Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Oldřich AUGUSTA

* 30. 5. 1924, Vysoké Mýto  
† 1. 8. 1997, Liberec 
 
Dramatik, autor loutkových her pro děti
 Maturoval na Obchodní akademii v Hořicích (1943) a poté pracoval jako účetní; nejprve u pověřence pro umělecká řemesla B. E. Miky v Praze, od července 1945 u firmy Richard Arent a bratr, později včleněné do podniků OP Prostějov a Pragoděv. V letech 1950–1952 byl ještě krátce zaměstnán v komunálních službách v Hořicích, pak však musel kvůli zhoršujícímu se astmatu odejít do plného invalidního důchodu. V roce 1954 napsal první verzi své první loutkové hry Taškáři a začal se věnovat loutkovému divadlu jako autor a později též jako teoretik a kritik. Od ledna 1965 působil v nakladatelství Orbis jako redaktor časopisu Československý loutkář. K 1. dubnu 1966 byl jmenován ředitelem Naivního divadla v Liberci a v této funkci setrval až do odchodu do důchodu 30. dubna 1986. – Dcera Marcela Augustová (*1965) je televizní publicistka a moderátorka.
 

Od padesátých let publikoval básně ve východočeském krajském deníku Pochodeň (Hradec Králové), dále přispíval do krajských listů Průboj (Ústí nad Labem) a Vpřed (Liberec), recenzemi do Divadelních novin (též Divadelních a filmových novin) a texty her, recenzemi i rozsáhlejšími statěmi do Československého loutkáře (jako příloha k č. 5 a 6/1968 vyšla hra Všudybílek, v č. 1/1980 úryvek ze hry Jantarová hora, v č. 2/1982 úryvek ze hry Dlouhý, Široký a Bystrozraký, v č. 11/1983 úryvek ze hry Krakonošovská pohádka o Kubovi a Káče, v č. 2/1987 úryvek ze hry O Pitrýskovi, v č. 2/1991 Hra na Bajaju). – Jednotlivé Augustovy hry byly na jevišti uváděny v různých, postupně vznikajících autorských verzích. V době, kdy působil v Naivním divadle v Liberci, inscenovali jeho hry mj. hostující režiséři Jan Kačer (Blázen Pabo, 1976) nebo Miloš Horanský (Dračí kámen, 1975). Úryvky ze hry Volání na moři využil Jan Votruba ve scénickém pásmu Přišli včas (1985). Československá televize uvedla inscenace her Taškáři (1955, r. Zdeněk Raifanda); Chaloupka z marcipánu (1957, r. Zdeněk Raifanda); Malá zimní pohádka (1958, r. František Filip); Perníková chaloupka (1958, r. Zdeněk Havlíček); Kazisvět (Bratislava 1964); Odvážný Petr a sopka Čokohama (1965). Hra Krakonoš se stala námětem krátkého loutkového filmu Krakonoš a sklínkař Matěj (1977, sc. Jiří Kubíček, r. Barbara Thieme). Československý rozhlas uvedl inscenaci Augustovy pohádky O vykutáleném vejci (1961). – Augustovy loutkové hry byly uváděny též v Polsku, Bulharsku a NDR.

 

