Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Ota ULČ

* 16. 3. 1930, Plzeň 
 
 
Prozaik, publicista, autor odborných studií a cestopisů, právník, politolog, vysokoškolský pedagog
 

Narodil se v rodině živnostníků (otec automechanik, matka sudetská Němka). Maturoval v roce 1949 na Klasickém gymnáziu v Plzni, poté vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (1948–1953, JUDr.). V roce 1953 byl jako soudní čekatel přidělen k Okresnímu soudu v Plzni, krátce poté odveden k vojenské službě u PTP. Do civilu odešel v roce 1955 a vrátil se k plzeňskému soudu. V roce 1956 byl jmenován soudcem Okresního soudu ve Stříbře, kde působil do června 1959. V témže roce emigroval, nejprve do NSR (Frankfurt), o rok později do USA. V letech 1960–1964 žil v New Yorku, od podzimu 1964 dosud v Binghamtonu. Během čtyř let vystudoval na Kolumbijské univerzitě v New Yorku politologii, obor mezinárodní právo a srovnávací právní systémy, a obhájil disertaci Class Struggle and Socialist Legality in Czechoslovakia: The Impact of the Soviet Pattern (Ph.D. 1964). V roce 1964 krátce přednášel na Grinnell College v Iowě, poté až do roku 1999 působil na State University of New York (SUNY) v Binghamtonu. Dlouhodobé univerzitní dovolené trávil cestováním; zabýval se etnickými konflikty v asijských a afrických zemích, v roce 1978 působil jako poradce premiéra Alberta R. Henryho na jihopacifickém ostrově Rarotonga (Cook Islands). – Manželka Priscilla (*1933, Čína, za svobodna Lim) byla dlouholetou pracovnicí UNICEF v New Yorku, syn Ota (*1970) je architekt.

 Redakčně i autorsky se podílel na vydávání dvouměsíčníku Západ (Ottawa, 1979–1993), dále pravidelně přispíval do českých zahraničních časopisů Nový domov (Toronto), Nový Polygon (Belgie), Americké listy (New York), Zpravodaj (Curych), Polygon (Curych), Listy (Řím), Národní politika (Mnichov), POL (Wuppertal, NSR), Našinec (Sunnyside, JAR). Dlouhodobě externě spolupracoval s rozhlasovými stanicemi Hlas Ameriky a Svobodná Evropa. V České republice po roce 1989 přispíval a přispívá do Lidových novinHospodářských novin, do časopisů Diagnóza, Český dialog, Literární noviny, Mladý svět, Mosty, Nová Přítomnost, Nové knihy, Střední Evropa, Tvar aj. a do internetových novin Neviditelný pes (zde), ČS-magazin (zde) ad. Odborné práce publikoval v The American Journal of Comparative Law; The American Political Science Review, The Journal of Politics, Soviet studies, Studies in Comparative Communism, The American Historical Review, Canadian-American Slavic Studies aj. – Je členem několika profesních organizací, např. American Association for the Advancement of Slavic Studies, American Political Science Association, Společnost pro vědy a umění v USA aj. – Publikoval též pod jménem Otto Ulč.
 

