Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Ota DUB

* 8. 2. 1909, Hradec Králové 
† 17. 5. 1987, Praha 
 
Prozaik
 V rodném městě, kde byl jeho otec obchodníkem, absolvoval gymnázium (mat. 1927). V Praze vystudoval Lékařskou fakultu UK (1933) a poté se stal asistentem nemocnice na Bulovce. Okupaci prožil v Praze jako úředník, dělník a ošetřovatel. Po osvobození nejprve pracoval jako primář interního oddělení liberecké nemocnice, od 1953 krajský internista; 1955–78 působil ve stejné funkci v Ústí nad Labem (CSc. 1962, docent 1966). Člen katedry interního lékařství Ústavu pro doškolování lékařů. Po odchodu do důchodu žil v Praze. V odborném tisku publikoval četné studie z oboru interního lékařství. Ve 40. letech byl také autorem populárně zdravotnických publikací.
 Literárně debutoval již 1926 překladem povídky M. Dortua v Právu lidu, v následujících letech publikoval jen sporadicky (ve Studentském časopise). V 50. letech psal eseje do Divadla a Nového života, od počátku 70. let přispíval do Tvorby, Literárního měsíčníku, Světa v obrazech (1972 zde novela Hodinář), Květů (1980 zde román Fantastické transplantace), Rudého práva, Průboje (Ústí nad Labem). V období 1950–54 spolupracoval s vysíláním Čs. rozhlasu v Liberci (1949–55 tu realizovány mj. hry Dva domovyBude mu padesát) a v 70. letech také s rozhlasem pražským. Podle jeho předloh byly natočeny televizní inscenace: Hodinář (1988, r. Zdeněk Kubeček, sc. Jiří Bednář), Mimořádný případ (1990, r. Alois Müller, sc. Šárka Kosková), Přísahám a slibuji (1990, r. František Filip, sc. Otto Zelenka). Užíval psedonymů Jan Tomeš, Michal Dudek a Zdeněk Wagner (zejména u odborných a populárně lékařských knih).
 Dubův předválečný knižní debut (studentská novela Jenom já), jeho dva poválečné romány o spletitosti lidských osudů i román z první poloviny 60. let Lékař Viktora, přísluší ke konvenční beletrii. Dub se prosadil teprve v 70. letech, kdy publikoval řadu románů a povídek, v nichž bylo lékařské prostředí zobrazeno z hlediska dobových socialistických ideálů – ať již šlo o práci lékaře v „terénu“ při osídlování pohraničí (Přísahám a slibuji), nebo ve výzkumných ústavech a klinikách, v nichž se profesionální etika jedince dostává do konfliktu s kariérismem a korupcí (Profesoři). Problém vztahu mezi profesí a soukromým životem, který se Dub snažil ztvárnit ve většině knih, se stal ústředním tématem románu Doktorka. Próza Fantastické transplantace promítá morální otázky spojené s transplantacemi lidských orgánů do sci-fi roviny. Mravní hledisko, konfrontující individualistické životní postoje s dobovými představami o socialistické morálce, se Dub pokoušel uplatnit také v prózách z občanského prostředí. Novela Sentimentální milenec staví proti sobě názory Čechoameričana a „pozitivní filozofii“ socialistického člověka. Do života řemeslnické a podnikatelské rodiny v Praze v období od počátku 20. století až do hospodářské krize dává čtenáři nahlédnout román Byt na Vinohradech.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Jenom já (P 1931); Soucitem spoutaný (R 1946, pod pseud. Michal Dudek); Hrdina v civilu (R 1949); Vavřín a růže (D, rozmnož., 1955, prem. 1953); Dědeček potřebuje klid (D, rozmnož., 1954, i prem.); Chytrák Papík (D, prem. 1957, rozmnož. 1958); Lékař Viktora (R 1963); Sentimentální milenec (P 1973); Karolina Světlá (E 1975); Skulina (R 1976); Přísahám a slibuji (R 1977); Profesoři (R 1980); Mimořádný případ (R 1980); Doktorka (R 1982); Fantastické transplantace (R sci-fi, 1982); Doktorské a jiné příběhy (PP 1984); Jaroslav Bednář (medailon básníka, 1984); Byt na Vinohradech (R 1986); Sentimentální milenec a jiné prózy (PP 1987); Lásky z vděčnosti a jiné příběhy (PP 1987); Rytíř ducha (nedokončená prozaická monografie o J. Thomayerovi, 1993).
Překlad (scénicky): G. F. Händel: Samson (oratorium, 1959).
Příspěvek ve sborníku: Dvojí hlas (1975).
Ostatní práce: Cukrovka od A do Z (1970, s I. Brožkem) a řada dalších prací z oboru interního lékařství.

LITERATURA

Bibliografie: H. Sochůrková: Bibliografie prací MUDr. O. Duba, CSc., primáře 1. interního odd. KN v Ústí n. L., krajského internisty (1974).
Knižně: J. Karen: Ota Dub (brožura, 1984).
Studie a články: J. Valouch: doslov, in Přísahám a slibuji (1984).
Recenze:Lékař Viktora: F. Kafka, Práce 28. 6. 1963; V. Rzounek, Průboj 8. 9. 1963 * Sentimentální milenec: J. Holý, Průboj 7. 8. 1973; Š. Vlašín, Rudé právo 26. 3. 1974 * Přísahám a slibuji: KFK, Práce 23. 2. 1978; L. Soldán, Rovnost 23. 2. 1978 * Fantastické transplantace: jv, Nové knihy 1983, č. 1; M. Vinařová, Rudé právo 27. 5. 1983 * Doktorské a jiné příběhy: J. Klempera, Práce 13. 7. 1984; V. Píša, Rudé právo 13. 8. 1984 * Sentimentální milenec a jiné prózy: L. Vacina, Rudé právo 26. 7. 1988.
Nekrolog: L. Vacina, Pochodeň 26. 5. 1987.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (soupis: 1. část E. a K. Bílkovi, 1991; 2. část K. Bílek, 1999).
Autor hesla: Ladislav Soldán (1995)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (ap)
 
zpět na hlavní stranu