Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 REVUE NAPĚTÍ A HUMORU 

 1978 - 1980 
 
 Sborník humoristické, satirické a dobrodružné literatury vydávalo nakladatelství Konfrontace ve švýcarském Curychu. Koncipován byl jako dvouměsíčník, vycházel však nepravidelně. Jako redaktoři působili Jan Vltavský Vladimír Škutina, na technické realizaci a výtvarné podobě se podíleli Marcel Anjou, Karel R. Matějovský, Jaroslav Norbert Dominik Wallenfels.
 Revue nebyla svázána příliš pevnou koncepcí, jediným kritériem pro zařazení textu byla zřejmě jeho „zábavnost“. Sv. 1 je souborem krátkých povídek nejrůznějších autorů (od Antona Pavloviče Čechova Roaldu Dahlovi, dále mj. Georges Simenon, Ernest Thompson Seton, Mark Twain a mnozí jiní). Sv. 2 obsahuje první román z edice Rodokaps, vydaný původně v Praze roku 1935 (Zelená Paruka od R. Warrisona), sv. 3 nabízí pod souhrnným názvem Škutiniády (inspirován údajným výrokem V. Biľaka) drobné prózy Vladimíra Škutiny, sv. 4 a 5 přinášejí krátké prózy Viléma Hejla, Ivana Krause a pravděpodobně Vladimíra Škutiny (jako autor „studie“ Sociologie vodníka není explicitně uveden), divadelní hry Jaroslava Gillara Nikolaje Terleckého a vzpomínku Jiřího Voskovce na Jiřího Šlitra. Sv. 6 obsahuje prózu Jiřího Hochmana a poslední dva svazky přinášejí dvojromán Sergiusze Piaseckého Milenec hvězd Král hranice v překladu Jaroslava Janoucha a s úvodem Jana Beneše). Připravovaná čísla s příspěvky Viléma Hejla, Bohumila Hrabala, Josefa Škvoreckého či Miloslava Švandrlíka již nevyšla, plánovaný Saturnin Zdeňka Jirotky vyšel jako samostatná publikace nakladatelství Konfrontace. Vladimír Škutina své další práce vydal v knižní edici podobného názvu Pět podob humoru a napětí.
 
Periodicita: Nepravidelně. – Celkem 8 sv., číslování kontinuální: I (6 sv., květen 1978 – prosinec 1979, 1-6), II (2 sv., červenec – srpen 1980, 7-8).
Technické informace: 17x11 cm, 148-190 str., paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Fotografie, kresby a reprodukce výtvarných děl (P. Hürzeler, R. Kristofori, I. Steiger, J. Šlitr, J. Trnka, J. Vecko, „neznámý autor z Československa“, pravděpodobně Haďák aj.); grafická úprava: M. Anjou (č. 1-2), K. R. Matějovský (č. 4, 7 a 8), J. Norbert (č. 3 a 5), D. Wallenfels (č. 6).

LITERATURA

K. Nešvera: S důrazem na humor, Magazín (Curych) 1980, č. 1 (o č. 4).

Autor hesla: Michal Přibáň (2002)
Aktualizace hesla: 30. 6. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 30. 6. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu