Slovník české literatury po roce 1945

Bibliografie nakladatelství Index 

1. Hochman, Jiří: Jelení Brod. Předml. Milan Schulz. Obálku navrhl a graf. úpravu provedl Jan Kotík. Podzim 1971. 229 s. - 2. vyd.: Obálka a ilustrace Karel Trinkewitz. 1981. 239 s.

2. Selucký, Radoslav: Východ je východ. Na studia do SSSR. Do tisku připr. Bedřich Utitz. Léto 1972. 242 s.

3. Laub, Gabriel: Největší proces dějin. Malá satirická abeceda. Do tisku připr. Karel Nešvera. Obálku navrhl a graf. úpravu provedl Jan Kotík. 1972. 133 s.

4. Kryl, Karel: Kníška. Do tisku připr. Milan Schulz. Ilustroval Karel Kryl. Obálku navrhl a graf. úpravu provedl Jan Kotík. Jaro 1972. 173 s.

5. Ostrý, Antonín [Šamalík, František]: Československý problém. Do tisku připr. Vladimír Horský. Obálku navrhl a graf. úpravu provedl Jan Kotík. Léto 1972. 359 s.

6. Mňačko, Ladislav: Súdruh Münchhausen. [Román.] Do tlače pripravil Fedor Ballo. Obálku navrhl a graf. upravil Jan Kotík. Léto 1972. 268 s.

7 Systémové změny. Sborník. Do tisku připr. Adolf Müller. Obálku navrhl a graf. úpravu provedl Jan Kotík. Léto 1972. 272 s.

8. Amalrik, Andrej A.: Udrží se Sovětský svaz do roku 1984? Přel. Vladimír Tosek. Doslov naps. a k tisku připr. Adolf Müller. Obálku navrhl a graf. úpravu provedl Jan Kotík. Podzim 1971. 94 s.

9. Grosman, Ladislav: Nevěsta. [Próza. 2. vyd.] Red. Pavel Buksa. Obálka a graf. úprava Jan Kotík. Září 1972. 168 s.

10. Hostovský, Egon: Osvoboditel se vrací. [Drama.] - Epidemie. [Próza.] Obálku navrhl a graf. úpravu provedl Jan Kotík. Říjen 1972. 172 s.

11. Firt, Julius: Knihy a osudy. Do tisku připr. a doslov napsal Ludvík Veselý. Obálku navrhl a graf. úpravu provedl Jan Kotík. Listopad 1972. 294 s., 19 obr. na příl.

12. Beneš, Jan: Až se se mnou vyspíš... budeš plakat. Obálku navrhl a graf. úpravu provedl Jan Kotík. 1973. 222 s.

13. Hochman, Jiří: Kronika místodržení v Čechách. Věnované všem smějícím se bestiím. Redaktor edice Karel Michal. Ilustrace Haďák [Miroslav Liďák]. Obálku navrhl a graf. úpravu provedl Jan Kotík. 1973. 148 s.

14. Lidin, A. [Řezáč, Tomáš]: Trpaslík na houpačce. Obálku navrhl Václav Hubička. Graf. úprava Jan Kotík. 1973. 181 s.

15. Motáky z Ruzyně. S předml. Luďka Pachmana. Obálka a graf. úprava Jan Kotík 1973. 115 s.

16. Lustig, Arnošt: Ulice ztracených. [Prózy.] Obálku navrhl a graf. úpravu provedl Jan Kotík. Léto 1973. 373 s.

17. Sviták, Ivan: Dialektika moci. Do tisku připr. Adolf Müller. Obálku navrhl a graf. úpravu provedl Jan Kotík. 1973. 164 s. - 3. díl souboru I. S. Nevědecká antropologie.

18. Štěpán, Bohumil: Vynálezy. [Komentované kresby.] Obálka a graf. úprava autor. Podzim 1973. 96 s.

19. Listopad, František: Černý, bílý, nevím. Sbírka básní 1956- 1972. Obálka a ilustrace Jan Kotík. Redig. Antonín Brousek. Listopad 1973. 79 s. Index-poezie.

