Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Miloš DVOŘÁK

* 9. 9. 1901, Jasenice (u Třebíče)  
† 26. 7. 1971, Náměšť nad Oslavou 
 
Literární kritik a esejista
 Syn vesnického učitele Tomáše Dvořáka (1867–1933). Po absolvování gymnázia v Třebíči (maturita 1920) studoval na FF UK češtinu a francouzštinu. Absolvoval v roce 1931 a začal učit na gymnáziu v Nitře. Od roku 1933 až do odchodu do invalidního důchodu (1958) byl středoškolským profesorem v Třebíči.
 

Jako student se Dvořák seznámil s Jakubem Demlem a Otokarem Březinou, jejichž osobnosti a dílo podstatně ovlivnily jeho celoživotní názorovou orientaci. Debutoval ve studentském časopise Svítání (1919 zde esej O básnické tvorbě), dále přispíval do Fujary, resp. Tvaru (1927–1932 jej spoluredigoval s Bedřichem Fučíkem a Albertem Vyskočilem), Hostu, Akordu (1936–1940 jej spoluredigoval s Janem Dokulilem, Albertem Vyskočilem, Janem Zahradníčkem), Lidových novin, Listů pro umění a kritiku, Severu a Východu, Šlépějí, po roce 1945 do Archu, Filosofické revue, Hostu do domu, Katolických novin, Kulturní tvorby, Lidové demokracie, Obrody, Rovnosti, Studenta (1968, ukázky z rukopisných vzpomínek K životopisu Jana Zahradníčka), Tváře, Vlastivědné ročenky okresního archivu Blansko, Vyšehradu, Vývoje aj. – Dvořákovy meziválečné eseje a kritiky byly publikovány též v samizdatovém časopisu Komunikace, ve sbornících Tempo (1968, ed. Jiří Kuběna, zde Dvořákova studie Mír Otokara Březiny) a Tauros (1975, ed. Jiří Kuběna a Jaroslav Erik Frič), dále v samizdatovém vydavatelství Opisy Jaroslava Friče (zde mj. básnická skladba Symfonie XX. století, dokončená 1951, publikována později též v samizdatovém periodiku Box, 1988; skladba vyšla také v samizdatové edici Cestou poezie Antonína Zouhara, zde ovšem mylně připsaná Janu Zahradníčkovi). V samizdatu byly uveřejněny též eseje Smrt Jakuba Demla či poslední (jinde nevydaná), pátá kapitola knihy Tradice díla Otokara Březiny (olomoucké edice Texty přátel, Edice Tomáše Černouška a Edice Jiřího Dostála). – Po roce 1989 byly Dvořákovy texty otištěny mj. v Akordu, Babylonu, sborníku Bítov, Boxu, Hostu, Literárních novinách. – Dvořák přispěl též do rukopisného sborníku Albertu Vyskočilovi k šedesátinám 28. ledna 1950 (reprint 1998). – K nedožitým 75. narozeninám mu byl uspořádán strojopisný sborník Vzpomínky a vyznání (ed. Jaromír Kubík, 1976). – Šifry: d, M. D., TMD.

