl, Vilém - Kaplan, Karel: Zpráva o organizovaném násilí. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Srpen 1986. 352 s.

164. Navrátilová, Martina - Vescey, George: Já jsem já. Přeložil Josef Škvorecký. Obálku s použitím fotografie Michaela Colomba navrhla Barbora Munzarová. Září 1985. 459 s.

165. Seifert, Jaroslav: A Wreath of Sonnets / Věnec sonetů. Transl. From the Czech and Preface by J. K. Klement and Eva Stucke. III. and cover design by Jan Kristofori. Červen 1987 46 s. - Souběžný text česky. Spoluvyd. Larkwood Books, Toronto.

166. Taussig, Pavel: Blbé, ale naše / One (Party) liners / Sprechende Schnappschüsse aus dem realen Schilda. Transl. from the Slovak by Paul Wilson (English) and Pavel Taussig (German). Červen 1987 48 s. - Spoluvyd. Larkwood Books, Toronto.

167. Bondy, Egon: Sklepní práce. Ilustr. Jan Kristofori. Obálku s použitím ilustrace Jana Kristoforiho navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1988. 198 s.

168. Hrabal, Bohumil: Proluky. Doslov naps. Susanna Roth. Obálku s použitím koláže J. Koláře navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1986. 190 s.

169. Kotrlá, Iva: Návštěva v ETC. (Třiatřicet povídek.) Doslov Zdeněk Rotrekl. Obálku s použitím obrazu Aleny Havlínové navrhla Barbora Munzarová. Prosinec 1987. 199 s.

170. Křesadlo, Jan: Fuga Trium. Ilustr. Jan Vocílka, Václav Pazourek, Kamil Troud. Obálku s použitím malby Jana Vocílky navrhla Barbora Munzarová. Leden 1988. 371 s.

171. Kubešová, Blanka: Deník Leošky Kutheilové. Obálka a ilustr. Lucie Radová. Graf. úprava Barbora Salivarová-Cox. Září 1987. 142 s.

172. Procházková, Iva: Výprava na zlatou rybičku. Obálku s použitím obrazu Antonína Málka navrhla Barbora Munzarová. Duben 1988. 223 s.

173. Procházková, Lenka: Oční kapky. Obálku s použitím obrazu Aleny Havlínové navrhla Barbora Munzarová. Září 1987. 336 s.

174. Roth, Philip: Pražské orgie. Přel. Jiřina a Karel Kynclovi. Doslov Igor Hájek. Obálku s použitím kresby Šárky Brod-Hylandové navrhla Barbora Munzarová. Leden 1988. 113 s.

175. Tatarka, Dominik: Listy do večnosti. Doslov Ján Mlynárik. Obálku s použitím obrazu Martina Guderny navrhla Barbora Munzarová. Duben 1988. 159 s.

176. Trefulka, Jan: Svedený a opuštěný. Obálku s použitím obrazu Ladislava Schovance navrhla Barbora Munzarová. Duben 1988. 165 s.

177. Uhde, Milan: Velice tiché Ave. Obálku s použitím malby Josefa Tichého navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1988. 224 s.

178. Blatný, Ivan: Pomocná škola Bixley. Uspoř., předml. a ediční pozn. naps. Antonín Brousek. Obálku s použitím obrazu Jaroslava Hovadíka navrhla Barbora Munzarová. Prosinec 1987. 189 s.

179. Kovtun, Jiří: Masarykův triumf. Příběh konce velké války. Obálku s použitím fotogr. Masarykovy busty od Jiřího Hanzálka navrhla Barbora Munzarová. Září 1987. 714 s.

180. Kosková, Helena: Hledání ztracené generace. Obálku s použitím obrazu J. Koska navrhla Barbora Munzarová. Leden 1987. 368 s.

181. Lederer, Jiří: Touhy a iluze. [Díl] 2. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Duben 1988. 250 s.

182. Měšťan, Antonín: Česká literatura 1785-1985. Obálku s použitím obrazu Jiřího Hejny navrhla Barbora Munzarová. Leden 1987. 454 s.

183. Rotrekl, Zdeněk: Skrytá tvář české literatury. Obálku s použitím obrazu Lenky Škrabánkové navrhla Barbora Munzarová. Červen 1987. 250 s.