20. Lederer, Josef: Sopka islandská a jiné verše. 1969- 1972. Redig. Antonín Brousek. úprava a obálka Jan Kotík. Listopad 1973. 47 s. - Index-poezie.

21. Čerepková, Vladimíra: Ztráta řeči. 1970- 1972. Redig. Antonín Brousek. úprava a obálka Jan Kotík. Listopad 1973. 88 s. - Index-poezie.

22. Rybáková, Minka: Útěk z rekreace. [Román.] Obálku navrhl a graf. úpravu provedl Jan Kotík. 1974. 268 s.

23. Terlecký, Nikolaj: Pláž u San Medarda. K tisku připr. Helena Šedová. 1977. 234 s.

24. Michal, Karel: Rodný kraj. Obálka a ilustrace Lucie Radová. 1977. 86 s.

25. Tigrid, Pavel: Politická emigrace v atomovém věku. 1974. 137 s. - Přepracovaná verze stejnojmenné knihy (1968).

26. Hrabal, Bohumil: Jak jsem obsluhoval anglického krále. [1980]. 188 s. - Bez nakladatelských údajů.

27. Medveděv, Žores A. - Medveděv, Roj A.: Kdo šílí? Z ruštiny přel. Jan Samotínský. London, Macmillan 1973. 199 s. - Převzato Indexem do distribuce.

28. Filip, Ota: Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy. 1. díl. Obálka Ivan Steiger. Zima 1974. 189 s. - V knize publ. č. 28/30.

29. Filip, Ota: Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy. 2. díl. Obálka Ivan Steiger. Zima 1974. 183 s. - V knize publ. č. 29/30.

30. Filip, Ota: Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy. 3. díl. Obálka Ivan Steiger. Jaro 1975. 235 s. - V knize publ. č. 31/32.

31. Filip, Ota: Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy. 4. díl. Obálka Ivan Steiger. Jaro 1975. 215 s. - V knize publ. č. 31/32.

32. Mandelštamová, Naděžda: Konec naděje. Překlad z ruštiny. Úvod František Janouch. Redig. Rudolf Hambach. Obálka Jan Dostál. Podzim 1975. 340 s.

33. Klánský, Mojmír: Vyhnanství. Román. Do tisku připr. Helena Šedová. Obálka Zbyněk Šedo. 1976. 154 s. - Příběhy ze šuplat, sv. 1.

34. Mlynář, Zdeněk: Československý pokus o reformu 1968. Analýza jeho teorie a praxe. Úvod naps. Zdeněk Hejzlar. Obálka Jan Kotík. 1975. 274 s. - Doba, č. 1. - Spoluvyd. časopis Listy.

35. Hlasy z domova 1975. (Dokumentace.) Sest. a předml. naps. Adolf Müller. Obálka Jan Kotík. 1976. 127 s. - Doba, č. 2.

36. Procházka, Jan: Ucho. Filmová povídka. Do tisku připr. Helena Šedová. Obálka Zbyněk Šedo. 1976. 191 s. - Příběhy ze šuplat, sv. 2. V knize publ. č. 34.

37. Brandt, Willy - Kreisky, Bruno - Palme, Olof: Demokracie a socialismus. Přel. Vladimír Tosek. Obálka Jan Kotík. 1977 135 s. - V knize publ. č. 36. Spoluvyd. časopis Svědectví. - Doba, č. 3.

38. Čára na zdi. (Československé fejetony 1975/1976.) K tisku připr. Adolf Müller. Obálka Zbyněk Šedo. 1977 200 s.

39. Vaculík, Ludvík: Sekyra. [4. vyd. 1977] 176 s. - Bez nakladatelských údajů.

40. Kniha Charty. Hlasy z domova 1976-1977. Sest. a předml. naps. Vilém Prečan. Pro tisk připr. Bedřich Utitz. Obálka Jan Kotík. 1977. 368 s. Ve spolupr. s časopisem Listy.

