Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
Nakladatelská značka
 ÚDER 

 1949 - 1951 
 
 Ostravské regionální nakladatelství
 Vývoj názvu: Družstvo Úder Ostrava, příp. Nakladatelské družstvo Úder, příp. Nakladatelské a vydavatelské družstvo Úder Ostrava, spol s r. o. (1949–1950).
 

Nakladatelské družstvo Úder vzniklo v září 1949 z iniciativy ostravského Krajského národního výboru (KNV), Sdružení umělců slezských v Opavě a ostravské odbočky Umění lidu či Revolučního klubu v Ostravě. V plánech ostravských a opavských literátů nahradilo původně připravované umělecké a nakladatelské družstvo Slezské dílo, kterému nebylo umožněno zahájit činnost. V čele družstva Úder stál Josef Bilan-Šinovský (1902–1973), v redakci působil básník a prozaik Fran Směja, o výtvarnou podobu publikací se starali především Zdeněk MáčelaAntonín Pospíšil. K zaměstnancům družstva patřili také bývalý podílník ostravského nakladatelství Iskra Adolf Tománek a pracovnice nakladatelství Josef Lukasík Božena Lukasíková. Právě personální vazby na zrušená soukromá nakladatelství a současně družstevní forma podniku, která neumožňovala státním a stranickým orgánům plnou kontrolu nad jeho činností, byly důvodem pro rozhodnutí Ústřední ediční rady o likvidaci družstva Úder (Ústřední rada družstev ji zahájila v roce 1951 a dokončila o rok později) a jeho nahrazení Krajským nakladatelstvím Ostrava. Tento podnik byl založen stejně jako nakladatelství jiných krajských měst na půdě příslušného KNV v roce 1950, avšak vzhledem k trvale nepříznivým administrativním a hospodářským podmínkám ještě téhož roku ukončil činnost. Publikace regionálních autorů poté příležitostně vycházely přímo pod hlavičkou KNV, v roce 1957 však bylo ustaveno nové Krajské nakladatelství v Ostravě (Profil).
Nakladatelské družstvo Úder stačilo za krátkou dobu své existence vydat přibližně deset svazků, na jejichž výrobě se podílely regionální tiskárny České Opavsko v Opavě, Moravskoslezské tiskové závody v Opavě, příp. pobočky tiskárny Svoboda v Ostravě a Českém Těšíně. Redakce sídlila v Tyršově ulici č. 9 v Ostravě. – Pod hlavičkou Krajského nakladatelství (resp. Nakladatelství KNV) vyšly v roce 1950 pravděpodobně jen tři publikace.

 

Program Nakladatelského družstva Úder byl vystavěn na tvorbě regionálních autorů a dílech tematicky věnovaných severní Moravě. Současně – jak dokládá i název družstva – profil nakladatelství odpovídal dobovému budovatelskému étosu. V edici Sad (1949–1950, 3 sv. č. 1, 3–4, č. 2 nezjištěno) vedle reedice románu Vojtěcha Martínka Stavy rachotí vyšla též sbírka satirických veršů Frana Směji a zejména sborník veršů, próz i článků Horník 1950 s příspěvky Leopolda Beny, Josefa Filgase, Vojtěcha Martínka, Frana Směji, Viléma Závady, Artura Závodského a dalších. Edice posléze přešla do Krajského nakladatelství, kde jako její svazky 5 a 6 vyšly reportážní povídka Jana Neulse Plameny v hlubinách (Gottwaldovci) o údernické soutěži horníků a výběr z Nejstarší kroniky města Frenštátu pod Radhoštěm. Mimo edice vyšla v Úderu pohádková alegorie T. Svatopluka O statečném ušákovi, dále soubor vzpomínek dělníků na prvomájové oslavy z období první republiky Četnické bajonety je nezadržely a publikace Rok budování Okresního národního výboru ve Vítkově.
Obvyklý náklad se pohyboval kolem 5000 výtisků.

 V družstvu Úder měla pravděpodobně vyjít též práce Josefa Pilnáčka Rody starého Slezska, připravená roku 1949 ve Slezském studijním ústavu. K vydání této ani dalších zamýšlených publikací však již nedošlo.
 
 Ediční řady

Sad (1949–1950).

 Výtvarní spolupracovníci: Zdeněk Máčela, Jan Majcher. – Antonín Pospíšil, Milan Zezula.
 Technické informace: Cca 10 svazků. – Náklad obvykle kolem 5000 výtisků; ojediněle vyšší. Tisk většinou v regionálních tiskárnách (České Opavsko v Opavě, Moravskoslezské tiskové závody v Opavě, příp. pobočky tiskárny Svoboda v Ostravě a Českém Těšíně).

LITERATURA

Studie a články: -ja- (= F. Směja): Nakladatelské a spotřební družstvo v Ostravě. Věstník ostravského kraje 1949, č. 12; J. Urbanec: Z historie nakladatelství Iskra, Časopis Slezského muzea 20, 1971, série B – vědy historické.
  Autor hesla: Michal Jareš (2009)
  Aktualizace textu hesla: 3. 3. 2015 (jar)
  Aktualizace bibliografie: 3. 3. 2015 (jar)
zpět na hlavní stranu