Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Karel KRYL

* 12. 4. 1944, Kroměříž 
† 3. 3. 1994, Mnichov (SRN) 
 
Písničkář, básník
 Otec byl knihtiskař: do zabrání pohraničí vlastnil tiskárnu v Novém Jičíně, 1938 přesídlil do Kroměříže, 1948 však byla jeho firma zlikvidována. Karel Kryl navštěvoval ZŠ v Kroměříži a od 1957 v Novém Jičíně. Po studiu na Střední průmyslové škole keramické v Bechyni (1958–1962) byl zaměstnán v keramickém závodě Spojker Teplice jako kvalitář a palič (1963–1965 vykonal vojenskou službu). 1966–1967 spolupracoval jako výtvarník s Osvětovou besedou v Olomouci a v Ostravě a s Kulturním domem v Ostravě-Vítkovicích; krátce rovněž soukromý zemědělec v Novém Jičíně. Od ledna 1968 byl asistentem scény v Československé televizi v Praze, od srpna pak působil jako písničkář na volné noze. 1969 byl přijat na FAMU, v červnu téhož roku navštívil na pozvání Norského studentského svazu Skandinávii a v září se již nevrátil z festivalu protestních písničkářů v SRN. Pracoval pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa, zprvu externě, od 1983 na plný úvazek jako sportovní a hudební redaktor (do 1991). 1973–1979 studoval na mnichovské univerzitě dějiny umění a žurnalistiku. Pořádal řadu koncertních turné pro krajany: v Anglii (1970), USA (1973, 1979, 1984), Kanadě (1979), Austrálii (1984, 1986). 1981 strávil tři měsíce v New Hampshiru v USA na McDowellovo tvůrčí stipendium. Po spontánním přivítání obecenstvem při návratu do vlasti v listopadu 1989 žil střídavě v Praze a v Mnichově, věnoval se tvorbě a koncertní činnosti. Záhy se však stal kritikem nových poměrů a výrazně se angažoval mj. proti rozdělení Československa. Zemřel náhle na srdeční infarkt.
 

Během 60. letech spolupracoval s řadou malých scén: Divadélko na zámku, Divadélko pro známý (Teplice), Divadlo Pod okapem, Waterloo (Ostrava), Semafor. Od 1966 natáčel písničky v Československém rozhlase (Ústí nad Labem, Ostrava), podílel se na rozhlasovém pořadu Mikrofórum. Jako výtvarník spolupracoval se Strožovou edicí Poezie mimo domov (Mnichov) a s edicí Framar (Los Angeles). Publikoval v novinách a časopisech: Mladá fronta, Mladý svět, Paternoster (Vídeň), Reportér (Curych), Západ (Ottawa), Studentské listy, Moravskoslezský den (Ostrava), Mosty, Znojemsko aj. Krylovy básně a písňové texty vycházely v různých samizdatových ediciích a antologiích, obvykle však jde o opisy exilových publikací. Úplný soubor jeho písňových textů sestavil a ve své samizdatové edici vydal Standa Zárybnický pod názvem Zpívá Karel Kryl (1988). Jako sportovní komentátor používal pseudonymu Jan Šebesta.

