Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 FREIE PRESSE AGENTUR 

 1978 - 1984 
 
 Exilové nakladatelství
 

Nakladatel, výtvarník a publicista Jaroslav Kučera (*1933), který v letech 1971–1974 v Mnichově spoluvydával edici CCC Books a potom ji předal do Holandska Josefu J. Staňkovi (viz CCC Haarlem), se po roční přestávce rozhodl k nakladatelské práci vrátit. Roku 1976 v bavorské obci Wurmannsquick navázal na poslední svazky své původní číslované edice (vyšly s označením nakladatelství Archa) a od roku 1978 pokračoval v činnosti pod názvem Freie Presse Agentur (psáno též Presseagentur) nečíslovanou řadou Edice Archa (též Archa). Roku 1980 přesídlilo nakladatelství do Eggenfeldenu. Poslední knižní titul vyšel roku 1984. V roce 1986 byl Kučera postižen mozkovou mrtvicí, ochrnul a nakladatelství zaniklo.

 

V Edici Archa Kučera navázal na původní koncepci CCC Books. Zprvu vydával reedice knih publikovaných již v mnichovském nakladatelství (opět zahájil vlastní dokumentární prací Pražský srpen, znovu vydal Erbenovu Kytici), spolupracoval s okruhem autorů starší i mladší exulantské generace (Pavel Javor, Jiří Klobouk, Radek Kučera, Michal Racek, Bedřich Svatoš, Jiří Sýkora, Vladimír Štědrý), věnoval se zákulisí i praxi komunistické moci v SSSR (Alexej Mjagkov, Alexander Solženicyn), vydal vzpomínky Edvarda Beneše a zabýval se tragickým osudem Jana Masaryka (reedice Případu Masaryk Claire Sterlingové, vzpomínky Marcii Davenportové Jan). Tento program obohatil několika tituly starších českých autorů, opomíjených nakladatelstvími v českých zemích z ideologických důvodů (pragensista Antonín Novotný, Milena Jesenská), soudničkami Františka Němce a Karla Poláčka, Českou kuchařkou Zdenky Sedláčkové či sbírkou anekdot Josefa Kočího a Marka J. A. Václavíka. – Od vydání knihy Hospůdka na nároží (1980) se její autor Bedřich Svatoš distancoval a své dílo, nepoznamenané neautorizovanými redakčními zásahy vydal znovu s pomocí přátel a Křesťanské akademie (1982).
Grafickou úpravu většiny knih provedl Jaroslav Kučera, některé svazky byly ilustrovány. Obtížná finanční situace vedla nakladatelství k úspornějšímu tisku (zejména v letech 1979–1981) a k levnější brožované úpravě. Zaznamenáno je celkem 24 svazků, některé úspěšné tituly se však vyskytují i v bibliograficky obtížně identifikovatelných reprintech.

 V roce 1979 Kučera založil svůj nakladatelský bulletin Archa, který volně navazoval na časopis Klub, vydávaný v CCC Books. List byl zamýšlen jako čtvrtletník, doložena jsou však pouze čísla 1 a 2 z roku 1979. – V letech 1981–1984 Kučera redigoval 4 ročníky humoristického časopisu Husopas (poslední zjištěné číslo 16 průběžného číslování je z března 1984) s příspěvky Jitky Henrykové, Josefa Kočího, Milana Křesadla, Jana Schneidera, Vladimíra Škutiny, kresbami Oty Jelínka, Karla Trinkewitze aj.
 
 Výběrová bibliografie: 

E. Beneš: Paměti 1, 2; M. Jesenská: Cesta k jednoduchosti; A. Solženicyn: Výstraha. Smrtelné nebezpečí komunismu.

 Časopisy a informační bulletiny: Archa (nakladatelský bulletin, doložen 1979); Husopas (1981–1984). – Nakladatelské prospekty: Edice Archa 1981 (1981); Archa 1982–1983 (1982).
 Výtvarní spolupracovníci: Grafická úprava: Jaroslav Kučera.
 Technické informace: Celkem 24 většinou brožovaných svazků.

LITERATURA

Články: B. Svatoš: Upozornění, Zpravodaj (Curych) 1981, č. 1; K. Vrána: Doslov in B. Svatoš, Hospůdka na nároží (Řím 1982).

  Autor hesla: Aleš Zach (1995); Michal Přibáň (2009)
  Aktualizace textu hesla: 31. 3. 2010 (mlp)
  Aktualizace bibliografie: 31. 3. 2010 (mlp)
zpět na hlavní stranu