Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Ota DUB

* 8. 2. 1909, Hradec Králové 
† 17. 5. 1987, Praha 
 
Prozaik
 V rodném Hradci Králové, kde byl jeho otec obchodníkem, absolvoval gymnázium (mat. 1927), poté vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze (1933) a stal se asistentem nemocnice na Bulovce, odkud musel v roce 1938 z rasových důvodů odejít. Okupaci prožil v poloilegalitě v Praze jako úředník, dělník a ošetřovatel. Po osvobození pracoval nejprve jako primář interního oddělení liberecké nemocnice, od roku 1953 tamtéž jako krajský internista; v letech 1955–1978 působil ve stejné funkci v Ústí nad Labem (CSc. 1962, docent 1966). Byl členem katedry interního lékařství Ústavu pro doškolování lékařů. Po odchodu do důchodu žil v Praze a nadále se věnoval jak odborným, tak literárním zájmům (přednášel pro studenty i veřejnost, počátkem osmdesátých let byl předsedou Literárního fondu).
 

Literárně debutoval již v roce 1926 překladem povídky Maxe Dortua v Právu lidu, v následujících letech publikoval jen sporadicky (ve Studentském časopise). V padesátých letech psal eseje do Divadla a Nového života, od počátku sedmdesátých let přispíval do Tvorby, Literárního měsíčníku, Světa v obrazech (1972 zde novela Hodinář), Květů (1980 zde román Fantastické transplantace), Rudého práva, Průboje (Ústí nad Labem). – Připravované vydání románu Hrdina v civilu (1949, pod pseud. Michal Dubek) v nakladatelství Fr.Borový bylo zastaveno ve výrobě. – V období 1950–1954 Dub spolupracoval s vysíláním Československého rozhlasu v Liberci (v té době zde realizovány hry Ve sklepě, Dva domovyBude mu padesát) a v sedmdesátých letech také s rozhlasem pražským. Podle jeho předloh byly natočeny televizní inscenace: Hodinář (1988, r. Zdeněk Kubeček, sc. Jiří Bednář), Mimořádný případ (1988, r. Alois Müller, sc. Šárka Kosková) a čtyřdílná minisérie Přísahám a slibuji (1990, r. František Filip, sc. Otto Zelenka). – V odborném tisku publikoval četné studie z oboru interního lékařství, ve čtyřicátých letech také populárně naučné zdravotnické publikace. – Užíval psedonymů Jan Tomeš, Michal Dudek a Zdeněk Wagner (zejména u odborných a populárně lékařských knih).

 Dubův předválečný knižní debut (studentská novela Jenom já), jeho dva poválečné romány o spletitosti lidských osudů i román z první poloviny šedesátých let Lékař Viktora přísluší ke konvenční beletrii. Významněji se Dub prosadil teprve v sedmdesátých letech, kdy publikoval řadu románů a povídek, v nichž bylo lékařské prostředí zobrazeno z hlediska dobových socialistických ideálů – ať již šlo o práci lékaře v „terénu“ při osídlování pohraničí (Přísahám a slibuji), nebo ve výzkumných ústavech a klinikách, v nichž se profesionální etika jedince dostává do konfliktu s kariérismem a korupcí (Profesoři). Problém vztahu mezi profesí a soukromým životem, který se Dub snažil ztvárnit ve většině knih, se stal ústředním tématem románu Doktorka. Próza Fantastické transplantace promítá morální otázky spojené s transplantacemi lidských orgánů do sci-fi roviny. Mravní hledisko, konfrontující individualistické životní postoje s dobovými představami o socialistické morálce, se Dub pokoušel uplatnit také v prózách z občanského prostředí. Novela Sentimentální milenec staví proti sobě názory Čechoameričana a „pozitivní filozofii“ socialistického člověka. Do života řemeslnické a podnikatelské rodiny v Praze v období od počátku 20. století až do hospodářské krize dává čtenáři nahlédnout román Byt na Vinohradech.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Jenom já (P 1931); Setkání v Paříži (R 1945, pod pseud. Michal Dudek); Soucitem spoutaný (R 1946, pod pseud. Michal Dudek); Dědeček potřebuje klid (D, rozmnož., 1954, prem. 1954 ochotnickým spolkem v Liberci); Vavřín a růže (D, rozmnož., 1955, prem. 1953 ochotnickým spolkem J. K. Tyla v Hodkovicích); Chytrák Papík (D, rozmnož. 1958, prem. 1957 ochotnickým spolkem v Oseku u Duchcova); Lékař Viktora (R 1963); Sentimentální milenec (P 1973); Karolina Světlá (E 1975); Skulina (R 1976); Přísahám a slibuji (R 1977); Profesoři (R 1980); Mimořádný případ (R 1980); Doktorka (R 1982); Fantastické transplantace (R sci-fi, 1982); Doktorské a jiné příběhy (PP 1984); Jaroslav Bednář (medailon básníka, 1984); Byt na Vinohradech (R 1986); Sentimentální milenec a jiné prózy (PP 1987); Lásky z vděčnosti a jiné příběhy (PP 1987); Rytíř ducha (nedokončená prozaická monografie o J. Thomayerovi, 1993).
Překlad (scénicky): G. F. Händel: Samson (oratorium, 1959).
Příspěvek ve sborníku: Dvojí hlas (1975).
Ostatní práce: Cukrovka od A do Z (1970, s I. Brožkem) a řada dalších prací z oboru interního lékařství.

LITERATURA

Bibliografie: H. Sochůrková: Bibliografie prací MUDr. O. Duba, CSc., primáře 1. interního odd. KN v Ústí n. L., krajského internisty (1974).
Knižně: J. Karen: Ota Dub (brožura, 1984).
Studie a články: J. Votruba: Populárnost, nebo lidovost? Tvorba 1983, č. 42; heslo in Malý společenskovědní lexikon Tvorby, Tvorba 1985, č. 26; J. Valouch: doslov in Profesoři (1983); J. Valouch: doslov in Přísahám a slibuji (1984); J. Dubová – J. Valouch, doslov in Rytíř ducha (1993; zde též bibliografie knižních prací O. D.).
Recenze: Soucitem spoutaný: F. J. (= F. Jakubův), LD 16. 4. 1947 * Vavřín a růže: J. H.-V. M., LitN 1953, č. 43; V. Stejskal, NŽ 1955, č. 6, s. 665-666 * Lékař Viktora: K. Dvořák, LitN 1963, č. 26; jok, Kulturní tvorba 1963, č. 26 (polemika J. M. Palát, KT č. 31); F. Kafka, Práce 28. 6. 1963; V. Rzounek, Průboj 8. 9. 1963 * Sentimentální milenec: J. Holý, Průboj 7. 8. 1973; Š. Vlašín, RP 26. 3. 1974 * Skulina: J. Tomáš, Tvorba 1976, č. 51; zh (= Z. Heřman), MF 8. 2. 1977; M. Horanský, Průboj 5. 1. 1977 * Přísahám a slibuji: KFK, Práce 23. 2. 1978; L. Soldán, Rovnost 23. 2. 1978; J. Pecháček, LM 1978. č 5; Š. Vlašín, Tvorba 1978, č. 14* Profesoři: V. Solecký, Tvorba 1980, č. 33; B. Macák, LM 1980, č. 9; M. Žilková, Slovenské pohľady 1981, č. 3 * Mimořádný případ: J. Heřtová, RP 26. 6. 1981; D. Moldanová, Průboj 10. 2. 1981; sol (= V. Solecký), Tvorba 1981, č. 14 * Doktorka: vn (= L. Vacina), Pochodeň 29. 10. 1982; J. Heřtová, RP 3. 1. 1983; B. Macák, LM 1983, č. 5 *Fantastické transplantace: jv (= J. Volák), NK 1983, č. 1; M. Vinařová, RP 27. 5. 1983 * Doktorské a jiné příběhy: J. Klempera, Práce 13. 7. 1984; V. Píša, RP 13. 8. 1984; J. Lukeš, SvSl 23. 8. 1984; B. Macák, LM 1985, č. 3; L. Vacina, Tvorba 1984, č. 28, příl. Kmen * Byt na Vinohradech: V. Píša, RP 1. 12. 1986; Š. Vlašín, Rovnost 29. 4. 1987; J. Mourková, Tvorba 1987, č. 3, příl. Kmen; I. Z. (= I. Zítková), Československý voják 1987, č. 14 * Sentimentální milenec a jiné prózy: L. Vacina, RP 26. 7. 1988 (též o Láskách z vděčnosti); V. Píša, LM 1988, č. 8 (též o Láskách z vděčnosti) * Rytíř ducha: M. Nyklová, Český dialog 1995, č. 12.
Rozhovory: Z. Košek, Průboj 26. 8. 1975; nký (= M. Horanský), Průboj 6. 5. 1981.
K životním jubileím: J. Pecháček, LM 1979, č. 2; lv (= L. Vacina), Pochodeň 8. 2. 1979; B. Macák, LM 1984, č. 2; vl (= Š. Vlašín), Naše pravda 1999, č. 10.
Nekrolog: L. Vacina, Pochodeň 26. 5. 1987; a., Tvorba 1987, č. 21, příl. Kmen; V. Píša, LM 1987, č. 8.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (soupis: 1. část E. a K. Bílkovi, 1991; 2. část K. Bílek, 1999).
Autor hesla: Ladislav Soldán (1995)
Aktualizace hesla: 20. 6. 2019 (ap)
 
zpět na hlavní stranu