Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 KRAJSKÉ NAKLADATELSTVÍ LIBEREC 

 1954 - 1960 
 
 Regionální nakladatelství
 Krajské nakladatelství Liberec (KNL) vzniklo v roce 1954 z iniciativy místního Krajského domu osvěty (KDO), který již od počátku padesátých let vyvíjel příležitostnou vydavatelskou činnost. Současně nepřímo pokračovalo v liberecké nakladatelské tradici bezprostředně poválečného období (nakladatelství Cíl, později přejmenované na Severografia). Úkolem KNL bylo vydávat beletristickou tvorbu místních literátů i odborná a naučná díla pracovníků regionálních institucí. Podnik řídila nakladatelská rada, v jejímž čele stál Miroslav Bukovský (*1921). Šéfredaktorem byl jmenován Václav Dědek (1910–??) a v nakladatelství pracovali redaktoři Jiří Mojmír PalátHana Krámská-Nutzová, techničtí redaktoři Eva KašičkováJosef Stehlík a ekonomka Věra Kouřilová (nakladatelství zůstalo hospodářským úsekem KDO). Po změnách územněsprávního členění ČSR bylo KNL k 1. červenci 1960 sloučeno s Krajským nakladatelstvím Ústí nad Labem (KNU), a vzniklo tak nové Severočeské nakladatelství. – S redakcí KNL nejčastěji spolupracovali výtvarníci a fotografové Josef Hýsek, Jan Kabíček, Evžen Nikendey, dále Alex Beran, Jaroslav Kavan, Anna Mytysková, Rudolf Novotný, František Patočka, Josef Šabata ad. – Nakladatelství sídlilo v Matoušově ul. č. 12 v Liberci. Celkem v KNL vyšlo přibližně 40 titulů.
 

Za celou dobu své existence nevytvořilo KNL žádnou ediční řadu. Jeho vydavatelská koncepce se opírala zejména o odborné a populárněnaučné publikace, zaměřené na problémy regionu. Liberecký kraj též využíval KNL pro tzv. politickou výchovu a vzdělávání (zájmové příručky věnované rozvoji kraje). Mezi historiografickými publikacemi dominovaly připomínky historických událostí spjatých s regionem (mj. varnsdorfská stávka, rumburská vzpoura) či práce o dějinách zdejšího průmyslu (počátky textilní výroby). Autorsky se na těchto knihách podíleli např. Josef Belda, Antonín Ederer, Zdeňka Fröhlichová, Jaroslav Joza či Jaroslav Macek; vedle nich zde knižně debutoval historik Jiří Kořalka. Čtenářsky úspěšné byly práce vlastivědné (Rudolf Anděl: Hrady a zámky Libereckého kraje, dále Vladimír Ruda ad.), jež doplňovaly různorodé literárněhistorické či populárněnaučné publikace, připomínající významné osobnosti regionu (Karel Hynek Mácha, Karolina Světlá, Václav Šolc, Fráňa Šrámek). Příležitostně se objevovaly též bibliofilie (s dřevoryty Karla Vika) nebo výtvarné monografie (Karel Vancl o Františku Kavánovi). Nerozvinuta zůstala spolupráce s regionálními zařízeními mimo oblast kulturněhistorických institucí (Pavel Smrž: Orchideje v Severočeské botanické zahradě v Liberci).
Krásná literatura byla kromě souborů pověstí a zápisu lidových vyprávění z Podkrkonoší (Jaromír Horáček, Vladimír Resl) zastoupena beletrizovanou autobiografií dělnické spisovatelky Anny Drahé. Vedle dvou sbírek veršů redaktora KNL Jiřího Mojmíra Paláta zde roku 1958 vyšel sborník prací krajských autorů Polní květy, v němž publikovali mj. Ladislav Dvorský, Alois Havel, Josef Král, Jan SuchlJaromír Šavrda.
Náklady knih se obvykle pohybovaly v rozmezí 1000–3000 výtisků, vyšší byly jen mimořádně, zejména u turistických publikací (5000–10 000 výtisků).

 
 Časopisy a informační bulletiny: Sborník Severočeského musea (1958–1960).
 Členové řídících a poradních orgánů: Předseda nakladatelské rady: Miroslav Bukovský.
 Výtvarní spolupracovníci: Alex Beran; Zdenko Feyfar; Josef Hýsek; Hana Chaloupková; Jan Kabíček; Jaroslav Kavan; Vladimír Kopecký; Jaromír Kuchař; Anna Mytysková; Evžen Nikendey; Rudolf Novotný; František Patočka; Miroslav Procházka; Josef V. Scheybal; Josef Šabata.
 Technické informace: 

Celkem cca 40 publikací v průměrných nákladech 1000–3000 výtisků, výjimečně 5000–10 000 výtisků. – Knihy byly většinou tištěny v libereckých tiskárnách Severografie, event. v pobočkách v Turnově nebo Semilech.

LITERATURA

Studie a články: M. Bukovský: Krajskému nakladatelství na cestu, Cesta míru (Liberec) 1956, č. 84; V. Dědek: Krajské naklatelství v Liberci letos, Cesta míru (Liberec) 1958, č. 31; A. Sivek: Tříletá žeň KNL, ČK 1959, č. 6, s. 176.
Rozhovor: M. Bukovský: Krajské nakladatelství do čtvrtého roku (tazatel neuveden), Cesta míru (Liberec) 1959, č. 19.
  Autor hesla: Michal Jareš (2012)
  Aktualizace textu hesla: 3. 3. 2015 (jar)
  Aktualizace bibliografie: 3. 3. 2015 (jar)
zpět na hlavní stranu