 Literární kritik a esejista Miloš Dvořák věnoval pozornost především poezii. Kromě díla Otokara Březiny, Jakuba DemlaVladimíra Holana, jímž se zabýval soustavněji, analyzoval moderní básnickou tvorbu a hledal v ní odraz duchovních dějin člověka, jeho odpovědnost k životu a bohu. Pod vlivem F. X. Šaldy a křesťanského personalismu (Gabriel Marcel, Max Picard) zkoumal místo poezie v moderním světě, v němž převažuje exaktně technické myšlení nad hodnotami duchovními. Své soudy shrnul např. v esejích Rozjímání o dnešní poezii (Akord 1947/1948), Několik znamení časuInflace slova v našem věku (Sborník pětadvacíti). – Ve vlastní básnické tvorbě Dvořák vědomě navazoval jak patosem, tak křesťanským viděním světa na tradici básnických skladeb Jana Zahradníčka.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Tradice díla Otokara Březiny (E 1928, dopl. vydání 1993); Symfonie XX. století (B 1991); Proč věřím (E 1993); Několik znamení času. Pět literárních studií (EE 1993, ed. P. Krška); Miloš Dvořák. Literární historik, kritik a básník (2005, ed. L. Soldán, zde Dílo Otokara Březiny; Básně M. D. z pozůstalosti); Doma v Jasenici (vzpomínky, 2006, ed. L. Soldán);
O katolictví v české literatuře 20. století (EE 2007, ed. L. Soldán); O Jakubu Demlovi (EE 2007, ed. L. Soldán); Miloš Dvořák o Otokaru Březinovi (EE 2007, ed. L. Soldán); Inflace slova v našem věku. Texty z let 1945–1969 (EE 2009, ed. L. Soldán); Svítání kritikovo. Texty z let 1919–1944 (EE 2017, ed. L. Soldán).
Souborná vydání: Dílo Miloše Dvořáka (Arca JiMfa, plánováno 5 sv.): Sv. 1 Tradice díla Otokara Březiny (1993).
Překlady: A. Maurois: Vysněné světy (1931); P. Claudel: O francouzském verši (1937).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Velikonoční almanach poezie (1947); Pozdrav k sedmdesátinám Jakuba Demla (1947); Pevný bod (1967); Básníku Jakubu Demlovi k devadesátinám (1968); Jaroslav Krula (katalog 1968); Krajem Otokara Březiny (katalog 1968); Sborník pětadvacíti (1969); Stavba ve výši (1970); Jubilejní almanach k 100. výročí třebíčského gymnasia (1971); Otokar Březina / Jaroměřice (průvodce 1974); Gymnasium básníků. Čítanka třebíčského gymnasia (1991); Otázka "F. X. Š." 1945–1948 (2002).
Uspořádal a vydal: J. Deml: Rodný kraj (výbor, 1967, s B. Fučíkem); J. Deml: Tasov (výbor, 1971).

