Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Karel Josef BENEŠ

* 21. 2. 1896, Praha 
† 27. 3. 1969, Rožmitál pod Třemšínem 
 
Prozaik
 Pocházel z lékařské rodiny. Jeho manželkou byla houslová virtuoska Ervína Brokešová (1900–1987). Absolvoval klasické gymnázium v Praze (mat. 1915). V první světové válce byl těžce zraněn a propuštěn z armády. Poté studoval souběžně přírodní vědy, filozofii, lékařství a dějiny hudby (doktorát 1921 prací Příspěvky k ovogenezi některých Amphibií). 1921–38 pracoval jako úředník Univerzitní knihovny a pak jako ředitel Státní pedagogické knihovny v Praze. Zároveň externě spolupracoval s nakladatelstvím Družstevní práce (1934–37). Od dubna 1939 byl činný v domácím odboji, v prosinci 1941 byl zatčen, odsouzen k sedmi letům káznice a vězněn postupně na Pankráci, v Terezíně, Gollnowě, Drážďanech, Ebrachu a Straubingu. Na jaře 1945 prodělal pochod smrti. Po válce byl úředníkem Státního úřadu plánovacího a zabýval se filmovou dramaturgií. 1950 přesídlil do Rožmitálu pod Třemšínem.
 Články o literatuře a hudbě přispíval do Národního osvobození, Lidových novin, Cesty, Topičova sborníku, Literárních novin, Magazínu Družstevní práce aj. Redigoval časopis Růst (1947–48). Román Uloupený život byl několikrát zfilmován v cizině (v Anglii a USA), v Čechách byly natočeny filmy podle románu Kouzelný dům (1939, r. + sc. Otakar Vávra) a na motivy románu Past (1950, r. Martin Frič, sc. Miloslav Drtílek a Václav Gajer). S Milošem V. Kratochvílem a Otakarem Vávrou připravil Beneš scénář k filmu Václava Kršky Revoluční rok 1848 (1949, podle materiálů vydaných ve sborníku Rok 1848 v projevech současníků). Román Rodný hlas byl zfilmován roku 1956 pod názvem Hra o život (r. Jiří Weiss, který se s Benešem podílel na scénáři). Na základě díla Rudá v černé vznikla stejnojmenná televizní inscenace (sc. Helena Slavíková, r. Jaroslav Novotný, 1967). – V prvních pracích používal pseudonymů Karel Beneš, Karel Beneš Jizerský, v časopisech Karel Jizerský, K. J. Jizerský; šifry K. J. B., kjb., -dreš-, Dr-eš.
 Po období počátečního vyhraňování a hledání orientace (např. vliv expresionismu na rané prózy Ozáření lidéNesmrtelní se setkávají) přiklonil se Beneš k psychologického realismu. Touto poetikou je nesen již román Dobrý člověk (přepracován pod titulem Červená pečeť) s tematikou cesty hudebně nadané dívky za slávou, i dva významné romány z 30. let, v nichž se Beneš zabýval problémem lidské identity. V Uloupeném životě vypráví příběh ženy, která převzala životní roli své zemřelé sestry, v Kouzelném domě pak evokuje osudy dívky, jež po úraze ztratila paměť. Mezi napsáním těchto knih vznikla široce založená románová studie českého maloměsta na začátku 20. let (Vítězný oblouk). Po osvobození se Beneš orientoval na novou tematiku. První okruh tvoří prózy zobrazující – ve spektru od hrdinství až po zradu – válku a odboj u nás i v cizině, jakož i poválečné dění. Vedle děl širšího kronikářského pohledu (Cestana Východ, Dítě pro štěstí) píše Beneš rovněž dějově exponované prózy soustředěné k individuálním lidským osudům (Rodný hlas, Past, Setkání v Karlových Varech). Do druhého tematického okruhu Benešovy poválečné tvorby patří prózy historické. Dobově silně aktualizovanému revolučnímu roku 1848 je věnována rozsáhlá trilogie Mezi dvěma břehy, Dračí setbaÚtok. Volně na ni pak navazuje próza pro mládež Studentský hrdina (o Josefu Václavu Fričovi). Kromě nejranějších prací Beneš své knihy v každém dalším vydání výrazně přepracovával.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Děvče s květinami (P, b. d., 1921, pod pseud. Karel Beneš Jizerský); Ogelala (něm., baletní mysterium k hudbě E. Schulhoffa, Wien 1925, i prem., podle abbé Brasseura de Bourbourg); Dobrý člověk (R 1925; přeprac. s tit. Červená pečeť, 1940); Kov hovoří (P 1926); Nesmrtelní se setkávají (P 1928); Ozáření lidé (P 1929); Uloupený život (R 1935); Vítězný oblouk (R 1937); Kouzelný dům (R 1939); Červená pečeť (R 1940); Pohádka o zakleté písni (1946); Dítě 1945 (film. povídka, 1946, s J. A. Holmanem a F. Peroutkou); Rudá v černé (PP 1947; rozšíř. o prózu Past, 1955); Ohnivé písmo (R 1950); A přece se dočkal (P pro ml., 1952); Rodný hlas (R 1953); Mezi dvěma břehy (R 1954, 1. část trilogie); Studentský hrdina (P pro ml., 1956); Dračí setba (R 1957, 2. část trilogie); Hra o život (R, PP 1958, obsahuje: Rodný hlas + Past, Čtyři dny z rozšíř. verze knihy Rudá v černé + nově Cesta na Východ, Dítě pro štěstí, které poté vyšly samostatně v rámci Díla K. J. B.); Setkání v Karlových Varech (P 1959); Útok (R 1963, 3. část trilogie); Cesta do neznáma (R 1973).
Scénicky: Plameny (libreto k tragikomické opeře E. Schulhoffa, 1932).
Výbor: Past (výbor z PP Hra o život, 1970).
Souborné vydání: Dílo K. J. Beneše (Čs. spisovatel), nedokončeno, vyšlo celkem 5 svazků: 1. Kouzelný dům (1958), 2. Červená pečeť (1959), 4. Dítě pro štěstí + Rodný hlas (1961), 5. Rudá v černé (1960), 6. Ohnivé písmo (1957).
Překlad: A. K. von Breycha-Vauthier: Jak pracuje Společnost národů (1936).
Ostatní práce: Mistr Jan Hus na Staroměstském náměstí (1926); Vydavatelstvo Družstevní práce (s V. V. Štechem, 1936); Projev na večeru uspořádaném v Žikešově salonu dne 21. února 1946 (1946).
Příspěvky ve sborníku: Symfonie války (1931); Ervín Schulhoff (1958); Vítězné prapory (1960).
Uspořádal a vydal: 1848 v projevech současníků (sb., 1932; přeprac. a rozšíř. s tit. Rok 1848 v projevech současníků, 1948); Poezie za mřížemi (antologie z vězeňské poezie, 1946); Prof. dr. Vojtěch Čížek, bojovník, učitel a člověk (sb., 1946); Setba (sb. prací začínajících autorů Plzeňského kraje, 1955, s B. Polanem).