41. Politický vězeň Jiří Lederer. [Sborník příspěvků a dokumentů.] K tisku připr. A. Müller. 1978. 47 s. - V knize publ. č. 48.

42. Kantůrková, Eva: Pozůstalost pana Ábela. [2. vyd.] 1977 162 s. V knize publ. č. 44.

43. Seifert, Jaroslav: Morový sloup a jiné verše. Ilustr. Bohumila Krátkého z ileg. vyd. knihy Ruka a plamen. Úprava a obálka Jan Kotík. Prosinec 1977 87 s. - Index-poezie.

44. Trefulka, Jan: Zločin pozdvižení. Obálka Karel Feuerstein. K tisku připr. Adolf Müller. 1978. 216 s.

45. Ripellino, Angelo Maria: Magická Praha. Z ital. orig. přel. K. [Bohumil Klípa]. Obálka a ilustrace Lucie Radová. 1978. 397 s.

46. Jan Patočka - osobnost a dílo. [Výbor z prací.] K tisku připr. Adolf Müller. Fotografie Jindřich Přibík. Obálka Karel Feuerstein. 1980. 152 s.

47. Mlynář, Zdeněk: Mráz přichází z Kremlu. K tisku připr. Bedřich Utitz, Obálka Karel Feuerstein. 1978. 339 s. - 2. vyd.: 1979. 342 s. - 3. vyd.: 1981. 343 s. Odlišná obálka od téhož autora. - 4. vyd.: 1988. 336 s. Obálka shodná se 3. vyd.

48. Moc, Stanislav: Tábor na Alligator River. Rukopis upravil Karel Nešvera. Obálka Karel Feuerstein. 1979. 170 s. - V knize publ. č. 51.

49. Frolík, Josef: Špión vypovídá. K tisku připr. Helena Šedová. Obálka N. N. 1979. 400 s. - 2. vyd. nezjištěno - 3. vyd. 1981. 395 s. - 4. vyd. 1982.

50. Šimečka, Milan: Obnovení pořádku. Příspěvek k typologii reálného socialismu. K tisku připr. Jiří Přesník. Obálka Jan Kotík. 1979. 209 s. - Doba, č. 5.

51. Lederer, Jiří: České rozhovory. K tisku připr. Adolf Müller. Obraz na obálce H. [spr. Karel] Chaba. 1979. 321 s.

52. Vývoj Charty. Záznam z konference ve Franken. Vybral a k tisku připr. Pavel Tigrid. Úvod a dokumentační příl. Vilém Prečan. Obálka Jan Kotík. 1981. 179 s. - Spoluvyd. Opus bonum. - Doba, č. 9.

53. Mandelštam, Osip: Topůrko pro kata. (Výběr z díla.) Přel. Jiří Kovtun. Úvod Michel Aucouturier. Úprava a obálka Jan Kotík. Říjen 1979. 104 s. - Spoluvyd. red. časopisu Svědectví. - Index-poezie.

54. Únor očima vítězů a poražených o třicet let později. [Sborník referátů a diskusních vstupů ve Franken 1978.] K vyd. připr. a úvodní pozn. naps. Pavel Tigrid. Obálka Jan Kotík. 1979. 203 s. - Ve spolupr. s Opus bonum. - Doba, č. 6.

55. Třešňák, Vlastimil: Jak to vidím já. Úvod Jaroslav Hutka. K tisku připr. Karel Hvížďala. Obálka Karel Feuerstein s použitím obrazu Vlastimila Třešňáka. 1979. 212 s.

56. Křesťané a Charta 77 Výběr dokumentů a textů sest. a ed. pozn. naps. Vilém Prečan. Předml. Ivan Medek, doslov Anastáz Opasek. K tisku připr. Karel Hvížďala. 1980. 320 s. - Spoluvyd. Opus bonum. - Doba, č. 7.

57 Hvíždala, Karel: Nevěry. K tisku připr. Adolf Müller. Obálka a graf. úprava Pavel Zvěřina. 1980. 115 s.

58. Kohout, Pavel: Katyně. K tisku připr. Helena Šedová. Obálka, ilustrace a graf. úprava Karel Havlíček. 1980. 428 s.

59. Valenta, Edvard: Žil jsem s miliardářem. [Vzpomínky na Jana Baťu.] K tisku připr. Helena Šedová. Obálka Karel Feuerstein. 1980. 224 s.

