Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Blahoslav DOKOUPIL

* 25. 12. 1952, Boskovice  
† 14. 6. 2008, Vanovice 
 
Literární historik a lexikograf
 Středoškolské vzdělání s maturitou získal 1968–71 na SVVŠ v Boskovicích; češtinu a angličtinu vystudoval na FF UJEP v Brně (1971–76). Po vojenské službě nastoupil (1977) k studijnímu pobytu v brněnské pobočce Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. Zde působil (v letech 1990–1992 jako její vedoucí) až do roku 2006, kdy odešel do invalidního důchodu. PhDr. 1979 na základě práce K typologii historického románu, CSc. 1985 na základě práce Český historický román 1945–1965. V letech 1999–2003 působil jako externí pedagog na FF MU.
 Přispíval do Brněnského večerníku, České literatury, Kmene, Rovnosti, Tvaru, Tvorby, Nových knih, Duhy aj., je autorem mnoha doslovů ke knihám historické beletrie. Používal šifry bd, dok.
 Ve své literárněhistorické a kritické činnosti se Dokoupil orientoval na českou poválečnou literaturu, zvláště na systémovou klasifikaci a zmapování vývoje historického románu. V knižní prvotině Český historický román 1945–1965 chronologicky sleduje na bohatém faktografickém materiálu vymezeného období (s návraty až k roku 1918) tvorbu předních i okrajových autorů; klade přitom důraz na specifičnost žánru, slučuje teoreticko-klasifikační východiska s ideovou a tematickou interpretací konkrétních děl. V publikaci Čas člověka, čas dějin, analyzující vývoj historického žánru do roku 1986, převažuje literárněkritický přístup. V devadesátých letech se Dokoupil soustředil na literárněhistorickou lexikografii: byl vedoucím redaktorem a hlavním autorem Slovníku českého románu 1945–1991, jeho následujícího, doplněného a rozšířeného vydání pod názvem Slovník české prózy 1945–1994, a zejména Slovníku českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945–2000. Rozsáhlá studie Česká historická próza 20. století, která sumarizuje výsledky Dokoupilova celoživotního bádání bez limitujícího vlivu komunistické ideologie, zůstává v rukopisu, podobně jako fragmenty různých dalších lexikografických a encyklopedických projektů.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Český historický román 1945–1965 (studie, 1987); Čas člověka, čas dějin. Poznámky k vývoji české historické prózy 1966–1986 (studie, 1988); Česká historická próza po roce 1945 (učební text, 1994).
Účast v týmových pracích: Slovník české literatury 1970 – 1981 (1985); Čeští spisovatelé 20. století (1985); Lexikon české literatury 2 (1993), 3 (2000), 4 (2008); Slovník českého románu 1945–1991 (1992, i redig. s M. Zelinským); Slovník české prózy 1945–1994 (1994, i redig. s M. Zelinským); Slovník českých spisovatelů od roku 1945 1 (1995), 2 (1998); Průhledy do české literatury 20. století (2000); Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945–2000 (2002, i redig.); Literární Morava (2002); Dějiny české literatury 1945–1989 (4 sv., 2007–2008, též spoluredig.).
Příspěvky ve sbornících: České drama v epoše socialismu (1982); Živý odkaz Julia Fučíka (1983); 100 let literatury v Rovnosti (1985); Ve znamení Vladimíra Dostála (1985); Čtvrtstoletí bezručovského bádání (1985); Česká literatura v boji proti fašismu (1987); Přírodní tematika v literatuře (1987); Tradice lidové slovesnosti v současné literatuře (1987); Kniha o Čapkovi (1988); Z literární historie jižní Moravy (1989); Čtyřicet let literatury v Severomoravském kraji /1945–1985/ a aktuální problémy regionalismu (1989); Česká historická próza 1945–1985 (1990); Litteraria humanitas. Genologické studie 1 (1991); Od rozdělení k syntéze (1991); K české literatuře 1945–1948 (1992); Česká literatura 1948–1956 (1993); Časopis Květen a jeho doba (1994); Kulturní periodika na Moravě (1997); Česká a slovenská literatura dnes (1997); Autenticita a literatura (1999); Život a dielo Vojtecha Zamarovského (1999); Česká literatura a společnost v letech tání, kolotání a – zklamání (2000); Zlatá šedesátá (2000); Život je jinde? (2002); O psaní dějin (2007).
Uspořádal, vydal a redigoval: Tak hustě sněží čas (antologie historických PP, 1988).

LITERATURA

Recenze: Český historický román 1945–1965: I. Vízdalová, Tvorba 1988, č. 9; V. Petrík, Slovenské pohľady (Bratislava) 1988, č. 11; P. Drews, Bohemia, Band 30, 1989, s. 462 * Český historický román 1945–1965 + Čas člověka, čas dějin: J. Hvišč, Slovenská literatúra (Bratislava) 1989, s. 385; J. Marek, Český časopis historický 1990, č. 1–2 * Slovník české prózy: J. Peňás, MFD 28. 4. 1995; J. Blažejovský, Rovnost 27. 6. 1995 * Slovník českých literárních časopisů...: R. Kopáč, MFD 26. 6. 2002; M. Bauer, Tvar 2003, č. 12; K. Bláhová, Svět literatury 2003, č. 25.
Rozhovor: O. Horák a M. Jareš, Tvar 2002, č. 1.
K životním jubileím: P. Hruška, Tvar 2002, č. 21.
Nekrolog: ek (J. Trávníček), Host 2008, č. 7.
Autor hesla: Sylva Bartůšková (1995); Michal Přibáň (2008)
Aktualizace hesla: 30. 9. 2008 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 30. 9. 2008 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu