Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
© Petr Kotyk

 Jaroslav FOGLAR

* 6. 7. 1907, Praha 
† 23. 1. 1999, Praha 
 
Autor chlapeckých románů a kreslených seriálů
 Po otcově smrti (1911) žil jen s matkou a s bratrem. V roce 1925 absolvoval v Praze obchodní školu v Praze, potom krátce pracoval v informační kanceláři firmy Wys Muller, ale ještě v roce 1925 nastupuje jako úředník do papírenského velkoobchodu firmy Oskar Stein. Ve skautském hnutí působil od roku 1923, vůdcem II. pražského oddílu (Dvojky), s nímž v podstatě spojil celý svůj život a také část svého díla, se stal roku 1927. Od 1935 externě spolupracoval s nakladatelstvím Melantrich, 1938 nastoupil do jeho propagačního oddělení a od téhož roku vedl spolu s Karlem Burešem redakci týdeníku Mladý hlasatel. V Melantrichu Foglar zůstává i po úředním zastavení časopisu v květnu 1941. V roce 1943 krátce spolupracoval s redakcí časopisu Správný kluk. V roce 1945 se stal redaktorem Junáka, ale hned v roce 1946 nastupuje opět s Karlem Burešem do Mladé fronty jako redaktor mládežnického týdeníku Vpřed. V červenci 1948 je však nucen z redakce odejít a jeho oddíl po zákazu Junáka přechází jako oddíl mladých turistů pod TJ Praha-Radlice. 1948–53 se Foglar věnoval jen literární práci, ovšem bez možnosti ji publikovat. V letech 1954-55 pracoval v městské stanici mladých turistů při odboru školství ÚNV hl. města Prahy, 1955–64 byl vychovatelem v Domově středoškolské mládeže v Praze. Od 1964 se věnoval jen literární práci. Po krátké obnově skautského hnutí (1968–70) je nucen se svým oddílem vstoupit do Pionýrské organizace, záhy se však stává „turistickým oddílem mládeže“. Po nástupu normalizace mohl Foglar publikovat jen příležitostně časopisecky, v letech 1974–80 nepublikoval vůbec. Od 1995 dlouhodobě hospitalizován.
 