[60.] Čech, Jan [Hořec, Jaromír]: Pozdvihování slov. Doslov Q [Jaroslav Morák]. Úprava a obálka Jan Kotík. Leden 1981. 88 s. - V knize publ. č. 57 - Index-poezie.

61. Janouch, František: Neretušované pohlednice z Číny. K tisku připr. Helena Šedová. Obálka Karel Feuerstein. 1980. 132, 16 s.

62. Sládeček, J. [Pithart, Petr]: Osmašedesátý. K tisku připr. Adolf Müller. 1980. 314 s.

63. Hvížďala, Karel: České rozhovory ve světě. Obálka a graf. úprava Pavel Zvěřina. 1981. 441 s.

64. Kantůrková, Eva: Sešly jsme se v této knize. Do tisku připr. Adolf MülIer. Obraz na obálce KareI Trinkewitz. Fotografie Ivan Kyncl. 1980. 191 s.

65. O svobodě a moci. [Díl] I. [Sborník.] Obálka Jan Kotík. 1980. 367 s. - Spoluvyd. čas. Listy. - Doba, č. 8.

66. Když se řekne Werich... Uspoř. Jiří Lederer. S úvodní pozn. Adolfa Müllera, předml. J. Lederera a s dosl. Jiřího Voskovce. K tisku připr. Karel Hvížďala. 1981. 160 s.

67. Konwicki, Tadeusz: Malá apokalypsa. Český překlad K. K. 1981. Obálka Karel Havlíček. Literární redakce Ivan Binar. 1981. 242 s.

68. Seifert, Jaroslav: Všecky krásy světa. Příběhy a vzpomínky. Obálku s použitím koláže Jiřího Koláře navrhla Barbora Munzarová. Září 1981. 477 s. - Ve spolupráci s nakl. Sixty-Eight Publishers a s Fondem Charty 77.

69. Orwell, George: Zvířecí statek. Český překlad Jiří Komárek. Obálka a ilustrace Jan Kristofori. 1981. 111 s.

70. Lotar, Petr: ... domov můj. Román. Z německého orig. přel. Milan Schulz a Petr Lotar. Obálka Karel Trinkewitz. 1981. 341 s.

71. Hrabal, Bohumil: Příliš hlučná samota. [1980]. 92 s. - Bez nakladatelských údajů.

72. Lederer, Jiří: Mé Polsko. 200 let boje proti cizí nadvládě. Obálka M[irek] a M[irka] Mildovi. 1982. 284 s.

73. Mlynář, Zdeněk: Krize v sovětských systémech 1953 - 1981. (Příspěvek k teoretické analýze.) 1983. 210 s.

74. Kantůrková, Eva: Černá hvězda. Obálka a ilustr. Antonín Málek. K tisku připr. Helena Šedová. 1982. 485 s. V knize publ. č. 68.

75. Battěk, Rudolf: Eseje z ostrova. Obálka s motivem V. Boštíkka Malé vrásnění. K tisku připr. A. Müller. Spoluprac. red. Práva Iidu. 1982. 78 s.

76. Hajný, Pavel: Kde teče Tennessee. [1982]. 230s. - Bez nakladatelských údajů.

77. Hrabal, Bohumil: Něžní barbaři. [1981]. 109 s. - Bez nakladatelských údajů.

78. Procházková, Lenka: Růžová dáma. Obálka s použitím textilní koláže Zuzky Vackové Mirek Milde. 1982. 207 s.

79. Hrabal, Bohumil: Poupata. [1982.] 189 s. - Bez nakladatelských údajů.

80. Uhl, Petr a kol.: Program socialistické samosprávy. Úvodní slovo Jaroslav Suk. 1982. 252 s. - Spoluvyd. čas. Informační materiály (Berlin-West). Část nákladu bez tiráže s obálkou a titulem: Socialistické hospodářství, Práce.