184. Ulč, Ota: Bez Čedoku po Jižní Africe. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Srpen 1988. 400 s.

185. Skilling, Harold Gordon: Listy z Prahy. Obálku s použitím autorovy fotografie navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1988. 199 s.

186. Škvorecký, Josef: Franz Kafka, jazz a jiné marginálie. Obálku s použitím obrazu Hedviky Krejčí navrhla Barbora Munzarová. Prosinec 1988. 372 s.

187. Vaněček, František: Stalo se v kraji zvykem. Obálku s použitím obrazu Jana Šafránka navrhla Barbora Munzarová. Prosinec 1988. 133 s.

188. Salivarová, Zdena: Ashes, ashes, all fall down. Transl. from the Czech [Nebe, peklo, ráj] by Jan Drábek. Obálku s použitím ilustr. Romana Buxbauma navrhla Barbora Munzarová. 1987. 165 s. - Spoluvyd. Larkwood Books, Toronto.

189. Hrabal, Bohumil: Svatby v domě. Obálku s použitím koláže Jiřího Koláře navrhla Barbora Munzarová. Září 1987. 203 s.

190. Hrabal, Bohumil: Vita nuova. Obálku s použitím koláže Jiřího Koláře navrhla Barbora Munzarová. Září 1987 281 s.

191. Tigrid, Pavel: Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu. Obálku s použitím koláže Jiřího Koláře navrhla Barbora Munzarová. Srpen 1988. 569 s.

192. Hrabal, Bohumil: Městečko, kde se zastavil čas. Obálku s použitím koláže Jiřího Koláře navrhla Barbora Munzarová. Prosinec 1989. 152 s.

193. Jareš, Antonín: Výstraha. Obálku s použitím obrazu Lenky Škrabánkové navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1989. 378 s.

194. Křesadlo, Jan: Vara guru. Román se zpěvy. Obálku s použitím fot. Evy Fukové navrhla Barbora Munzarová. Graf. úprava Václav Pazourek. Říjen 1989. 236 s.

195. Kundera, Milan: Žert. Obálku s použitím obrazu Pavla Krause navrhla Barbora Munzarová. Prosinec 1989. 338 s.

196. Neobsazeno, ohlašován román A. Lustiga Král promluvil, neřekl nic.

197. Novák, Jan: Miliónový jeep. Z angl. přel. Jaroslav Kořán. Doslov Václav Havel. Obálku navrhl Joska Skalník. Prosinec 1989. 342 s.

198. Pekárková, Iva: Péra a perutě. Obálku s použitím kresby Jaroslavy Šobíškové navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1989. 302 s.

199. Řehůřek, Lukáš J.: Mládí. [Próza.] Obálku s použitím dřevořezby Josefa Staňka navrhla Barbora Munzarová. Prosinec 1989. 98 s.

200. Hvížďala, Karel - Salivarová, Zdena: Benefice. [Rozhovor a sborník textů.] Předml. Milan Kundera. Obálku navrhl Pavel Zvěřina. Prosinec 1990. 281 s.

201. Urbánek, Zdeněk: Stvořitelé světa. Obálku s použitím obrazu K. Lhotáka navrhla Barbora Munzarová. Červenec 1989. 217 s.

202. Diviš, Ivan: Konec štěstí. Ilustr. Jan Koblasa. Obálku s použitím ilustrace Jana Koblasy navrhla Barbora Munzarová. Srpen 1990. 204 s.

203. Král, Petr: P. S. čili Cesty do ráje. Obálka B. Munzarová. Obraz na obálce od Christiana Bouillé. Srpen 1990. 93 s.

204. Neobsazeno, ohlašována kniha M. Nápravníka Básně, návěští, pohyby.

205. Miller, Arthur: Strop v arcibiskupském paláci. Z angl. přel. Heda Kovályová. Doslov Christopher Bigsby. Obálku s použitím fot. Ivana Kyncla navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1989. 102 s.

206. Fučík, Bedřich - Bartošek, Karel: Zpovídání. Pražské rozhovory 1978-1982. Obálku s použitím reprodukce dřevořezby Josefa Staňka navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1989. 168 s.

207. Hostina. Filozofický sborník. Uspoř. a úvod naps. Václav Havel. Červenec 1989. 307 s.

208. Hejl, Vilém: Rozvrat. Mnichov a náš osud. Obálku s použitím obrazu Jana Kristoforiho navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1989. 242 s.

