Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Milan CALÁBEK

* 7. 11. 1940, Kladno  
 
 
Dramatik, překladatel
 Matka byla učitelka, otec úředník. Po maturitě (1958) začal Calábek studovat na Lékařské fakultě v Plzni, avšak studia brzy zanechal a odešel do Prahy, kde vystřídal několik příležitostných zaměstnání. 1960 byl přijat na FF UK, obor dějiny a teorie divadla (1960–66), studium však neuzavřel. 1965–67 působil jako lektor činohry Národního divadla, poté byl dramaturgem v ostravském Státním divadle (1967–68) a v Divadle Petra Bezruče (do 1973). Po přesídlení do Prahy spolupracoval jako dramaturg s Činoherním klubem (1973–74), od 1974 s Divadlem na Vinohradech. 1980 divadlo opustil a začal se plně věnovat cestování, studiu buddhismu, etnografii a alternativní medicíně, kterou provozuje i prakticky (1997 založil institut alternativního vzdělávání Univerzita Nové doby). V těchto oborech v rámci rozsáhlé přednáškové činnosti působí doma i v zahraničí.
 Calábkova prvotina Lesní čtvrť (připravovaná ve Státním divadle v Brně) byla před svým uvedením 1967 zakázána. V době, kdy Jiří Šotola nesměl publikovat, propůjčil Calábek své jméno jeho historizující komedii Zázrak Na louži. Publikoval příležitostně v časopisech Plamen (1962 zde překlad Hemingwayovy povídky Zabijáci), Světová literatura (1963 zde překlad Faulknerovy prózy Šindele pro Hospodina) aj. V současné době publikuje především v periodikách zabývajících se alternativní medicínou (Regenerace aj.).
 Calábkova literární činnost úzce souvisí s jeho profesí dramaturga. Texty jeho antiiluzivních her jsou koncipovány jako scénáře či libreta, která přesahují žánrové hranice činohry nejen silným uplatněním hudebních, tanečních a pohybových postupů, ale i tím, že jsou otevřena možnostem jeviště a scénickému dotvoření. Charakterizuje je využití principu divadla na divadle, důraz na obraznost sdělení, paralelnost významově vzájemně se doplňujících tematických linií. Zpracovávají většinou starší literární a dramatické látky (Faust, Celestina aj.). Hra Česká mše vánoční líčí úděl skladatele Jakuba Jana Ryby na pozadí produkce lidové vánoční hry, v Doktoru Faustovi je známý příběh promítnut na horizont střídajících se ročních období, zpřítomněných tradičními folklorními obřady. Autorova inspirace především folklorní tvorbou pozdního baroka je součástí soudobého hledání nové divadelnosti; postupy lidového divadla se uplatňují jako významotvorný činitel jeho textů a podstatnou měrou určují jejich styl (volná kompozice, básnický jazyk, šťavnatá komika). – Z tohoto okruhu se vymyká tradičně stavěná psychologizující hra s kriminální zápletkou Čas nočního světla (strojopis textu je uložen v knihovně Divadelního ústavu spolu s libretem muzikálové úpravy Mladé gardy Alexandra Fadějeva a textem divadelní hry Krásná Františka aneb Smutné vyražení v Tůvru).

BIBLIOGRAFIE

Divadelní hry: Česká mše (rozmnož., 1969, prem. 1968, hráno s tit. Česká mše vánoční); Zavraždění svaté Celestiny. Mystérium dle Fernanda de Rojase (rozmnož., 1969, i prem., hráno s tit. Zavraždění svaté Celestiny, kuplířky z města Salamanky); scénicky: Doktor Faust (1969, též s tit. Doktora Fausta život a smrt, Život a smrt doktora Fausta); Čas nočního světla (1976, prem. s tit. Úzkost); Krásná Františka aneb Strašné rejdy mořských vrahů (1981).
Adaptace: F. Šrámek: Stříbrný vítr (D, rozmnož., 1975, prem. 1972); scénicky: G. Flaubert: Citová výchova (1975, prem. 1. verze s tit. Frederic, 1972); A. Fadějev: Mladá garda (muzikálové libreto, 1975); L. J. Hernándezová: Slavnost na Stříbrné hoře (1977).
Překlady: A. K. Tolstoj: Car Fjodor (rozmnož., 1976, i prem.); scénicky: T. Wilder: Jen o chlup (1966, s J. Werichovou); W. Saroyan: Lásko, měj se hezky (1967); F. García Lorca: Dům doni Bernardy (1967); A. Vampilov: Rozloučení v červnu (1972).
Uspořádal a vydal: Divadlo na Vinohradech – 75 let (1983, s I. Šmídovou).

LITERATURA

Studie a články: H. Petružela: Radokův Faust – Zpráva o nerealizované inscenaci, Divadelní revue 2004, č. 2.
Recenze: Česká mše vánoční: L. Kopáčová, RP 10. 1. 1969; J. Suchomelová, ZN 15. 1. 1969; A. Stránská, DivN 12, 1968/69, č. 9 * Doktor Faust: M. Rusinský, Nová svoboda 10. 9. 1969; D. Cimická, ZN 19. 3. 1970 * Zavraždění svaté Celestiny: K. Bundálek, Rovnost 13. 11. 1969; Z. Srna, Práce 18. 11. 1969; M. Vojta, Tvorba 1970, č. 41 * G. Flaubert: Frederic: J. Havlásek, Nová svoboda 16. 5. 1972; L. Weber, LD 15. 11. 1972 * A. Fadějev: Mladá garda: K. Bundálek, Rovnost 28. 1. 1975; V. Čech, Brněnský večerník 10. 2. 1975 * Čas nočního světla (Úzkost): J. Jelen, Scéna 1976, č. 10; fk (F. Knopp), LD 7. 5. 1976.
Autor hesla: Eva Šormová (1994)
Aktualizace hesla: 2. 2. 2008 (mvo)
 
zpět na hlavní stranu