Ačkoli Oldřich Augusta psal a v denním tisku publikoval i poezii, jeho hlavní zájem se soustředil do oblasti loutkových her pro děti. Připravoval adaptace či variace známých pohádek (O chaloupce z marcipánu, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Hra na Bajaju) či pověstí (Krakonoš, Dračí kámen), a také příběhů pocházejících z lidové slovesnosti jiných národů (veršovaná hra Taškáři o napravených, v pozdějších verzích však již pouze potrestaných zlodějíčcích vychází z gruzínské pohádky Datua a Petrikela). V souladu s mentalitou a dispozicemi dětského diváka Augusta obvykle nabízí příběhy s jednoznačně definovanými hodnotami, ať již jde o tradiční pohádkový zápas dobra se zlem či o demonstraci základních lidských vlastností, vůči nimž se může divák jednoznačně vymezit (marnivost v pohádce O Všudybílkovi, egocentrismus a sobectví v pohádkách O Chachárkovi či O Pitrýskovi, lhostejnost a netečnost v Dračím kameni atd.). Některé zápletky se Augusta pokoušel aktualizovat konfrontací s realitou doby a prostředí, v němž se adresáti běžně pohybovali: v Kazisvětovi má dobro a zlo podobu účastníků tzv. třídního boje, tedy nemajetných popelářů a kapitalisty ovládajícího veškerý život ve městě, doplněného postavou vědce, jehož vynález může být lidstvu prospěšný i nebezpečný; v pohádce O princezně a bodláčí se pohádkové motivy mísí s denním životem dětí z pionýrské organizace. Druhou linii Augustova díla tvoří hry, které neopouštěly základní prvky komunikace s dětským divákem a nadále sledovaly i výchovné záměry, především však pomocí literárních i vizuálních prostředků kladly důraz na rozvoj dětské fantazie (Malá zimní pohádka, Ponorka na dvorku, SOS, Pravdykvítek). Tyto hry počítaly s inscenačně náročnějším pojetím včetně přirozeného a funkčního využití živých herců. Staršímu publiku byla adresována protiválečná hra Blázen Pabo, která na mytickém příběhu z dob tzv. Lucké války zobrazovala tragičnost fyzických i psychických důsledků válečného konfliktu pro společnost i jedince, a hra Vyšetřování Ikarova pádu, v níž autor, inspirován známým příběhem z antické mytologie, otevřel řadu zásadních otázek lidské existence, počínaje tématem možných důsledků chorobné ambicióznosti přes problém života ve vyhnanství až k otázkám lidské svobody a odpovědnosti.

BIBLIOGRAFIE

Loutkové hry pro děti: Taškáři (rozmnož. 1957, knižně 1960, prem. 1960); O chaloupce z marcipánu (rozmnož. 1958, knižně 1959, prem. 1956, uváděno též s tit. Chaloupka z marcipánu, přeprac. s tit. Perníková chaloupka, prem. 1966, přeprac. prem. 1969); Krakonoš (1959, prem. 1958); Kazisvět (rozmnož. 1962, i prem., knižně 1964; uváděno též s tit. Casissietti; přeprac. s tit. Boj o Tomka, prem. 1974; na motivy pohádky Šroubkova dobrodružství M. Argilliho a G. Parky); O princezně a bodláčí (rozmnož. 1965, prem. Targovište /Bulharsko/ 1979); Ponorka na dvorku (rozmnož. 1965, prem. s tit. Trosečníci a Bububu, 1971); SOS (rozmnož. 1971, i prem., na námět Vypravování o třech písmenkách J. Fučíka a B. Sílové); Krakonošův les (rozmnož. 1973, i prem.); Dračí kámen (rozmnož. 1976, prem. 1975); Blázen Pabo (rozmnož. 1976, i prem.); Pravdykvítek (rozmnož. 1980, prem. 1978); Muzikanti (rozmnož. Bratislava 1982, do slovenštiny přel. Eva Michaličková, prem. 1976); O Chachárkovi (rozmnož. 1983, prem. 1983 s tit. Krakonošovská pohádka o Kubovi a Káče); O Pitrýskovi aneb Zápas s andělem (rozmnož. 1986, i prem.); Vyšetřování Ikarova pádu (rozmnož. 1987, prem. 1989); Hra na Bajaju (rozmnož. 1991); scénicky: Odvážný Petr a sopka Čokohama (1964, se Zdeňkem Florianem); Pimpiráti (1964, s Ladislavem Dvořákem); Dlouhý, Široký a Bystrozraký (1967, s Pavlem Polákem); Jantarová hora (1980); Volání na moři (1981, odlišné zpracování již dříve využitého námětu Vypravování o třech písmenkách J. Fučíka a B. Sílové); Tři trosečníci (1989).
Spolupráce na dílech jiných autorů: Z. Skořepa: O koníčkovi, který ztratil barvy (rozmnož. 1964, písňové texty O. A.); Z. Skořepa: Čertovské autíčko (rozmnož. 1967, i prem., písňové texty O. A.); scénicky: R. Moskovová: Kosí písnička (1980, úprava a písňové texty O. A.).
Příspěvky ve sbornících a antologiích: Zimní pohádky (1961, zde loutková hra Malá zimní pohádka); Paraván IV. (rozmnož. 1983, zde loutková hra Dlouhý, Široký a Bystrozraký, s P. Polákem).