 Krylovy písničkářské začátky byly v 60. letech ovlivněny poetikou malých hudebních scén, zejména písňovou tvorbou Jiřího Suchého, ale korespondují také se světovou soudobou folkovou vlnou, zdůrazňující vedle niterné výpovědi i sociální postoje interpreta. Opojení nostalgickou romantikou a jímavou tklivostí křehkých citových vztahů, touhu po ideálu a masky snílka, gamina i klauna Kryl střídal s postojem protestujícího společenského kritika, generačního mluvčího, přesvědčeného pacifisty a vzpurného oponenta světa oficiality a moci. Širokou proslulost získal po srpnu 1968, kdy svou naléhavě vypjatou tvorbou otevřeně pojmenovával realitu zrady, ohrožení a národní poroby a hlásal hrdý vzdor, věrnost a občanskou statečnost. Po odchodu do exilu vydal svoje písňové texty (Kníška Karla Kryla) a pokračoval v komentování situace doma. Důležitou roli v Krylových skladbách hrály mytologické a pohádkové motivy, aktualizující alegorie a symboly, které sloužily jako analogie historické situace, pomáhaly překonávat úzkost, rezignaci, malomyslnost a pateticky nastolovaly vzdor i převahu triumfujícího neporaženého heroismu. Své lyrické ambice Kryl realizoval v lyrickoepické skladbě Slovíčka, nastiňující obraz životní krize vyvolané milostným zklamáním i nesnadným vyrovnáváním s emigrací. Obsáhlá báseň Zbraně pro Erato byla vyznáním Krylova obdivného vztahu k Rimbaudovi a pokusem o zachycení odvrácených stránek básnického údělu. Část Krylova díla pracuje také s humornou a dadaistickou inspirací, využívá aforičnosti, karikatury, jedovatého sarkasmu (Z mého plíživota). Pro Krylovu lyriku je příznačný bohatý a neotřelý slovník, úsilí o formální virtuozitu, nápadité rýmy, propracovaná až barokní metaforika, někdy přecházející v dekorativní ornamentálnost a nadbytek obrazů. Jeho dílo jako celek charakterizuje neoddělitelnost tvorby a její veřejné prezentace, jakož i stálé navozování mravního mementa, věrnosti svědomí a charismatického gesta nadosobního odevzdání hektické mravní zodpovědnosti, jež z něj učinila legendu.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Kníška Karla Kryla (BB, texty, Kolín n. R. 1972; 1990); 7 básniček na zrcadlo (BB, bibliofilie, Mnichov 1974, 1990 ve zpěvníku Bratříčku, zavírej vrátka – Rakovina – 7 básniček na zrcadlo); Pochyby (BB, bibliofilie, Mnichov 1977, 1998 in Spisy I); (Zpod stolu) sebrané spisy (BB, texty, Toronto 1978); 17 kryptogramů na dívčí jména (BB, Mnichov 1978, 1997 in Spisy II); Slovíčka (B, Toronto 1980, 1997 in Spisy II); Amoresky (BB, vlastním nákladem, 1982; 1991); Z mého plíživota (BB, texty, Toronto 1986, 1997 in Spisy II); Zbraně pro Erato (B, Mnichov 1987; 1991); Lot (B, bibliofilie, 1991); 8. – 12. básnička na zrcadlo (BB, Lanzarote – Waldkirchen 1991, 1997 in Spisy II); Sněhurka v hadřících (B, soukromý tisk, 1992, 1997 in Spisy II); Pod grafiku (soukromý tisk, 1993, 1997 in Spisy II); Půlkacíř (1993; rozšíř. 1994, rozhovor s M. Čermákem); Krylogie (texty, komentáře 1994, autorské pořady pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa); Krylias a Odyssea (BB, soukromý tisk, Mnichov 1995, 1997 in Spisy II); haraKRYLí (BB, soukromý tisk, 2004); Rozhovory (2006, soubor rozhovorů, ed. M. Krylová).
Výbory: Znamení doby, (BB 1996, ed. J. Šulc); Cesta je prach... (Žilina 2005, bibliofilie); Ostrov pokladů (2005; ed. J. Šulc).
Souborné vydání: Spisy K. K. (od r. 1997, rozvrženo do 5 sv., dosud vyšly 3 sv.: Básně, 1997; Texty písní, 1998; Krylogie, Půlkacíř, 2000; eds. J. Jiskrová, J. Šulc).
Zpěvníky: Hraje a zpívá Karel Kryl (1969); Karel Kryl (1990); Rakovina (1990); Tekuté písky & Carmina resurrectionis (1990); Bratříčku, zavírej vrátka – Rakovina – 7 básniček na zrcadlo (1990); Monology (1992); Písně Karla Kryla od A do Ž (1995, eds. J. Brabec, P. Dvorník).
Diskografie: Bratříčku, zavírej vrátka (LP 1969, Mnichov 1971, CD 1990, MC 1991, 2CD 2006 – doplněno o koncertní verzi z roku 1971); Rakovina (LP Mnichov 1969, LP, CD 1990, MC 1991); Maškary (LP, Mnichov 1970, LP, CD, MC 1991); Carmina resurrectionis (EP, Mnichov 1974, EP 1990); Karavana mraků (LP, Uppsala 1979, CD, MC 1994); Plaváček (LP, Uppsala 1983, CD, MC 1995); Ocelárna (EP, Melbourne 1984, CD, MC 1994); Karel Kryl in Boston ´88 I, II (2 MC, Cambridge 1988); Dopisy (MC Melbourne 1988, CD, LP, MC 1992); Tekuté písky – varice v a moll (CD, LP 1990); Dvě půle lunety aneb Rebelant o lásce (CD, LP, MC 1992, autorský přednes výběru z exilových básnických sbírek, s Danielou Bakerovou); Monology (CD, LP, MC 1992); To nejlepší (CD, MC 1993); Australské momentky (CD, MC 1995); Děkuji (CD, MC 1995); Jedůfky (CD, MC 1996); To nejlepší 2 (CD, MC 1998); Šuplíky – mé nejmilejší písně (CD 2005); Karel Kryl – LIVE! (2 CD 2006); Miláčku! (CD 2007).
Filmové záznamy: Nachtasyl 18. 11. 1988 (VHS, Vídeň 1988); Filmový portrét (VHS 1991, scénář a režie František Spevák); Kdo jsem? (VHS 1993, DVD 2005); Krylogie 19. 4. a 24. 5. 1993 (VHS 1994); Krylogie – Reduta (VHS 1996).