Publikoval v časopisech Skaut-Junák (1933–34 na pokračování Boj o první místo), České slovo (příloha Slovíčko, 1934 Hoši od Bobří řeky, 1938 Historie Svorné sedmy), Mladý hlasatel (1940-41 vkládaná příloha Záhada hlavolamu), Správný kluk, Junák (1945–46 první část románu Devadesátka pokračuje), Vpřed (1946–47 dokončení románu Devadesátka pokračuje, 1946–47 vkládaná příloha Stínadla se bouří), ABC mladých techniků a přírodovědců, Ostravský kulturní zpravodaj (1967–68 vkládaná příloha Stínadla se bouří), Pionýr, Signál (1966 Kronika Ztracené stopy, 1990 Život v poklusu), Pionýrská stezka, Zlatý máj, Tělesná výchova, Naše rodina (1989 Strach nad Bobří řekou) aj.
Kreslený seriál Rychlé šípy (RŠ) vycházel na pokračování v periodikách Mladý hlasatel (1938–41), Junák (1946), Vpřed (1946–48), Rychlé šípy (reedice starších příběhů a 87 nových, 1967–71) a ve sborníku Píseň úplňku (1986, 7x), kromě toho ovšem vyšla řada různě sestavených výborů a souborů. Příběhy RŠ postupně kreslili Jan Fischer, Václav Junek, Bohumír Čermák a Marko Čermák. V různých časopisech vycházely další Foglarovy kreslené seriály či komiksové adaptace jeho povídek: Svorní gambusíni (Správný kluk, 1943–44); Medvědí družina (Skaut-Junák, 1945–46); Pim a Red (Vpřed, 1947); Za poklady starých Inků (Vpřed, 1948); Kulišáci (ABC mladých techniků a přírodovědců, 1963–66); K pramenům neznámé řeky (Mladá fronta, 1964–65); Váhy života a smrti (Pošumavský hlasatel, 1968–69); Chata v jezerní kotlině (Svět v obrazech,1969–70); Příběh ze tmy (Svoboda, 1990); Lov na netvora (Svoboda, 1990); Boj na Čertovce (Kometa, 1990); Nyam, nejlepší z dobrých (Bobří stopou, 1993); Nikdy nevzdávej! (Bobří stopou, 1994); Modrá rokle (Svobodné slovo, 1988–89); Ztracený kamarád (Svobodné slovo, 1989); Jeskyně Saturn (Svobodné slovo, 1990–91).
Foglar napsal scénář hraného dokumentárního filmu Tábor černého delfína (1966) a podílel se na scénáři krátkého televizního dokumentu Příběh skautského totemu (v cyklu Lapidárium, 1996). Podle jeho románu Záhada hlavolamu byl natočen stejnojmenný televizní seriál (1969, r. Hynek Bočan) a film (1993, r. Petr Kotek; k filmu knižní fotokomiks, 1993). Foglarův nejúspěšnější kreslený seriál inspiroval vznik krátké filmové grotesky Rychlé šípy zakládají klub (1980, r. Tomáš Vorel). Foglar též spolupracoval s Čs. rozhlasem. O jeho životě a díle byly natočeny dokumentární filmy Cesty za modrým světlem (1992, r. Petr Kotek), Návštěva u Jaroslava Foglara (1992, r. Rudolf Chudoba), Návraty Rychlých šípů (1993, r. Vojtěch Štursa), Jestřáb od Bobří řeky (1994); Hlavolam jménem Jaroslav Foglar (2003, r. Petr Kotek).
Podle románu Chata v jezerní kotlině napsal Jaroslav Nedvěd divadelní hru Tajemství jezerní kotliny (rozmn. 1970). Příběhy Rychlých šípů inspirovaly inscenaci pražského Divadla Sklep Rychlé šípy soutěží (1987), inscenaci Městského divadla v Mostě Rychlé šípy a Záhada hlavolamu (1991, dramatizace Vlastimil Novák a r. Zbyněk Srba), muzikál Františka Zacharníka a Evžena Zámečníky Rychlé šípy (2000), inscenaci Roberta Bellana Rychlé šípy aneb Hlídka malého skauta (2000, Uherské Hradiště) a její pokračování Sněhová mise (2003, Praha-Rokoko) a hru Vlastimila Pešky Rychlé šípy aneb Kam se poděli gentlemani (2003, Brno-Radost).
Foglar byl nositelem Ceny Pangea za úsilí o nápravu věcí lidských (1992). – Užíval pseudonymů A. Hickok, Dug Savigan, Jestřáb a šifry Fgr.

 