81. ... a když se řekne Voskovec. Uspoř. a předml. naps. Jiří Lederer. S doslovem Adolfa Müllera. 1983. 168 s.

82. Hromádko, Ota: Jak se kalila voda. Výbor z kriminálních příběhů a úvah. Obálka s použitím motivu J. Lady V. Ráčný. 1982. 315 s.

83. Sólo pro psací stroj. Československý fejeton 1976- 1979. Vaculík & Gruša, Havel, Horáková, Hutka, Chramostová, Kantůrková, Kohout, Kusý, Machonin, Šimečka, Trefulka. Obálka Eliška M[atziol]. 1984. 214 s.

84. Čína našima očima. [Sborník.] 1982. 184 s.

85. Fischl, Viktor: Hovory s Janem Masarykem. 4. vyd. Pfäffikon, Galerie Krause 1982. 164 s. - Převzato Indexem do distribuce.

86. Kołakowski, Leszek: Nebeklíč, Rozhovory s ďáblem. Z polského orig. přel. Gabriel Laub. 1982. 181 s.

87 Procházková, Lenka: Přijeď ochutnat. Povídky. Obálka s použitím textilní koláže Zuzky Vackové Miroslav Milde. 1982. 105 s.

88. Tigrid, Pavel: Dnešek je váš, zítřek je náš. Dělnické revolty v komunistických zemích. [2.] doplněné a autorem revid. vyd. 1982. 157 s. - Doba, č. 10.

89. Vacík, Miloš: Zahrada na dva zámky. Sbírka básní 1973- 1977. Úprava a obálka Jan Kotík. Prosinec 1983. 58 s. - Index-poezie.

90. Strmiska, Zdeněk: Sociální systém a strukturální rozpory společností sovětského typu. Projekt analýzy. S předml. Zdeňka Mlynáře. 1983. 315 s.

91. Zinověv, Alexander: Zářné zítřky. Přel. Jana Neumannová a kol. Obálka Josef Šnóbl. 1983. 288 s.

92. Československo 1968 - Polsko 1981 a krize sovětských systémů. Sborník z mezinárodního semináře v Paříži v říjnu 1981. K tisku připr. Z. Mlynář a A. Müller. Cizojazyčné statě do češtiny přel. Ruth a Vladimír Toskovi. 1983. 276 s.

93. Sviták, Ivan: Dialektika pravdy. Triáda byrokratizace. 1984. 217 s.

94. Trefulka, Jan: Velká stavba. Obálka a ilustr. Oldřich Jelínek. 1982. 117 s.

95. Valenta, Edvard: Žít ještě jednou. [Román.] Obálka M. Milde s použitím obrazu R. Magritta. 1984. 342 s.

96. Richterová, Sylvie: Místopis. [Prózy.] Obálka Pavel Zvěřina. 1983. 111 s.

97 Třešňák, Vlastimil: Babylon. Obálka s použitím obrazu V. T. Miroslav Milde. 1982. 198 s.

98. Hájek, Jiří: Setkání a střety. Poznámky a úvahy o působení vnějších faktorů na politické postoje české novodobé společnosti. 1983. 293 s.

99. Kolář, Jiří: Odpovědi. Památce Jiřího Padrty. Obálka Jiří Kolář. 1984. 79 s., 15 obr. na příl. - V knize publ. č. 101.

100. Orwell, George: 1984. Doslov Milan Šimečka. Český překlad vznikl v Československu. Překladatel si nepřeje být jmenován [Eva Šimečková]. Obálka Zbyněk Benýšek. 1984. 324 s.

101. Koželuhová, Helena: Josef a Karel. Čapkové očima rodiny. [2. vyd. 1985.] 204 s. - Spoluvyd. Dialog, Frankfurt/M., 1. vyd. vyšlo pod názvem Čapci očima rodiny (Hamburg 1961).