LITERATURA

Bibliografie a diskografie: viz Karel Kryl (oficiální osobní webové stránky)
Knižně: M. Čermák: Nanebevzetí Karla Kryla (1997, obsahuje bibliografii a diskografii); M. Huvar: Kryl (1999, rozšíř. 2004, obsahuje bibliografii a diskografii); M. Zítková: 1063 dnů s Karlem Krylem (1995); sb. Karel Kryl s námi 1944–1999 (1999, ed. M. Štumpf); sb. Jaro desáté (2004, ed. M. Štumpf, obsahuje bibliografii a diskografii); A. Rasl (Radka Slížová): Krylova zpověď (2004, vzpomínky Krylova bratra Jana); V. Klimt: Akorát že mi zabili tátu (2006, obsahuje bibliografii a diskografii).
Studie a články: Z. Bakešová: Bratříčku, zavřel jsi vrátka?, MF 8. 2. 1969; O. Zábranský: Karel Kryl, pěvec protestsongů, Nová doba 15. 2. 1969; O. Černý – K. Hvížďala: Trpký zpěvák Karel Kryl, MS 1969, č. 14; P. Jandl: Říkají mu český Dylan, Lázeňský časopis (Karlovy Vary), 1969, č. 6; A. Brousek: doslov, in Zbraně pro Erato (1987); M. Kovářík: Tak začínali... (Texty Karla Kryla), Iniciály 1991, č. 14–15; J. Černý: Malý velký písničkář, Rock & Pop 1994, č. 6 (zde i komentovaná diskografie); J. Prokeš: Průhledy do českého folku, Tvar 1994, č. 20; P. Král: Nekryluju, LitN 1996, č. 3; P. Cekota: Básník Karel Kryl, Proglas 1997, č. 4, příl. Literární příloha č. 2; J. Prokeš, in Estetická výstavba české folkové písně v 60. – 80. letech XX. století (2003).
Recenze: Kníška Karla Kryla: E. Kohák, Svědectví (Paříž) 1974, č. 47; A. Blažejovská, Tvar 1991, č. 11; M. Huvar, ROK 1991, č. 3 * Sedm básniček na zrcadlo: P. Javor, Proměny (New York) 1976, č. 1 * Amoresky: J. P. (Jan Procházka), Svědectví (Paříž), 1984, č. 73 * Zbraně pro Erató: J. Jůzl, LitN 1992, č. 45 * Půlkacíř: J. Lukeš, LidN 27. 10. 1993; P. Nový, MFD 23. 10. 1993; J. Peňás, LD 11. 11. 1993; Sl. (Jaromír Slomek), LitN 1993, č. 47; J. Chuchma, MS 1993, č. 46 * Krylogie: P. Hlavatý, ČD 4. 11. 1994, příl. Report; I. Zítková, NK 1994,č. 44; J. Černý, MFD 19.1. 1995; I. Hartman, LidN 4. 3. 1995, příl. Nedělní LN, č.9 – Národní 9 * Znamení doby: M. Kovářík, Tvar 1997, č. 4; (les) (Lenka Sedláková), Denní Telegraf 12. 12. 1996 * Básně: J. Suk, NK 1998, č. 10; D. Packová, MFD 22. 4. 1998; V. Čapek, LidN 16. 5. 1998; M. Kovářík, Tvar 1998, č. 10 * Texty písní: V. Novotný, Týdeník Rozhlas 1998, č. 26; P. Klusák, LidN 18. 12. 1998; J. Suk, NK 1999, č. 7; M. Kovářík, Tvar 1999, č. 9 * Rozhovory: V. Vlasák, MFD 26. 4. 2006; A. Palán, Katolický týdeník 2006, č. 22.
Nekrology: P. Klusák, LitN 1994, č. 13; K. Kyncl, Týdeník Rozhlas 1994, č. 15; J. Dědeček, LidN 22.3. 1994; J. Jůzl, Labyrint 1994, č. 2; R. Lipčík, MS 1994, č. 11.
Rozhovory: L. Kaválek, České slovo (Mnichov) 1969, č. 10; J. Uhde, Západ (Ottawa) 1979, č. 2; K. Hvížďala, in České rozhovory ve světě (Kolín n. R. 1981; 1992); J. Hodač, Západ (Ottawa) 1984, č. 1; D. Strož, Obrys (Mnichov) 1985, č. 1; B. Pečinka, Studenské listy 1990, č. 19; P. Veselý, MS 1990, č. 8; J. Jiroušek, Tvar 1991, č. 37; J. Mrva in Zlatá stopa (1992).
Archiv: Archiv Karla Kryla, P. O. Box 148, 111 21 Praha 1, Česká Republika.

Autor hesla: Jiří Zizler (1995)
Aktualizace hesla: 24. 9. 2006 (kp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2007 (kp)
 
zpět na hlavní stranu