LITERATURA

Bibliografie: J. Kubík: Bibliografie M. D., in Miloš Dvořák – literární historik, kritik a básník (2005, ed. L. Soldán); Výběrová bibliografie Miloše Dvořáka (od r. 1960), in M. D., O katolictví v české literatuře 20. století (2007, ed. L. Soldán).
Knižně: Miloš Dvořák– literární historik, kritik a básník (2005, ed. L. Soldán).
Studie a články: j. h. (= J. Hora): Bezmocnost slova, České slovo 5. 8. 1931; Z. Rotrekl: Miloš Dvořák, in Skrytá tvář české literatury nejenom krásné (Toronto 1987; 1991); M. Trávníček: Básnická symfonie Miloše Dvořáka (doslov), in M. D., Symfonie XX. století (1991); B. Pavlok: Znamení za hrob, Šlépěje kultury západní Moravy 1991, č. 2; Ladislav Novák: Miloš Dvořák, Naším krajem 1991, č. 4; J. Med: Miloš Dvořák – typ literární kritiky, ČL 1992, č. 6, též in J. M., Spisovatelé ve stínu (1995), též pod odlišným názvem Kritický typ Miloše Dvořáka, in Miloš Dvořák. Literární historik, kritik a básník (2005); J. E. Frič: Suknice nesešívaná, svrchu veskrze setkáná... Poznámky k životu a dílu Miloše Dvořáka, Bítov 1992, sv. 3; J. Med: Miloš Dvořák – jeden z neprávem zapomenutých, Katolický týdeník 1993, č. 13, příl. Perspektivy, č. 3; L. Jurkovič (= L. Soldán): Příkaz chvály..., LD (Brno) 13. 2. 1993; J. Frič: Znamení času Miloše Dvořáka, in M. D., Několik znamení času (1993); J. Hek: Miloš Dvořák a Otokar Březina, in M. D., Tradice díla Otokara Březiny (1993); B. Fučík: Kritik umění a života, in B. F., Setkávání a míjení (1995); V. Mikule: Jaroslav Seifert a Miloš Dvořák, Šlépěje kultury západní Moravy 1997, č. 8; L. Soldán: Přítomnost, vůle a čas – Miloš Dvořák o Otokaru Březinovi, Akord 2003, č. 10, též in Otokar Březina 2003 (2004); L. Soldán: Své bytí do dna sdíleti... Nad básnickým dílem Miloše Dvořáka, Akord 2004/2005, č. 6, též in Miloš Dvořák. Literární historik, kritik a básník (2005), též in Literatura určená k likvidaci II (2006); L. Soldán: Kde je básník doma? (doslov), in M. D., Doma v Jasenici (2006), též in Návraty k dětství v české a slovenské literatuře (2008); L. Soldán: Host v domě hosta, Literatura určená k likvidaci III (2006), též in M. D., O katolictví v české literatuře 20. století (2007, ed. L. Soldán); L. Soldán: Miloš Dvořák o Jakubu Demlovi (doslov), in M. D., O Jakubu Demlovi (2007); L. Soldán: Doslov a komentář, in Miloš Dvořák o Otokaru Březinovi (2007); L. Soldán: Miloše Dvořáka stará škola v Jasenici, in Dům v české a polské literatuře (2009); L. Soldán: Doslov, M. D., Inflace slova v našem věku (2009); I. Málková: Nerealizovaný výbor z poezie Jana Zahradníčka (zde vzájemná korespondence Františka Hrubína a Miloše Dvořáka), ČL 2009, č. 5; T. Králová: Démoni nenazvaní jménem, Haló noviny 7. 8. 2013, příl. Obrys-Kmen č. 32; L. Soldán: Mýtus v díle literárního kritika Miloše Dvořáka (1901–1971), Bohemica Olomoucensia 2011, č. 1; J. E. Frič: Z encyklopedie zapomínaných: Miloš Dvořák, Kulturní noviny 2016, č. 37; L. Soldán: Býti kritikem (doslov), in M. D., Svítání kritikovo (2017); M. Doležal: Dvacáté století jako sebezničení, Týdeník Rozhlas 2017, č. 43.
Recenze: Tradice díla Otokara Březiny: G. (= F. Götz), Národní osvobození 30. 9. 1928; AMP (= A. M. Píša), PL 25. 12. 1928; J. Č. (= J. Čep), Tvar 1928, s. 318; B. F. (= B. Fučík), Rozpravy Aventina 1928/29, č. 7 * Symfonie XX. století: L. Soldán, SvSl (Brno) 16. 7. 1992; I. Slavík, LD 29. 4. 1992; I. Harák, Večerník 6. 3. 1992 * Několik znamení času: I. Slavík, LD 25. 9. 1993; R. Burián, Rovnost 25. 9. 1993; P. Cekota, Tvar 1993, č. 39/40; I. Harák, Severočeský regionální deník 15. 12. 1993; V. Novotný, MFD 25. 1. 1994; A. Kadlčák, Katolický týdeník 1994, č. 5, příl. Perspektivy, č. 1; ši (= J. Šimůnek), SvSl 12. 4. 1994 * Tradice díla Otokara Březiny: V. Novotný, Práce 29. 6. 1994; M. Trávníček, LD 8. 7. 1994; I. Harák, Severočeský regionální deník 6. 9. 1994 * Proč věřím: I. Harák, Severočeský regionální deník 11. 8. 1994 * O katolictví v české literatuře: J. Poláček, Kam v Brně... 2007, č. 12, příl. Kam; J. Med, Katolický týdeník 2007, č. 42, příl. Perspektivy, č. 21; F. Všetička, Host 2008, č. 3 * Doma v Jasenici: jak, Kam v Brně... 2007, č. 12, příl. Kam; * O Jakubu Demlovi: D. Iwashita, LidN 6. 10. 2007, příl. Orientace; J. Höfer, Bulletin Společnosti Otokara Březiny 2007, č. 45; K. Přikrylová, Tvar 2008, č. 3; * Miloš Dvořák o Otokaru Březinovi: K. Přikrylová, Tvar 2008, č. 14 * Inflace slova v našem věku: I. Pospíšil, Týdeník Rozhlas 2010, č. 29; J. Poláček, Kam v Brně... 2010, č. 6, příl. Kam; J. Kubíček, Vlastivědný věstník moravský 2011, č. 2.
K životním jubileím: J. Uher, Rovnost 13. 9. 1991, příl. RT magazín, č. 36; (bár), Rovnost 6. 8. 1996; J. Hrůza, Bulletin Společnosti Otokara Březiny 2001, č. 29; F. Šeda, Bulletin Společnosti Otokara Březiny 2001, č. 29.
Nekrology: J. Kubík, Vlastivědná ročenka Okresního archivu Blansko 1972; E. Havlíček, Kostnické jiskry 1972, č. 3.

Autor hesla: Jaroslav Med (1995)
Aktualizace hesla: 25. 6. 2019 (jar)
Aktualizace bibliografie: 25. 6. 2019 (jar)
 
zpět na hlavní stranu