Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 E. V. MAREK 

 1945 - 1949 
 
 Nakladatelství soustředěné zejména na populární literaturu
 

Nakladatelství založil knihkupec Emanuel Vlastimil Marek (1903–??), původně vyučený u firmy Jan Kotík a později zaměstnaný u firem J. Otto a Melantrich. Koncesi na provoz vlastního knihkupectví a nakladatelství získal již v roce 1939, ovšem nakladatelskou činnost začal vyvíjet až po druhé světové válce a na podzim 1945 se stal členem Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Nakladatelství ukončilo svou činnost v roce 1949, bližší informace o majiteli firmy a jeho dalších osudech nejsou dostupné. Obchod i firma sídlily na Lobkovicově náměstí č. 6 v Praze. – Ke spolupracovníkům nakladatelství patřili mj. Miloš Kovářík, Jan Petrus, Karel PolákVladimír Tůma. Na výtvarné podobě publikací se podílel zejména Jan Černý (uváděn též jako Jan Černý-Klatovský), dále mj. Zdeněk Burian nebo Zdeňka Valentová. E. V. Marek vydal přibližně dvě desítky titulů.

 

Markovo nakladatelství se profilovalo původní oddechovou četbou pro dospívající mládež (Josef Kovář a Marie Pleinerová, dále Marie Č. Martínková, Zikmund Skyba, Luisa Šebestová, Adolf Veselý). Zastoupeny byly též romány pro ženy (Anna Dědičová, píšící pod pseudonymem A. D. Lánská) a detektivní próza. Vedle románu Hrobka britského autora Austina Stoneho v překladu Pavly Tomáškové zde vycházely pseudonymní detektivky české provenience (Jeanettina záhada P. L. Larsena [= tj. Pavla Lovriče] byla reedicí Lovričovy novely Záhada kolem Jeanetty Vigardové, která původně vyšla v sešitové edici Večery, román Tajemství tří byl původním dílem Vladimíra Tůmy, píšícího pod pseudonymem J. S. Reading). – Z nakladatelské nabídky vybočuje psychologizující román Pavla Lovriče Kavalkáda a úspěšná povídková sbírka Jana Morávka Blázen z Lorety, která zde vyšla ve dvou vydáních. – Náklad publikací Markova nakladatelství se obvykle pohyboval mezi 3000 a 5000 výtisky.

 
 Výtvarní spolupracovníci: Jan Černý (uváděn též jako Jan Černý-Klatovský). – Zdeněk Burian, Zdeňka Valentová.
 Technické informace: 

Celkem přibližně 20 titulů. – Náklad obvykle 3000–5000 výtisků. – Nakladatel spolupracoval s přerovskou tiskárnou Jaroslav Strojil, brněnskou Rovností, libereckým Cílem (později přejmenován na Severografia, závod V. Kopeckého) a pražskou knihtiskárnou Garmond.

  Autor hesla: Michal Jareš (2011)
  Aktualizace textu hesla: 3. 8. 2011 (jar)
  Aktualizace bibliografie: 3. 8. 2011 (jar)
zpět na hlavní stranu