Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Miloš DVOŘÁK

* 9. 9. 1901, Jasenice (u Třebíče)  
† 26. 7. 1971, Náměšť nad Oslavou 
 
Literární kritik a esejista
 Syn vesnického učitele. Po absolvování gymnázia v Třebíči (maturita 1920) studoval na FF UK češtinu a francouzštinu. Absolvoval 1931 a začal učit na gymnáziu v Nitře, od 1933 až do odchodu do invalidního důchodu (1958) byl středoškolským profesorem v Třebíči.
 Jako student se seznámil s Jakubem Demlem a Otokarem Březinou, jejichž osobnosti a dílo podstatně ovlivnily Dvořákovu celoživotní názorovou orientaci. Dvořák debutoval ve studentském časopise Svítání (1919 zde esej O básnické tvorbě), dále přispíval do Tvaru (1927–1932 jej spoluredigoval s Bedřichem Fučíkem a Albertem Vyskočilem), Akordu (1936–1940 jej spoluredigoval s Janem Dokulilem, Albertem Vyskočilem, Janem Zahradníčkem), Listů pro umění a kritiku, Vyšehradu, Lidové demokracie, Lidových novin, Archu, Hostu do domu, Obrody aj. V samizdatu vydal básnickou skladbu Symfonie XX. století (b. d.). K nedožitým 75. narozeninám mu byl uspořádán rukopisný sborník. Šifry: d, M. D., TMD.
 Literární kritik a esejista Miloš Dvořák věnoval pozornost především poezii. Kromě Otokara Březiny, Jakuba DemlaVladimíra Holana, jimiž se zabýval soustavněji, analyzoval Dvořák moderní básnickou tvorbu a hledal v ní odraz duchovních dějin člověka, jeho odpovědnost k životu a Bohu. Pod vlivem F. X. Šaldy a křesťanského personalismu (Gabriel Marcel, Max Picard) zkoumal místo poezie v moderním světě, v němž převažuje exaktně technické myšlení nad hodnotami duchovními. Své soudy shrnul např. v esejích Rozjímání o dnešní poezii (Akord 1947/1948), Několik znamení časuInflace slova v našem věku (Sborník pětadvacíti).
Ve vlastní básnické tvorbě Dvořák vědomě navazoval jak patosem, tak křesťanským viděním světa na tradici básnických skladeb Jana Zahradníčka.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Tradice díla Otokara Březiny (E 1928); Symfonie 20. století (B 1991; poprvé v samizdatu b. d.); Několik znamení času (soubor LV studií, 1993); Proč věřím (E 1993); Básně M. D. z pozůstalosti, in Miloš Dvořák – Literární historik, kritik a básník (2005, ed. L. Soldán); O katolictví v české literatuře 20. století (E 2007, ed. L. Soldán).
Překlady: A. Maurois: Vysněné světy (1931); P. Claudel: O francouzském verši (1937).
Příspěvky ve sbornících: Velikonoční almanach poezie (1947); Pevný bod (1967); Sborník pětadvacíti (1969); Stavba ve výši (1970).
Uspořádal a vydal: J. Deml: Rodný kraj (výbor, 1967, s B. Fučíkem); J. Deml: Tasov (výbor, 1971).

LITERATURA

Bibliografie: L. Soldán: Bibliografie M. D., in Miloš Dvořák – Literární historik, kritik a básník (2005, ed. L. Soldán).
Knižně: Miloš Dvořák – Literární historik, kritik a básník (2005, ed. L. Soldán).
Studie a články: M. Trávníček: doslov, in Symfonie XX. století (1991); Z. Rotrekl in Skrytá tvář české literatury nejenom krásné (Toronto 1987; 1991); J. Med: Miloš Dvořák – typ literární kritiky, ČL 1992, s. 594.
Recenze: Tradice díla Otokara Březiny: G. (= F. Götz), Národní osvobození 30. 9. 1928; AMP. (= A. M. Píša), PL 25. 12. 1928; J. Č. (= J. Čep), Tvar 1928, s. 318 * Několik znamení času: I. Slavík, LD 25. 9. 1993; P. Cekota, Tvar 1993, č. 39/40, s. 21.

Autor hesla: Jaroslav Med (1995)
Aktualizace hesla: 30. 5. 2006 (kb)
 
zpět na hlavní stranu