LITERATURA

Studie a články: M. Česal: Poněkud tvrdohlavý padesátník, Čs. loutkář 1974, č. 6 (se soupisem her a inscenací); vb.: Od hravosti k tvorbě hodnot, Průboj 3. 9. 1980; M. Česal: 30 let autorské tvorby a 30 let autorských zápasů, Čs. loutkář 1984, č. 5 + Oldřich Augusta, in F. Sokol (ed.): Naivní divadlo Liberec 1979–1984 (1984) + Budování, hledání a zrání NDL, in J. Votruba (ed.): Malí velikáni (1986).
Recenze: O chaloupce z marcipánu: M. Česal a R. Lander, Čs. loutkář 1957, č. 1; E. K. (= E. Kolár), ZM 1957, č. 6; J. Jaroš, Čs. loutkář 1960, č. 12; O. Kryštofek, Čs. loutkář 1966, č. 5 * Krakonoš: J. J. (= J. Jaroš), Čs. loutkář 1959, č. 9; O. Z. (= O. Zukal), Komenský 1960/61, č. 3 * Kazisvět: J. Halík, Čs. loutkář 1962, č. 10; M. Česal, Kultura 1962, č. 46; O. Kryštofek, Čs. loutkář 1962, č. 11; J. Filipi, DivN 1962/63, č. 10/11; J. Jaroš, Čs. loutkář 1962, č. 12; (jur), ZM 1963, č. 5; -lam- (= J. Majerová), Čs. loutkář 1975, č. 4 * Taškáři: Z. Bezděk, Čs. loutkář 1967, č. 12; J. Beránek, Dialog (Ústí n. L.) 1969, č. 3; E. Křížková, Čs. loutkář 1969, č. 4; (MG), Průboj (Ústí n. L.) 14. 10. 1981 * Perníková chaloupka: A. Stránská, DivN 1969/70, č. 3 * Trosečníci a Bububu: J. Holý, Vpřed (Liberec) 14. 5. 1971; J. Kühnelová, LD 30. 4. 1971 * SOS: M. Česal, Čs. loutkář 1972, č. 3 + č. 6 * Krakonošův les: -aha-, Vpřed 30. 3. 1973; J. Holý, Průboj 3. 4. 1973; (zha), Brněnský večerník 4. 2. 1987; (za), Rovnost 17. 2. 1987; P. Vašíček, Čs. loutkář 1989, č. 11 * Boj o Tomka: J. Holý, Průboj 14. 5. 1974 * Dračí kámen: J. Holý, Průboj 24. 4. 1975; J. Majerová, Čs. loutkář 1975, č. 10; (JH), RP 11. 6. 1975; J. Štítnická, Čs. loutkář 1976, č. 5 * Blázen Pabo: J. Císař, Čs. loutkář 1977, č. 2 * Pravdykvítek: J. Votruba, Průboj 17. 1. 1979 * Jantarová hora: P. Pavlovský, Čs. loutkář 1980, č. 5 * Volání na moři: (an), Průboj 6. 5. 1981; P. Nadrybský, Průboj 4. 6. 1981 * Dlouhý, široký a bystrozraký: S. Marešová, Čs. loutkář 1985, č. 4; E. Keroušová, Čs. loutkář 1989, č. 1 * O Pitrýskovi: J. Votruba, Tvorba 1986, č. 27; E. Machková, Čs. loutkář 1986, č. 11 * Vyšetřování Ikarova pádu: E. Machková, Čs. loutkář 1989, č. 3 * Muzikanti: P. Vašíček, Čs. loutkář 1990, č. 11.
Rozhovory
: J. Rodr, Pochodeň 6. 8. 1961; -ský-, Vpřed (Liberec) 25. 7. 1967; H. Matuška, Květy 1970, č. 51; Josef Holý, Průboj 13. 5. 1971, J. Holý, Průboj 4. 11. 1971; J. Holý, Průboj 31. 8. 1972; O. Brůna, Gramorevue 1979, č. 1.
Medailony: an., in Kazisvět (rozmnož. 1962); an., Kultura a sport Liberecka 1974, č. 7–8.
Diplomová práce: J. Rezková: Vybrané inscenace her Ivy Peřinové v Naivním divadle Liberec v letech 1977–1989 (FF UK 2007).
Autor hesla: Michal Přibáň (2011)
Aktualizace hesla: 9. 8. 2017 (av)
 
zpět na hlavní stranu