102. Tatarka, Dominik: Písačky. Doslov Ján Mlynárik. Obálka s kresbou Vladimíra Kavana. 1984. 197 s.

103. Michal, Karel: Bubáci pro všední den. [Povídky. 4. vyd.] Obálka a ilustrace Lucie Radové. 1981. 106 s.

104. Kantůrková, Eva: Přítelkyně z domu smutku. Obrázek na obálce: Eliška M[atziol]. 1984. 275 s.

105. Fischl, Viktor: Jeruzalémské povídky. 1985. 121 s.

106. Martínek, Lubomír: Představení. Obálka a ilustrace Josef Snobl. 1986. 110 s.

107. Firt, Julius: Záznamy. Ze starých deníků. 1985. 117 s.

108. Šimečka, Martin M.: Žabí rok. [Prózy.] Obrázek na obálce Sváťa Zapletal. 1985. 259 s.

109. Janouch, František: Ne, nestěžuji si. Malá normalizační mozaika. Předml. František Kriegel. Ilustrace a obálka Jan Kristofori. 1985. 221 s.

110. Černý, Václav: Jaroslav Seifert. Náčrt k portrétu. Podobizna J. Seiferta od Cyrila Boudy. 1984. 21 s. - Reprint tisku Josefa Cipry (Kladno 1954) u příležitosti udělení Nobelovy ceny za literaturu J. S.

111. Bohemicus [Štern, Jan]: Hledání smyslu a jiné úvahy z let 1978 až 1984. Jaro 1985. 60 s.

112. Goliath-Gorovský, Karel: Zápisky ze stalinských koncentráků. Výběr ze vzpomínek a studií. Z rukopisu, který s autorem uspoř. a z Československa vyvezl Jano Mlynárik ukázky vybral a k tisku připr. M. H. Obálka Jan Lysý s použitím obrazu Renza Vespignaniho. 1986. 135 s.

113. Klofáč, Jaroslav: Sociální struktura ČSSR a její změny v letech 1945-1980. 1985. 176 s.

114. Sviták, Ivan: Kámen mudrců. Dialektika vyložená kalifornským způsobem. Do češtiny přel. a ilustr. autor. 1985. 147 s. - Souběžný angl. název. Vydáno v autorově nákladu.

115. Kohout, Pavel: Kde je zakopán pes. Memoáromán 1984-1987. Obálka Ondřej Kohout. 1987. 534 s. - 2. vyd.: 1988.

116. Konrad, György: Spoluviník. [Přel. Drahomíra Novotná.] Obálka Jan Sekal. 1985. 330 s. - Knihovna 150000 slov, sv. 1.

117. Nováková, Helena: Nevina aneb Vražda v Příkré ulici. Obálka J. Tichý s použitím fot. B. Landische. 1985. 152 s.

118. Šimečka, Milan: Kruhová obrana. Záznamy z roku 1984. 1985. 220 s. - Spoluvyd. čas. Svědectví.

119. Hrabal. Bohumil: Proluky. [1986.] 170 s. - Bez nakladatelských údajů

120. Miłosz, Czesław: Hymnus o perle. Přel. Otakar Č. Mokrý [Miroslav Červenka]. Doslov Wojciech Karpiński. Úprava a obálka Jana Kotíka. Léto 1986. 112 s. - Index-poezie.

121. Kantůrková, Eva: Člověk v závěsu. Novely. Obálka s použitím grafiky Horsta Conbeona Václav Laciný. 1988. 234 s.

122. Brabcová, Zuzana: Daleko od stromu. Obálka s použitím obrazu René Magritta Vojtěch Tupý. 1987 155 s.

123. Vladimov, Georgij: Věrný Ruslan. Příběh strážného psa. Obálka Jan Sekal. 1986. 135 s. - Knihovna 150000 slov, sv. 2.

124. Čivrný, Lumír: Jít jen tak. Menší příběhy. [Prózy.] Obálka Eliška Matziol. 1987 129 s.

