Slovník české literatury po roce 1945

Soupis titulů strojopisné edice Vysočina a nakladatelství Vysočina 

Edice Vysočina

1. Vítězslav Zima (= M. V. Dočekal): Pozdravy (1940)
2. Antonín Bartušek: Daleko od léta (1941)
3. František Braun: Dvě noci (1941)
4. Ladislav Pospíchal: Potoční břehy (1941)
5. Vítězslav Zima (= M. V. Dočekal): Rodná země (1942)
6. Antonín Bartušek: Zakletí (1942)
7. František Braun: Pobřeží (1943)
8. Jan Machoň: Úlomky porculánu (1943)
9. Helena Erbenová (vl. jm. L. Pazderková?): Zlatý zvon (1943)
10. Josef Zahradníček: Cestou k mlčení (1944)
11. Oldřich Sirovátka: Zpíváno stranou (1944)
12. Ladislav Novák: Zpívající tulák (1944)

Edice Hořec

1. Václav Ara (= Felik Maria Davídek): Z pramene noci (b. d., 1944)
2. Antonín Bartušek: Fragmenty (b. d., 1945)
3. Miloš Václav Dočekal: Rosou (1945)
4. Jiří Šotola: Náhrobní kámen (1946)
5. Michal Sedloň: Větévka mimózy (1946)

Edice Básníkovo slovo

[1.] Suzanne Renaud: Chvála oběti. Přel. Bohuslav Reynek (nevyšlo, posléze vydal J. V. Pojer v Brně, 1948)
2. František Halas: Já se tam vrátím (1947)
[3.] Charles Péguy: Eva. Přel. Bohuslav Reynek (nevyšlo)

Edice Malé poučné knížky

Ivan Ivanovič Lapšin: O svéráznosti ruského umění. Přel. František Zvěřina (nevyšlo)

Sestavil (mlp)


© ÚČL AV ČR (www.ucl.cas.cz), inSophy (www.insophy.cz), Studio Vémola (www.vemola.cz), 2006-2008