LITERATURA

Studie a články: A. Hájková: doslov in Kouzelný dům (1966); B. Polan: doslov in Uloupený život (1968).
Recenze: Dobrý člověk: B. Benešová, Tribuna 12. 4. 1925 * Nesmrtelní se setkávají: G. (F. Götz), Národní osvobození 19. 8. 1928 * Uloupený život: F. X. Šalda, Šaldův zápisník 7, 1934/35, s. 289 * Vítězný oblouk: K. Sezima, Lumír 64, 1937/38, s. 312 * Červená pečeť: B. Jedlička, LidN 17. 2. 1941 * Mezi dvěma břehy: D. Jeřábek, HD 1955, s. 121 * Dračí setba: A. Hájková, HD 1957, s. 473 * Útok: I. Zítková, MF 31. 8. 1963 *
K životním jubileím:; B. Polan, Nový život 1956, s. 181; L. K. (L. Kratochvíl), Zpravodaj Státní knihovny ČSR 1979.
Vzpomínky: E. Brokešová: Ty a já (1947; rozšíř. s tit. Žila jsem nadějí, 1972).
Archiv: Osobní fond uložen v LA PNP, soupis I. Macková (1986, 1. část) a E. Bílková (1994, 2. část).

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Památník národního písemnictví (průvodce po fondech)
Lexikon české literatury
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963

Autor hesla: Alena Hájková (1995)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (ap)
 
zpět na hlavní stranu