Slovník české literatury po roce 1945

Bibliografie Freie Presse Agentur – Edice Archa 

– Kučera, Jaroslav: Pražský srpen. 2. vyd.Wurmannsquick [1978]. 108 s. 12 s. obr. příl.

– Sterlingová, Claire: Případ Masaryk. [Přel. Bohumil Holý. 2. vyd.] Wurmannsquick [1979]. 307 s.

– Beneš, Edvard: Paměti. Wurmannsquick [1979]. [Díl] 1. 192 s., [Díl] 2. 246 s.

– Erben, Karel Jaromír: Kytice. [2. exilové vyd.] Wurmannsquick [1979]. 88 s.

– Sedláčková, Zdenka: Česká kuchařka. Wurmannsquick 1979. 146 s.

– Sýkora, Jiří: Na ouško. Wurmannsquick 1979. 115 s.

– Poláček, Karel: Soudničky z Lidovek. Wurmannsquick [1979]. 140 s.

– Friedrich, Karel: Cvokárna. [2. vyd.] Wurmannsquick 1980. 143 s.

– Davenportová, Marcia: Jan. [Vzpomínky na Jana Masaryka.] Eggenfelden [1980]. 104 s.

– Svatoš, Bedřich: Hospůdka na nároží. Eggenfelden 1980. 107 s.

– Kučera, Jaroslav: Agent s iluzemi. Eggenfelden 1981. 127 s.

– Kučera, Radek: Hledejte bílý mercedes! aneb Zelený Z. Ilustr. autor. Eggenfelden 1981. 113 s. - Spoluvyd. Skauted, Nijmegen.

– Solženicyn, Alexander: Výstraha. Smrtelné nebezpečí komunismu. Eggenfelden 1981. 84 s.

– Mjagkov, Alexej: Úřadovna banditů. [Vzpomínky agenta KGB.] Úvod [Jaroslav Kučera]. Eggenfelden 1981. 127 s.

– Novotný, Antonín: Ve staropražské zeleni. [Pragensia.] Eggenfelden 1981. 107 s.

– Javor, Pavel: Torzo lásky. [Verše.] Obálku a frontispice navrhl Jiří Lauda. Eggenfelden 1981. 81 s.

– Štědrý, Vladimír: Věž svědectví. úvahy a povídky 1951–1953. Předmluva Pavel Javor [2. vyd.] Eggenfelden 1981. 110 s.

– Kočí, Josef – Václavík, Marek J. A.: Fóry do foroty. [Anekdoty.] Eggenfelden 1981. 79 s.

– Racek, Michal: Klinika odcházejících. Doslov [Jaroslav Kučera]. Eggenfelden 1981. 103 s.

– Javor, Pavel: Sir Clarence alias Pajda pes. Ilustroval Jiří Lauda. Eggenfelden 1982. 114 s.

– Milena [Jesenská, Milena]: Cesta k jednoduchosti. [Fejetony.] – Jaroslav Dresler: Kafkova Milena. [Studie.] Eggenfelden 1982. 124 s.

– Klobouk, Jiří: Jazz 1. Po válce. Eggenfelden 1982. 178 s.

– Kučera, Radek: Vrah světí neděli. Eggenfelden 1983. 103 s.

– Němec, František: Ať se holka vopře. [Soudničky.] Předmluva jK [Josef Kočí]. Eggenfelden [1984]. 123 s.


© ÚČL AV ČR (www.ucl.cas.cz), inSophy (www.insophy.cz), Studio Vémola (www.vemola.cz), 2006-2008