Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Milan JARIŠ

* 13. 8. 1913, Valašské Meziříčí 
† 4. 10. 1986, Praha 
 
Dramatik
 Původním jménem Martin Ležák (literární jméno přijal za občanské po 1945). Syn žurnalisty a spisovatele Josefa Ležáka (1874–1947), bratr Vladimíra Ležáka (1902–1970, 1945 emigroval), který publikoval pod pseudonymem V. Borin. – Jariš se vyučil sazečem, nenašel však místo ve své profesi a od 1931 vystřídal řadu zaměstnání (mj. též samostatně hospodařil). Již od počátku 30. let pracoval v komunistické mládežnické organizaci Komsomol v Praze-Michli, 1935 se stal redaktorem Rudého práva. Na podzim 1938 byl krátce internován v pracovním táboře ve Zdibech, 1939 zatčen a pět měsíců vyšetřován pro šíření ilegálních tiskovin. Téhož roku založil na podporu komunistického odboje v Trhové Kamenici podnik na výrobu síťovin. 1942–1945 byl vězněn v Mauthausenu. Po válce působil jako novinář v Mladé frontě (1945–1946), Rolnických hlasech (1946–1948) a v Nedělních novinách Rudého práva (1946–1948). 1948 byl v redakci deníku Národní osvobození (do května), v Lidových novinách (do prosince). Poté se stal tajemníkem kulturního časopisu Nový život a 1958–1959 jeho šéfredaktorem. Od 1960 byl samostatným spisovatelem. 1970 obdržel osobní důchod, pro postoje v letech 1967–1969 se však nestal členem normalizovaného SČS.
 Přispíval do novin a časopisů, v jejichž redakcích pracoval, a dále do Rozsévačky, Rudého večerníku, Rudého práva, Tvorby, Divadla, Literárních novin, Kulturní tvorby, Plamene, Hlasu revoluce. Napsal scénáře k filmům Neporažení (1956, podle dramatu Přísaha, r. Jiří Sequens, sc. + Vladimír Bor) a Přežil jsem svou smrt (1960, r. Vojtěch Jasný, podle vlastní povídky Oni přijdou), dále rozhlasové hry Demokrati (1964) a Malá zajížďka (1966). Podle dramatu Inteligenti vznikl stejnojmenný televizní film (1961, sc. a r. Miroslav Sobota). Drama Boleslav I. se stalo podkladem pro stejnojmennou operu Boleslava Vomáčky (prem. 1957). Povídku Klidný život zdramatizoval pro Čs. rozhlas Vladislav Čejchan (1960).
 Již ve svém povídkovém debutu Oni přijdou, který ztvárňuje zážitky z koncentračního tábora, se Jariš představil jako prozaik těžící z osobní zkušenosti a kladoucí důraz především na ideologické zaměření literatury. Autorovo komunistické přesvědčení ovlivnilo celou jeho tvorbu. Zájezd do Číny jej inspiroval k naivisticky stylizovanému lyrickému příběhu, popisujícímu cestu čínského rolníka k revoluci (Pil jsem víno s krví). Napsal však i generační román, v němž usiloval zachytit vlastní zkušenost z předválečného komunistického hnutí a z odboje (Vzadu sedím já), a také detektivní prózu s reminiscencemi na okupaci (Případ Artur). – Nejvýrazněji se Jariš prosadil v první polovině 50. let jako dramatik, a to již první hrou Patnáctý březen (přepracováno pod názvem Přísaha), v níž vyzdvihl morální kvality komunistů stavících se do čela odporu proti nacistické okupaci. Mravní postoje monumentalizovaných hrdinů, zasvětivších život nadosobním ideálům národní svobody a sociální spravedlnosti, chtěl znázornit také v historických dramatech z období bojů o charakter české státnosti (Boleslav I. ) a z dob husitských (Království boží). Do současnosti se obrátil hrou Inteligenti, kterou po odhalení „kultu osobnosti“ přepracoval a promítl do ní změnu svého původně stalinistického stanoviska. Vztahem skeptického mládí k starší generaci se zabývají hry Šerif se vrací a satirická rozhlasová hra Demokrati. V 70. letech zpracoval ve hře Šest dní na ostrově pořádku téma sociální krize a jejího vlivu na morálku různých společenských vrstev.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Oni přijdou (PP 1948; 1. rozšíř. a přeprac. 1949; 2. přeprac. 1953; 3. přeprac. 1956; 4. přeprac. a rozšíř. 1985); Patnáctý březen (D 1951, prem. 1950; přeprac. s tit. Přísaha, rozmnož., 1952, i prem.); Anglická mise (film. příběh, 1951); Boleslav I. (D 1953, prem. 1952 s tit. Boleslav Ukrutný; poté knižně in Boleslav I., Přísaha, Inteligenti); Inteligenti (D, rozmnož., 1956, prem. 1955; přeprac. in Boleslav I., Přísaha, Inteligenti); Boleslav I., Přísaha, Inteligenti (DD 1957); Pil jsem víno s krví (P 1958); Šerif se vrací (D 1961, i prem.); Království boží (D, rozmnož., 1963, i prem.); Vzadu sedím já (R 1966); Láska (D, rozmnož., 1968, i prem.); Případ Artur (P 1971); Šest dní na ostrově pořádku (D, rozmnož., 1978, i prem.).
Ostatní práce: N. G. Černyševskij (životopis, 1948); ... a historie šla za ním (životopis K. Gottwalda, 1948); Dědicové světa (studie z dějin dělnického hnutí, 1950).
Příspěvek ve sborníku: Rozhlasové hry (1965, zde hra Demokraté).
Překlady: K. Simonov: Přátelé a nepřátelé (BB 1949, s I. Bartem); V. Samed: Východ slunce (D rozmn. 1953); T. Ševčenko: Hajdamáci (1953).