Rozsáhlé dílo Oty Ulče otevírá různorodá témata v mnoha žánrových variacích. Jednotícím jmenovatelem však zůstává živý zájem o Čechy žijící mimo svou vlast a o politické a ekonomické souvislosti totalitních režimů, které zkoumá vždy v jejich dopadu na konkrétního člověka. Těmto tématům se věnuje nejčastěji prostřednictvím tří žánrů – cestopisů, esejů a umělecké prózy.
V debutu Malá doznání okresního soudce čerpá Ulč z historie vlastního působení ve funkci soudce a odhaluje paradoxy, hrůznosti i úsměvné okamžiky justiční praxe v prvním desetiletí komunistického režimu nikoliv z pohledu poškozených, ale ze zkušenosti vykonavatele soudní moci. Vlastní zážitky a poznatky nabyté při cestách do často exotických zemí zpracovává v osobitých beletrizovaných cestopisech, v nichž nad popisem a objektivními informacemi trvale převažuje osobní prožitek. Namísto obsáhlých exkurzů do historie dané země sleduje Ulč zkoumané prostředí pohledem „českých očí“ a dané chvíle. Významně čerpá z rozhovorů s domorodci, častěji však s českými emigranty, a zkoumá kulturní a společenské zvyklosti národů či rituály kmenů. Vzájemný vztah člověka, přírody a dějin představuje prostřednictvím konkrétních skutečností a jevů, například kanibalství (Pacifik, ostrovní komunikace a lidožroutská tradice), příběhů lovců lebek (Klokánie a obtížné sousedství), projevů specifického pojetí komunismu v Číně a na Taiwanu (Čech částečným Číňanem), zážitků ze zaoceánské plavby (Slasti Plavby: od Radbuzy k oceánům), pohřebních obřadů v Indii (Náš člověk v Indii a na Ceyloně) a mnoha dalších. Tematice cestování se Ota Ulč věnuje i v tvorbě esejistické, v níž jsou politická, ekonomická či ekologická témata prostoupena reminiscencemi z osobního a rodinného života autora a v níž Ulč často narušuje a převrací zažitá schémata uvažování o světě a člověku (Zašmodrchaný svět, Kam šlápne česká noha, Všehochuť málo korektní, O čem dumá česká hlava).
V rozsáhlé románové tetralogii o „běženci“ začlenil autor příběh malého českého člověka, toužícího prožít snadný a spokojený život bez vlastního přičinění, do širších společenských a kulturních souvislostí (Špatně časovaný běženec, Šťastně navrácený běženec, Běženec v sametu a Běženec v očistci). Hrdina postupně zjišťuje, že odmítnutí odpovědnosti za své jednání doprovázené snahou o bezbolestné proplouvání dobou i mezilidskými vztahy je ve svém důsledku překážkou naplnění vlastního života. Pohled na polistopadovou Prahu a rodící se demokracii očima dvou emigrantů nabízí román Návraty nenávraty.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: The Judge in a Communist State (P 1972, Columbus, česky Malá doznání okresního soudce, Toronto 1974; 1990 v sešitové edici Bestseller); Náš člověk v Indii a na Ceyloně (cestopis, Toronto 1976); Bez Čedoku po Pacifiku (cestopis, Toronto 1980); Špatně časovaný běženec (R, Toronto 1985; 1991); My a oni před a za Atlantikem (cestopis, Curych 1987, 2. rozšíř. vydání Curych 1989); Bez Čedoku po Jižní Africe (cestopis, Toronto 1988; 1992); Šťastně navrácený běženec (R, Toronto 1992; 2006); Bez Čedoku po Číně a okolí (cestopis, 1992); Příručka pro zájemce o americký svět (EE 1992); Naši mezi protinožci (cestopis, 1998); Běženec v sametu (R 1998); Vandrování Pacifikem a okolím (cestopis 1998); Všehochuť málo korektní (EE 2002); Kam šlápne česká noha (EE 2003), Pacifik: Ostrovní komunikace a lidožroutská tradice (cestopis, 2004); Čech částečným Číňanem (cestopis, 2004); Klokánie a obtížné sousedství (cestopis, 2006); O čem dumá česká hlava (EE 2008); Běženec v očistci (R 2009); Slasti plavby od Radbuzy k oceánům (cestopis, 2009); Zašmodrchaný svět (EE 2009); Návraty nenávraty (R 2010).
Odborná literatura: Politics in Czechoslovakia (San Francisco 1974); Nástin přednášek mezinárodního práva (skripta, 1991).
Příspěvky ve sbornících a kolektivních publikacích: Political Science Introductory (Duxbury 1971); Politics of Modernization in Eastern Europe (New York 1973); Rural-Urban Change in India (Akron 1975); Political socialization in Eastern Europe (New York 1975); Majority and Minority (Boston 1975); Social Deviance in Eastern Europe (Boulder City 1978); Political Handbook of the World 1979 (Binghamton 1979); Communism in Eastern Europe (Bloomington 1979); Czechoslovakia (Ann Arbor 1979); Sociology of Law (New York 1980); Communist Legislatures (Albany 1982); A když se řekne Voskovec (Kolín n. R. 1983, později in Když se řekne Werich a když se řekne Voskovec, 1990); Glasnost: How Open? (Boston 1987); The Prague Spring: a Mixed Legacy (New York 1988); The uncertain Future (London 1988); Die deutsche Frage (Koblenz 1988); Útěky železnou oponou (Curych 1989, 2. přeprac. a rozš. 1992); Benefice (Toronto 1990); The Boundaries of Twilight (Minneapolis 1991); Colliers International Book (New York, vols. 1989, 1990, 1991, 1992, 1993); Democracy and Right-Wing Politics in EE (Boulder City 1993); Populism in Eastern Europe (Boulder City 1996); Jak jsem potkal Ameriku (1997); Století lásky a nenávisti (1997); Lásky a nelásky (1998); Jak slavívali a slaví slavní (1999); Osudy. Nevšední příběhy (2001); Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století (2001); Emigrace a exil jako způsob života (2001); Média jako překážka v komunikaci (2002); Velké literatury malých národů (2003); Umění jako komunikační jazyk (2004); Kandidáti další existence (2004).
Uspořádal a vydal: Antinostalgicum (P, Toronto 1977, vyšlo v jedné knize společně s textem Samožerbuch, ed. Z. Salivarová a J. Škvorecký).