125. Procházková, Lenka: Hlídač holubů. Povídky z Iet 1983-1984. Obálka Zuzka Vacková. 1987 159 s.

126. Třešňák, Vlastimil: Bermudský trojúhelník. Obraz na obálce Zbyněk Benýšek. 1986. 227 s. - Paternoster, sv. 1.

127. Krejčí, Jaroslav: Miroslav Tyrš - filozof, pedagog a estetik českého tělocviku. 1986. 154 s.

128. Pelc, Jan: ... a bude hůř. Román o třech dílech: Děti rodičů, Děti ráje, Děti cest. Obálka: Zbyněk Benýšek. 1985. 516 s. - Spoluvyd. čas. Svědectví.

129. Putík, Jaroslav: Muž s břitvou. Román. Obálka Jaroslav Vrzal. 1986. 352 s.

130. Zamjatin, Jevgenij: My. [Přel. Jaroslav Tafel a Vlasta Tafelová.] Obrázek na obálce Robert Kristofori. 1985. 212 s. - Ze sazby neuskutečněného vyd. v edici Světová četba (Odeon 1970).

131. Vaculík, Ludvík: Milí spolužáci! Výbor písemných prací 1939-1979. 1. Kniha indiánská. 1986. 123 s.

132. Vaculík, Ludvík: Milí spolužáci! Výbor písemných prací 1939-1979. 2. Kniha dělnická. 1986. 250 s.

133. Kotík, Jan: Neúplný kompas. Květoslav Chvatík o Janu Kotíkovi a českém moderním umění. Ivan Bystřina v rozhovoru s Janem Kotíkkem. 1986. 108 s.

134. Neobsazeno, ohlášen 3. díl knihy L. Vaculíka Milí spolužáci!

135. Kriseová, Eda: Arboretum. [Povídky] 1980-1985. Obálka Eva Janošková. 1987. 131 s.

136. Mlynárik, Ján: Česká inteligencia Slovensku. Kapitoly z dejín českej inteligencie na Slovensku za prvej ČSR. Obálka Čeněk Duba. 1987. 113 s. - Vyd. Svaz čs. spolků ve Švýcarsku.

137. Fischl, Viktor: Figarova zlatá svatba. Ilustr. a obr. na obálce Til Mette. 1987. 113 s.

138. Neobsazeno, ohlášena próza Z. Benýška Výzkumný ústav Vídeň.

139. Opat, Jaroslav: Filozof a politik. Tomáš Garrigue Masaryk 1882–1893. (Příspěvek k životopisu.) 1987. 550 s.

140. Šik, Ota: Ekonomické reformy a demokratizace. 1987. 256 s.

141. Kadlec, Vladimír: Dubček - 1986. (Výběr dokumentů.) Připr., uvedl a komentoval Vladimír Kadlec. [1986.] 180 s. - Knižnice Listů, sv. 1. - Vyd. čas. Listy a Nadace Charty 77.

142. Greene, Graham: Monsignore Quijote. Přel. Jiřina a Karel Kynclovi. Doslov Josef Škvorecký. Obálka Jan Sekal. 1987 185 s. - Edice 150000 slov, sv. 3.

143. Kouba, Petr: Lekce jízdy. 1987. 254 s. - Paternoster, sv. 2.

144. Jaro 1968. Čítanka pro děti a mládež. Únor 1988. 311 s. - Knihovna 150000 slov.

145. Mlynář, Zdeněk: Problémy politického systému. Texty o roce 1968, normalizaci a současné reformě v SSSR. [1987.] 132 s. - Knižnice Listů, sv. 2.

146. Kadlečík, Ivan: Rapsódie a miniatúry. 1988. 65 s.

147. Tatarka, Dominik: Navrávačky. Předml. Eva [Štolbová]. Obálka a perokresba Pavel Baleka. 1988. 114 s.

148. Třešňák, Vlastimil: To nejdůležitější o panu Moritzovi. (Happy weekend.) Obraz na obálce a design Zbyněk Benýšek. 1989. 139 s. Paternoster, sv. 4.