LITERATURA

Studie a články: S. Machonin: doslov in Boleslav I., Přísaha, Inteligenti (1957); V. Semrád: České drama 1945–1960, Ochotnické divadlo 1960, č. 5; M. Smetana: Od iluzí k pravdě, Amatérská scéna 1965, č. 8; J. Suchomelová: Co zbude z mládí, Dokořán 1965, č. 3; J. Opelík: Nenáviděné řemeslo, 1969.
Recenze:Oni přijdou: J. Nejedlá, ČJL 1974/1975, č. 6 * 15. březen: J. Opavský, Divadlo 1951, s. 159 * Přísaha: J. Kopecký, LitN 1952, č. 22; A. Urbanová, Divadlo 1952, s. 1086 * Inteligenti: J. Hájek, RP 17. 11. 1955; A. Scherl, HD 1955, č. 12; L. Suchařípa, A. Urbanová, DivN 1958, č. 5; N. Tánská, Čs. voják 1956, č. 21; B. Březovský, Květen 1, 1955/56, s. 149; M. Červenka, tamtéž, s. 183 * Království boží: J. Opavský, Plamen 1963, č. 6; L. Suchařípa, DivN 1963, č. 19 * Vzadu sedím já: V. Rzounek, KT 1967, č. 20, s. 13 * Láska: J. Opavský, RP 1969, 29.3; S. Machonin, Listy 1969, č. 13; E. Šormová, Divadlo 1969, s. 48–50 * Šest dní na ostrově pořádku: J. Hájek , Scéna 1978, č. 7–8.
K životním jubileím: S. Machonin, LitN 1963, č. 32; Z. Heřman, Plamen 1963, č. 8.
Nekrology: J. Dvořák, Scéna 1986, č. 24; fk (= Gustav Francl), LD 10. 10. 1986.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1968
Autor hesla: Aleš Haman (1995)
Aktualizace hesla: 2. 8. 2006 (ef)
 
zpět na hlavní stranu