LITERATURA

Články: A. Levy: Otto Ulč – „Coconut Rasputin“, The Prague Post 1995, č. 32, příl. Night and day; O. Sládek: Cestující profesor, Xantypa 1997, č. 6; M. Swinkels-Nováková: Konference zahraničních čechů, Polygon 2000, č. 8; S. Komenda: Český postkomunismus americkýma očima in Z paměti literární Olomouce (2004); J. Novotný: Nejzcestovalejší plzeňský spisovatel, Plž 2010, č. 3.
Recenze: Malá doznání okresního soudce: J. Schneider, LitN 1991, č. 9; H. K. (H. Kosková), Svědectví 1974, č. 48 * Bez Čedoku po Číně a okolí: J. Šimůnek, NK 1993, č. 8; E. Sokol, Rovnost 13. 5. 1993 * Špatně časovaný běženec: M. Jungmann, Obrys (Mnichov) 1987, č. 2 (též in M. J.: Cesty a rozcestí, 1988); V. Novotný, NK 1991, č. 46; J. Staněk, Západ Today 1992, č. 1 * Bez Čedoku po Jižní Africe: A. Kosík, MFD 24. 7. 1993, příl. Víkend; V. Novotný, Tvar 1993, č. 25 * Šťastně navrácený běženec: J. Malát, Československý týdeník 1992, č. 25/26 * Příručka pro zájemce o americký svět: V. Eisenbruk, LitN 1993, č. 16 * Naši mezi protinožci: V. Čapek, LidN 26. 8. 1998 * Všehochuť málo korektní: D. Viceníková, Host 2003, č. 4 * Čech částečným Číňanem: M. Swinkels-Nováková, Český dialog 2005, č. 4/5.
K životním jubileím: J. Škvorecký, M. Swinkels-Nováková, Český dialog 2005, č. 3; M. Swinkels-Nováková, Nový Polygon 2005, č. 2; J. Škvorecký (+ další), Nový Polygon 2010, č. 2; E. Střížovská, Český dialog 2010, č. 5/6.
Rozhovory: J. Zahradnický, Tvar 1990, č. 36; J. Kejha, Plzeňský deník 9. 7. 1994; A. Drda, Český deník 5. 9. 1994; O. Nytrová, SvSl 28. 7. 1995, příl. Slovo na víkend; V. Vačkov, LidN 19. 6. 1998, příl. Pátek LN č. 25; O. Nutz a J. Vejvoda, Týdeník Rozhlas 1998, č. 35, 36, 37 a 39; A. Zelenka, Týdeník Rozhlas 1998, č. 43; V. Buchert, MFD 22. 6. 1999, příl. Na cestách; E. Střížovská, Český dialog 1999, č. 11; B. Správcová, Tvar 2000, č. 14; J. Jícha, LidN 24. 1. 2005; M. Fialková, Český dialog 2006, č. 9; V. Vašák, Xantypa 2006, č. 12.

Autor hesla: Zuzana Malá (2010)
Aktualizace hesla: 28. 12. 2010 (zm)
Aktualizace bibliografie: 28. 12. 2010 (zm)
 
zpět na hlavní stranu