209. Kaplan, Karel: Mocní a bezmocní. Obálku s použitím obrazu Antonína Málka navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1989. 469 s.

210. Křen, Jan: Konfliktní společenství. Obálku s použitím obrazu Jana Kristoforiho navrhla Barbora Munzarová. Říjen 1989. 510 s.

211. Ponická, Hana: Lukavické zápisky. Autoři doslovů Martin Šimečka a Ján Benko. Obálku s použitím obrazu Juro Mikuše navrhla Barbora Munzarová. Červenec 1989. 467 s.

212. Škvorecký, Josef: Hlas z Ameriky. Doslov naps. Pavel Pecháček. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Srpen 1990. 320 s.

213. Hercíková, Iva: Domů. Obálku s použitím obrazu Jethro Mclntoshe navrhla Barbora Munzarová. Srpen 1991. 167 s.

214. Kouba, Petr: Kráska, zvíře a já. Obálku s použitím obrazu Rudolfa Plačka navrhla Barbora Munzarová. Srpen 1991. 89 s.

215. Kriseová, Eda: Co se stalo... Obálku s použitím obrazu Miroslava Hucka navrhla Barbora Munzarová. Srpen 1991. 144 s.

216. Kundera, Milan: Nesmrtelnost. Doslov Philippe Sollers. Obálku s použitím vlastního obrazu navrhl Josef Drapell. Srpen 1993. 368 s. - Ve spolupr. s nakl. Atlantis, Brno.

217. Moníková, Libuše: Fasáda. Z německého orig. přel. Zbyněk Petráček. Obálku s použitím reprodukce fresky z vily P. Fannia Sinistora v Boscoreale, zničené při výbuchu Vesuvu, navrhla Barbora Munzarová. Duben 1991. 379 s.

218. Procházková, Lenka: Smolná kniha. Obálku s použitím obrazu Aleny Havlínové navrhla Barbora Munzarová. Duben 1991. 377 s.

219. Salivarová, Zdena: Hnůj země. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Květen 1994. 319 s.

220. Škvorecký, Josef: Nevěsta z Texasu. Romantický příběh ze skutečnosti. Obálku s použitím dobové malby Henry A. Ogdena navrhla Barbora Munzarová. Leden 1992. 636 s.

221. Ulč, Ota: Šťastně navrácený běženec. Obálku s použitím malby Zbyňka Benýška navrhla Barbora Munzarová. Červen 1992. 443 s.

222. Vejvoda, Jaroslav: Provdaná nevěsta aneb Pivočáry (Zpěvohry). 1987- 1989. Obálku s použitím dřevořezby Josefa Staňka navrhla Barbora Munzarová. Srpen 1991. 221 s.

223. Dědeček, Jiří: Reprezentant lůzy. Obálku s použitím obrazu Antonína Málka navrhla Barbora Munzarová. Červen 1992. 131 s. - Přiložena magnetofonová kazeta s nahrávkou autorových písní.

224. Novák, Jan: Samet a pára. Z angl. orig. přel. Jarka Vrbová a Tomáš Vrba. Obálku s použitím svého obrazu navrhl Joska Skalník. Červenec 1992. 175 s.

225. Foster, Stephen Collins: Old Folks at Home / Ten, jehož dům tu stál. [Hudba] Antonín Dvořák. Překlad textu písně Jiří Suchý, ostatní překlady Jarmila Emmerová a Josef Škvorecký. Obálku s použitím dobové rytiny navrhla Barbora Munzarová. Srpen 1991. 59 s., obr. na příl. - Souběžný titul a text angl. Přiložena magnetofonová kaze.ta s dvěma nahrávkami Fosterovy písně.

226. Osočení. Dopisy lidí ze seznamu. Vybrala a uspoř. Zdena Salivarová-Škvorecká. Předml. Petr Peňáz. Doslov Josef Škvorecký. Červenec 1993. 584 s. - Vyd. ve spolupr. s VONO (Výborem na obranu nespravedlivě osočených).

227. Škvorecký, Josef: Povídky tenorsaxofonisty. Obálku s použitím kresby Jiřího Šlitra navrhla Barbora Munzarová. Srpen 1993. 104 s. - Neprodejná prémie pro nejvěrnější čtenáře.

Sestavil Aleš Zach (1995)


© ÚČL AV ČR (www.ucl.cas.cz), inSophy (www.insophy.cz), Studio Vémola (www.vemola.cz), 2006-2008