Jádrem Foglarova díla jsou chlapecké romány nejčastěji z prostředí skautských oddílů či chlapeckých klubů. Jejich předpubertální hrdinové se obvykle snaží identifikovat se svými dospělými vzory (vedoucí oddílu či nejstarší člen klubu), které se pohybují ve stejném prostředí a které jsou ztělesněním ideálu, jenž si i v dospělém věku ponechává respekt k základním morálním hodnotám deklarovaným v ryzí a dětsky jednoznačné podobě. Jakkoli Foglar mravní poselství svých děl předává čtenářům zcela otevřeně až didakticky, patřily jeho knihy v generacích svých adresátů po celé 20. století k nejvyhledávanějším. Přispíval k tomu zejména sice poněkud schematický, přesto však čtenářsky účinný model vývoje hlavního dětského hrdiny, který se v expozici příběhů svým průměrným životem podobá většinovému čtenáři, ale zásluhou oddílu či klubu prožije velmi nevšední dobrodružné příběhy. V některých raných textech Foglar akcentoval dobové sociální kontrasty (Přístav volá, Boj o první místo, částečně i pozdější Když duben přichází), ale tato problematika záhy ustupuje ve prospěch dobrodružných zápletek románů ze skautského prostředí (Pod junáckou vlajkou, Devadesátka pokračuje, v podstatě však i autorova skutečná prvotina Hoši od Bobří řeky), v nichž Foglar často kombinoval smyšlené příběhy se skutečnými zážitky členů svého skautského oddílu, pražské Dvojky. Fiktivní chlapecký klub Rychlých šípů, jehož příběhy Foglar zpracovával v jednom z prvních původních komiksových seriálů, mimoděk definujícím charakteristické prvky jedné podstatné linie českého kresleného seriálu (Rychlé šípy), si našel místo i v autorových prózách. Bezmála detektivní trilogie (Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří, Tajemství Velkého Vonta), jejíž hrdinové pátrají po osudech tajemného vynálezce létacího kola, se stala kultovní četbou dětských čtenářů i pamětníků několika generací. Z řady téměř shodně komponovaných próz Jaroslava Foglara se výrazně vymyká román Chata v jezerní kotlině, průzračný příběh romantického chlapeckého přátelství, stále ohrožovaného a snadno zranitelného nechápajícím okolím, a také román Dobrodružství v zemi nikoho, v němž se autor dokázal vymanit z některých zřejmých nedostatků svých ostatních knih (tezovité rozvržení charakterů, schematický vývoj postav, absence dívčího elementu ve světě chlapeckých hrdinů apod.). Nepominutelnou součástí Foglarova díla jsou publikace inspirující a motivující činnost oddílů (Náš oddíl) a klubů (Kronika Ztracené stopy), a také knižně vydávané zápisy z oddílových kronik a dokumenty o Foglarově pedagogické práci.

