Slovník české literatury po roce 1945

Bibliografie edice Pochod 

1. Ludvík Kundera: Konstantina. Tři novely. S kresbami Václava Zykmunda. Vyšlo v edici Pochod v březnu 1946 [bez uvedení místa a vydavatele]. Tisk "Cíl", Liberec. 68 s.

2. Jiří M. Palát: Kůry. Verše a próza. Kresebně doprovodil Jiří Linhart. Mladá Boleslav, Umělecká beseda, severočeská odbočka, 1946. Tisk "Cíl", Liberec. 40 s.

3. Petr Tichý [= Marie Husová]: Světlý kruh. Cyklus čtyř próz. Výtvarně spolupracovala Marta Procheová. Vyšlo k Vánocům 1946. Mladá Boleslav, Umělecká beseda, severočeská odbočka, 1946. Tisk "Cíl", Liberec. 56 s.

4. Zdeněk Lorenc: Plavba. Verše z let 1944-1945. Obálka Josef Istler. Mladá Boleslav, Umělecká beseda, severočeská odbočka, 1947. Tisk "Cíl", Liberec. 72 s.

5. Arnošt Vaněček: Odvalený život. Román. Ilustroval Václav Tikal. Grafická úprava Svatobor Kolínský. Mladá Boleslav, Umělecká beseda, severočeská odbočka, 1948. Tisk Severografia, závod V. Kopeckého, n. p., Liberec. 160 s.

6. Jan Zuska: Potmě. Verše z let 1939-1940. Obálka Josef Istler. Mladá Boleslav, Umělecká beseda, severočeská odbočka, 1948. Tisk Severografia, závod V. Kopeckého, n. p., Liberec. 64 s.

7. Mojmír Otruba: Vesel-messe. Obálka a dřevoryty Jaroslav Lukavský. Grafická úprava Svatobor Kolínský. Mladá Boleslav, Umělecká beseda, severočeská odbočka v nakladatelství Hynek Pfeifer, 1948. Tisk A. Pelz, Příbram. 128 s.

8 [tiráž uvádí 9]. Ludvík Kundera: Napospas aneb přísloví pro kočku. Kresby a obálka Vilém Reichmann. Mladá Boleslav, Umělecká beseda, severočeská odbočka v nakladatelství Hynek Pfeifer, 1947. Tisk Akciová moravská knihtiskárna Polygrafie, Brno. 132 s.

9. Miloš Váňa: Dlaň odtamtud. Obálka a frontispice Miloš Netík. Mladá Boleslav, Umělecká beseda, severočeská odbočka v nakladatelství Hynek Pfeifer,1948. Tisk Státní tiskárna v Praze, pobočka Cheb. 88 s.


© ÚČL AV ČR (www.ucl.cas.cz), inSophy (www.insophy.cz), Studio Vémola (www.vemola.cz), 2006-2008