Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Ladislav BUBLÍK

* 14. 5. 1924, Bzenec  
† 12. 4. 1988, Ostrava  
 
Dramatik
 Narodil se v rodině železničářského dělníka. 1943 absolvoval Průmyslovou školu stavební ve Zlíně, pracoval jako dělník, zedník, kreslič. 1947 se stal redaktorem ostravského deníku Nová svoboda. 1951–52 pracoval jako brigádník na stavbě hutního kombinátu v Ostravě-Kunčicích. 1964–65 redaktorem Kulturní tvorby. 1965–69 opět v Nové svobodě. V 70. a 80. letech až do důchodu (1984) pracoval v Ostravě v dělnických profesích.
 Kromě časopisů, v nichž působil, publikoval také v Tvorbě, Divadle, Literárních novinách, Čs. vojáku, Plameni, Červeném květu, Kultuře aj. Je autorem televizní hry Blokáda (1959, r. Antonín Moskalyk). Román Páteř byl 1965 zfilmován pod názvem Úplně vyřízený chlap (r. Vladimír Čech, sc. Vladimír Bor).
 Bublík začínal na počátku 50. let jako autor divadelních her, které na aktuálních politických tématech (situovány na průmyslové Ostravsko) realizovaly tehdejší představu nového budovatelského dramatu. Výjimkou je drama Horoucí láska, námětově těžící z politických bojů počátkem 20. let. Bublíkova jediná próza, krátký román Páteř, patřila k prvním polemickým ohlasům na poetiku a politiku schematického vidění společenských konfliktů, lidských povah a individuálních osudů. V autobiografickém příběhu brigádníka přinuceného politickými okolnostmi pracovat na stavbě hutního kombinátu autor nastolil problém pravdivosti dobově proklamovaných hodnot i jejich hlasatelů, kteří se neohlížejí na lidský rozměr konkrétního jedince.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Perpetuum mobile (D 1949, i prem.); Rozkaz (D, rozmnož., 1951, prem. 1947, dramatizace románu V. Pazourka Ústup z hranice); Velká tavba (D 1949, i prem., s M. Fialou); Horoucí láska (D, rozmnož., 1955, i prem.); Páteř (P 1963).

LITERATURA

Studie a články: M. Smetana: Mnoho paradoxů, Amatérská scéna 1965, č. 3, s. 8–11; H. Hrzalová: O volbě a koncepci postav v Bublíkově Páteři, ČL 1965, č. 2 s. 168–175; O. Šuleř: Zapomínaní a zapomenutí, Tvar 1990, č. 11, s. 2; P. Janoušek: České drama 1945–1948, Divadelní revue 2000, č. 4.
Recenze: Rozkaz: sm (= S. Machonin) LidN 14. 5. 1948 * Velká tavba: bs (= B. Slavík), LD 15. 10. 1949; M. Kouřil, LidN 9. 10. 1949 * Horoucí láska: S. Machonin, LitN 1955, č. 20 * Páteř: M. Drozda, Plamen 1963, č. 7; M. Jungmann, LitN 1963, č. 39; M. Suchomel, HD 1963, č. 12, s. 506–507; V. Dostál, ČL 1965, s. 365.
Archiv: Archiv města Ostravy: Osobní fond.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963

Autor hesla: Miroslav Zelinský (1995)
Aktualizace hesla: 2. 8. 2006 (ef)
 
zpět na hlavní stranu