Foglarovo dílo bylo po roce 1948 zásadně postiženo nepřízní komunistické moci: knižně publikováno mohlo být jen ve druhé polovině šedesátých a koncem osmdesátých let. Ideologická kritika odmítala kromě skautských ideálů a idejí především individualismus Foglarových hrdinů, otevřeně deklarujících vůli odlišovat se od většiny, a jako záminky k potírání Foglarova díla využívala i některých jeho zřejmých nedostatků (počínaje nedbalým či poněkud plochým jazykem přes nadužívání některých prvků pokleslé literatury až po neschopnost hrdinů – a pravděpodobně i autora – reflektovat reálný svět vně toho chlapeckého).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a příručky pro mládež a oddílové vedoucí: Přístav volá... (R 1934); Boj o první místo (R, b. d., 1936); Hoši od Bobří řeky (R, b. d., 1937, jako komiks Milana Tesleviče 2007); Tábor smůly (R 1938); Chata v Jezerní kotlině (R, b. d., 1939); Historie Svorné sedmy (R 1940); Pod junáckou vlajkou (R, b. d., 1940); Tábor ve Sluneční zátoce (D 1940, i prem.); Zápisník 13 bobříků (rady pro činnost mládeže, usp. spoluautor Karel Bureš, 1941; upravená vydání 1946; pod názvem Druhý Zápisník 13 bobříků, 1947; pod původním názvem 1970 bez spoluautora; 1991); Záhada hlavolamu (R, b. d., 1941; jako komiks Marko Čermáka 1971); Když duben přichází (R 1944);Tajemná Řásnovka (R 1965); Poklad Černého delfína (R 1966); Kronika Ztracené stopy (P 1967); Devadesátka pokračuje (R 1969, časopisecky již 1945-47); Dobrodružství v Zemi nikoho (R 1969); Rychlé šípy (komiks, 3 sv., 1969–71, rozšířené souborné vydání 1998); Stínadla se bouří (R 1970, jako vkládaná příloha časopisu Vpřed již 1947; jako komiks Marka Čermáka 1970); Tajemství Velkého Vonta (R, Mnichov 1986; poté in Dobrodružství v temných uličkách 1990; samostatně 1992); Modrá rokle (komiks, Česká speleologická společnost 1984); Můj turistický zápisník (rady pro činnost mládeže, s Kamilem Buderou, propag. tisk 1985); Ztracený kamarád (komiks, Česká speleologická společnost 1987); Alvarez anebo Po stopách Alvareze (skautská hra, usp. I. Vápenka, Sokol Silůvky 1989); Jestřábe, vypravuj! (PP, 2 díly, 1990); Nováček Bubáček píše deník (P 1990); Strach nad Bobří řekou (R 1990); Kreslené seriály Jaroslava Foglara (1990, obsahuje Svorní gambusíni, Medvědí družina, Pim a Red, Za poklady starých Inků, K pramenům neznámé řeky, Váhy života a smrti, Příběh ze tmy, Lov na netvora, Boj na Čertovce); Výprava na Yucatan (výběr z kronik skautského oddílu Dvojka psaných J. F., 1990, ed. M. Zapletal); Dobrodružství v temných uličkách (RR 1990, obsahuje: Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří, Tajemství Velkého Vonta); Jeskyně Saturn (komiks, 1991); Skautské hry v klubovně (1992, v tiráži mylně uvedeno 1991, s M. Zapletalem); Náš oddíl (beletrizovaná příručka 1992); Příběhy Rychlých šípů (PP 1992); Závod o modřínový srub (PP 1993); Modrá rokle (R 1994); Kronika Hochů od Bobří řeky I, II (kronika skautského oddílu Dvojka psaná J. F., 1996, ed. M. Zapletal); Celotáborové hry (příručka, 1997, s. J. Chourem a M. Zapletalem); Svorní Gambusíni a jiné příběhy (1999, souborné vydání kreslených seriálů Svorní gambusíni; Medvědí družina; Pim a Red; Za poklady starých Inků; Kulišáci; K pramenům neznámé řeky; Váhy života a smrti; Příběh ze tmy; Lov na netvora; Boj na Čertovce; Nyam, nejlepší z dobrých; Nikdy nevzdávej!, Chata v jezerní kotlině; Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří; Modrá rokle); Z Bobří hráze (výběr z F. rad pro činnost mládeže, 1999, ed. M. Zapletal); Tábor Svazu třinácti (skautský deník z roku 1927, 1999); Hry Jaroslava Foglara (2000, ed. M. Zapletal); Rychlé šípy ve Stínadlech (RR 2005, obsahuje: Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří, Tajemství Velkého Vonta); Tábor Zelené příšery (výběr z nejstarších oddílových kronik, 2007, ed. M. Zapletal).
Vzpomínky: Život v poklusu 1, 2 (vyd. Sokol Silůvky 1990; 1997); Po stopách Rychlých šípů (1990, mírně odlišná verze Života v poklusu);
Výbory: Kreslené seriály J. F. (1990, ed. I. Vápenka); Rychlé šípy 60 x (1991, ed. I. Vápenka).
Sebrané spisy: (Olympia, od 1991, dosud 26 sv.): 1. Hoši od Bobří řeky, spolu s nakl. Blok, 1991); 2. Přístav volá (1991); 3. Když Duben přichází (1991); 4. Pod junáckou vlajkou (1991); 5. Devadesátka pokračuje (1991); 6. Záhada hlavolamu (1992); 7. Stínadla se bouří (1992); 8. Tajemství Velkého Vonta (1992); 9. Strach nad Bobří řekou (1993); 10. Chata v jezerní kotlině (1993); 11. Tábor smůly (1994); 12. Tajemná Řásnovka (1994); 13. Boj o první místo (1995); 14. Historie Svorné sedmy + Nováček Bubáček píše deník (1997); 15. Poklad Černého delfína (1996); 16. Kronika Ztracené stopy (1997); 17. Náš oddíl (1996); 18. Dobrodružství v Zemi nikoho (1995); 19. Modrá rokle (1994); 20. Jestřábe, vypravuj... (1998); 21. Život v poklusu (1997); 22.-23. Kronika Hochů od Bobří řeky I., II. (1996); 24. Z Bobří hráze (1999); 25. Hry Jaroslava Foglara (2000); 26. Tábor Zelené příšery (2007); 27. Tábor ve Sluneční zátoce (2007).
Příspěvky ve sbornících a knihách jiných autorů: V. Rogl: Správnou stopou (1969); Ohnivé mámení (1990); Tajemná Řásnovka a jiné příběhy pro chlapce (1990) aj.
Zvukové nosiče: Rychlé šípy (standardní desky, 1941-42, CD 1997); Záhada hlavolamu (dramatizace, 2 LP 1991, CD 1999); Záhada hlavolamu (čte J. Fousek, 2 MC 1999); Příběhy Rychlých šípů (10 MC, 2001, čtou M. Šimek a J. Fousek).