149. Sidon, Karol: Dvě povídky o utopencích. Obálka Marcela Třebická. 1988. 237 s. - Paternoster, sv. 3.

150. Jičínský, Zdeněk: Vznik České národní rady v době Pražského jara 1968 a její působení do podzimu 1969. Studie z roku 1984 podle samizdatového vydání. [1989.] 143 s. - Vyd. čas. Listy a Nadace Charty 77 Knižnice Listů, sv. 3.

151. Vaculík, Ludvík: Jaro je tady. (Fejetony z let 1981–1987.) 1988. 331 s.

152. Hejzlar, Zdeněk: "Pražské jaro" 1968 a jeho odkaz. Výběr statí a komentářů z let 1970-1987. 1988. 149 s.

153. Sochor, Lubomír: Úvahy o ideologii a praxi reálného socialismu. (Vybrané statě z let 1969- 1986.) K tisku připr. Michele Sochor a Jan Auerhan, který též naps. předml. 1987 146 s.

154. Liehm, Antonín Jaroslav: Generace. [Rozhovory.] Autorem kreseb v knize i na obálce je Adolf Hoffmeister. 1988. 460 s.

155. Pfaff, Ivan: Historické kořeny reformního hnutí v české společnosti. 1988. 143 s.

156. Sviták, Ivan: Dialektika dějin. 1989. 260 s.

157. Havel, Václav: Do různých stran viz in Československé dokumentační středisko nezávislé literatury, Acta creationis sv. 5.

158. Utitz, Bedřich: Svědkové revoluce. Někdejší spolupracovníci Lenina a Stalina vypovídají. [1989.] 195 s.

159. Kiš, Danilo: Hrobka pro Borise Davidoviče (Sedm kapitol téhož příběhu) a tři další povídky. Přel. Drahomíra Novotná. Obálka Jan Sekal. 1988. 157 s. - Knihovna 150000 slov, sv. 4.

160. Steinbach, Karel: Svědek téměř stoletý. [Vzpomínky.] Zprac. Viktor Fischl. 1988. 128 s.

161. Čech, Jan [Hořec, Jaromír]: Soudný den. Verše z roku 1969. Doslov Jaroslav Morák. Obálka Jan Kotík. 1988. 61 s. - [Index-poezie].

162. Kubešová, Blanka: Kočičí dlažba. Obálka a ilustr. Lucie Radová. 1988. 232 s.

163. Srpen 1968. Obs.: J. Dienstbier - K. Lánský: Rozhlas proti tankům, V. Šilhán: 14. mimořádný – „vysočanský“ sjezd KSČ, B. Šimon: Takoví jsme byli. 1989. 203 s.

164. Kohout, Pavel: Hodina tance a lásky. Německá romance. Obálka Ondřej Kohout. 1989. 246 s.

165. Hofman, Marek [Kutílek, Miroslav]: Sedm dní. Obálka Eliška Matziol. 1989. 157 s.

166. Konůpek, Michael: Böhmerland 600cc. Obálka Arne Samuelsen. 1989. 196 s.

167. Lotar, Petr: Země, kterou ukáži tobě. Z něm orig. přel. Zdenka Neumannová. Obálka a ilustrace Lucie Radová. [1990.] 234 s. - Spoluvyd. Jan Kanzelsberger (Praha).

168. Levi, Primo: Potopení a zachránění. Doslov Cynthia Ozick. Obálka Jan Sekal. 1989. 169 s. - Knihovna 150000 slov, sv. 5.

169. Teplý, J[aroslav]: Socialismus v čs. národním hospodářství. Přel. z franc. orig. [1990.] 3, 180 s.

170. Krejčík, Rudolf: 10 dnů, které otřásly ČSSR. (Svědectví nezúčastněného účastníka.) [1990.] 39 s.

Šeflová, Ludmila: Bibliografie literatury vydané českými a slovenskými autory v zahraničí 1948-1972 (s dodatkem do srpna 1978). 1978. 22, 370 s. - Spoluvyd. časopis Svědectví (Paris).


© ÚČL AV ČR (www.ucl.cas.cz), inSophy (www.insophy.cz), Studio Vémola (www.vemola.cz), 2006-2008