LITERATURA

Knižně: S. Sohr: Zase zní Píseň úplňku (1968); Rychlé šípy v televizi (RpRp a rozhovory o natáčení televizního seriálu podle RR Záhada hlavolamu a Stínadla se bouří, 1970); sb. Píseň úplňku (soukr. tisk k 80. nar. J. F., 1986, 2. upr. vyd. 1986, ed. J. Hanzel); I. Vápenka: Kreslené seriály J. F. (zájmový náklad, 1987; 1990); sb. Rychlé šípy slaví narozeniny (zájmový náklad 1988, ed. K. Janský a I. Vápenka); Z. Pírek: Čtenářské kluby J. F. (1990); J. Mrva: Jaroslav Foglar (Kroměříž 1990); L. Mikula: Causa J. F. (1991), Návraty J. F. (Nadace Pangea 1992); I. Vápenka: Na foglarovské téma (vl. n. 1993); V. Nosek-Windy: Jestřábí perutě (1999); sb. Jestřábe, díky (2000); Jiří Polák: Poselství žlutého kvítku (2003); V. Tučapský: Poznámky k foglarovkám (vl. n. 2007); J. Zachariáš: Stoletý hoch od Bobří řeky (2007); M. Zapletal: Záhady a tajemství Jaroslava Foglara (2007); K fenoménu Jaroslav Foglar (sb., 2008).
Katalogy: Po stopách Rychlých šípů (1997); Kde oblaka bílá plují (2007).
Studie a články: F. Benhart: Proč už nezní Píseň úplňku? ZM 1956/57, č. 13; P. Sadecký: Proč mlčí Jaroslav Foglar? ZM 1964, č. 3 (a následná diskuse až do č. 1/1965); J. Lopatka: Sláva a úskalí amatérismu, Kritický sborník (smz.) 1982, č. 3, též in ZM 1990, s. 459; V. Vacke: Svět pouze pro chlapce? Kmen 1988, č. 40; Z. Zapletal: Co také je literatura pro mládež, ZM 1989, s. 151; I. Vápenka: úvod, in Kreslené seriály J. F. (1990); V. Nezkusil: Rozpory F. světa, ZM 1991, s. 157; P. Tůma: Causa Jaroslav Foglar, Reflex 1992, č. 30; M. Valášek + J. Jandourek: Svět Foglarových stínadel, Souvislosti 1996, č. 4; M. Hybler: Preadolescentní mentalita, Host 1999, č. 6; J. Rambousek: Diskuse o Jaroslavu Foglarovi, Ladění 2002, č. 4; J. Jandourek: Jaroslav Foglar a smrt, MFD 7. 7. 2007.
Nekrology: D. Anýž, MFD 25. 1. 1999; L. Falteisek, Zemské noviny 25. 1. 1999.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (nezpracováno).

Autor hesla: Michal Přibáň (2007)
Aktualizace hesla: 31. 7. 2007 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 7. 2007 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu