Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Karel  HVÍŽĎALA

* 16. 8. 1941, Praha  
 
 
Novinář, prozaik a autor rozhlasových her
 Studoval na jedenáctileté střední škole v Praze (maturita 1958) a na Strojní fakultě ČVUT (1958–1963). Vojenskou službu absolvoval v Psárech u Prahy (1963–1965). Krátce působil jako brigádník v redakci čtrnáctideníku Družstevník. Od roku 1966 byl reportérem týdeníku Mladý svět, po absolvování ročního kurzu politologie pro svazácké funkcionáře v Moskvě (1967–1968) se stal vedoucím jeho vnitropolitické rubriky. V letech 1971–1977 byl redaktorem nakladatelství Albatros (založil populárně naučnou edici Objektiv). V roce 1977 se rozhodl pro svobodné povolání, rok nato však odešel do SRN. Žil v Bonnu a byl zaměstnán v Rádiu Svobodná Evropa, spolupracoval mj. též s rozhlasovými stanicemi Deutsche Welle a Deutschland Funk. V květnu 1990 se vrátil do Prahy a nastoupil v redakci deníku Mladá fronta (posléze Mladá fronta Dnes) jako šéfreportér. V letech 1991–1992 byl předsedou představenstva a. s. MaFra, která tyto noviny vydává. V roce 1993 nastoupil do týdeníku Mladý svět a od dubna 1993 byl jeho šéfredaktorem. Na podzim 1994 založil časopis Týden a stal se jeho šéfredaktorem. Od roku 1999 je ve svobodném povolání.
 Jako básník Hvížďala debutoval v týdeníku Univerzita Karlova (1966), verše, později též fejetony, soudničky a reportáže, uveřejňoval v Červeném květu, Divokém vínu, Studentu, Mladém světě, My, Květech a Zlatém máji; povídky otiskoval v Mladé frontě, Zemědělských novinách, Čs. vojáku a Svobodném slovu. V exilu publikoval ve Svědectví (Paříž), v Bonner Anzeiger (Bonn), Rheinische Merkur (Köln am Rhein) aj. Po roce 1989 kromě periodik, v nichž pracoval, přispíval do Lidových novin, Knihomolu, Tvaru, Literárních novin, Alternativy Nova, Respektu, Reflexu, Xantypy, Eura, Hostu, časopisu Roš chodeš aj. S Českou televizí spolupracoval mj. na diskusním pořadu Přesčas (2001–2002) a na publicistickém pořadu Média (2003), spolupracuje též s Českým rozhlasem. – Napsal mj. rozhlasové hry Pan Kalousek (1975), Klec (1976), Zprávy (1978), Ochlazení (1979), Studená sprcha (1980), Hrdina (1980), Vzkaz (1982), Rekonstrukce začínajícího básníka (1983, natočeno 1991), Veverky na tři řádky (1986), Snídaně na střeše (1987); podílel se na rozhlasových seriálech Záchranka (1978, s Ivan Bednářem aj.) a Jak se máte, Vondrovi? (1975–1978, s dalšími). Jeho rozhlasové hry byly uvedeny také v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Anglii, Austrálii, Izraeli, Švédsku a Holandsku. Premiéra divadelní hry Konec fialových ježků byla roku 1978 po Hvížďalově odchodu do exilu zrušena (její text později autor přepracoval na příběh pro mládež Fialoví ježci). – Rozhlasové hry uvedené v Československu většinou podepisoval pseudonymem Ivan Šebesta, trvale užívá šifry khv.
 

Knižně Hvížďala debutoval souborem reportáží z pražského podsvětí Muži zákona. Ještě před jeho odchodem do exilu vznikla povídková kniha Nevěry, soubor bizarních vyprávění o dětství, dospívání a rané dospělosti, jež spolu utvářejí psychologický portrét hlavního hrdiny, jeho labilního soukromého života a nesnadného hledání generační identity. Po prozaické mozaice Vzkaz, v níž autor usiloval o reflexi životního pocitu intelektuála tváří v tvář civilizačním traumatům, vylíčil osudy českého posrpnového literárního exilu v generační próze s početnými autobiografickými prvky Raroh. Na tuto linii své tvorby navázal v polovině 90. let knihou Výpověď, jež v několika pásmech deníkových záznamů reflektuje autorův návrat do Československa po listopadu 1989 a jeho profesní spory v redakci a ve vedení deníku Mladá fronta Dnes (v knize označovaného jako Zpravodaj), motivované nejen osobními vztahy, ale i postojem k otázkám profesionality a etiky žurnalistické práce.
V osmdesátých letech začal Hvížďala koncepčně pracovat na cyklu knižních rozhovorů s významnými osobnostmi české kultury, v nichž se snažil dokumentovat existenci a charakter svobodného myšlení v podmínkách nesvobody či života v exilu. Osou těchto knih, které často přesahují od interview k duchovní zpovědi, je vždy idea myšlenkové nebo umělecké vzpoury proti konvencím a normám: vzpoura myšlením (Václav Bělohradský), životem v pravdě (Václav Havel), v tradici (Karel Schwarzenberg) či ve víře v Boha (Iva Kotrlá, Karol Sidon), vzpoura klaunstvím (Pavel Landovský) či prací (Jiří Suchý). Po návratu do Československa rozšířil spektrum svého zájmu o oblast politiky (Výslech revolucionářů z listopadu 1989, dialogický portrét Václava Klause První zprava, knižní rozhovor s prezidentským kandidátem Janem Švejnarem Kam kráčíš, Česko? či nový bilanční rozhovor s Václavem Havlem v knize Prosím, stručně), politologie (rozhovor s Jacquesem Rupnikem Příliš brzy unavená demokracie) a humanitních věd (v knize Rozhovory na přelomu tisíciletí), nadále se soustředil na oblast kultury a umění (rozhovory s Josefem Koudelkou a Adrienou Šimotovou v samostatných publikacích, se spisovateli a filozofy v knize Dialogy).
Ve svých článcích, rozhovorech i přednáškách se Hvížďala zaměřuje také na teorii médií a stav současné novinářské praxe; publicistiku o médiích a novinářském řemesle shrnul do knižních souborů Moc a nemoc médií (z podstatné části kniha obsahuje i rozhovory), Jak myslet médiaRestaurování slov.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a esejistika: Muži zákona (P pro ml., 1975); Nevěry (PP, Kolín n. R. 1980; poté in Nevěry, Vzkaz); Fialoví ježci (P pro ml., 1992); Raroh (P 1992); Nevěry, Vzkaz (PP 1993); Výpověď (deníkové záznamy, 1995); Moc a nemoc médií. Rozhovory, eseje a články 2000–2003 (2003); Jak myslet média. Eseje, přednášky, články a rozhovory 2004–2005 (2005); Restaurování slov. Eseje a texty o médiích 2005–2008 (2008).
Knihy rozhovorů: České rozhovory ve světě (Kolín n. R. 1981; 1992); Dálkový výslech (rozhovor s V. Havlem, Londýn 1986; 1989); Soukromá vzpoura (rozhovor s P. Landovským, Bonn 1988; 1990); Myslet zeleň světa (rozhovor s V. Bělohradským, Bonn 1989; 1991); Výslech revolucionářů z listopadu 1989 (1990, upr. vyd. s tit. Výslech revolucionářů z roku 89, 2000); Povídání (rozhovor s J. Suchým, 1991); Rozhovor (se Z. Salivarovou, rozmnož. 1991, pův. ve sb. Benefice, posléze v knize Opustíš-li mne, nezahyneš); První zprava (rozhovor s V. Klausem, 1992); Nevítaný svědek (rozhovor s I. Kotrlou, 1992); Opustíš-li mne, nezahyneš (rozhovory se Z. Salivarovou a J. Škvoreckým, 1993, část převzata ze sb. Benefice, Toronto 1990); Knížecí život (rozhovor s K. J. Schwarzenbergem, 1997, rozšíř. 2002, rozšíř. 2008); Dialogy (1997); Když umřít, tak v Jeruzalémě (rozhovor s K. Sidonem, 1997, s V. Vondrou); Rozhovory na přelomu tisíciletí (2002); Červená kráva (rozhovor s K. Sidonem, 2002); 7 slov (rozhovor s K. Sidonem, 2004); Stopy Adrieny Šimotové. Tři dialogy s prologem a epilogem (rozhovor, 2005); Prosím stručně (rozhovor s V. Havlem, 2006); Kam kráčíš, Česko? (rozhovor s J. Švejnarem, 2008); Příliš brzy unavená demokracie (rozhovor s J. Rupnikem, 2009).
Rozhovor: Interviewer (2010, vedla Milena M. Marešová).
Souborná vydání: Vzpoury (2010; zahrnuje rozhovory s V. Havlem /Dálkový výslech/, J. Suchým /Povídání/ a P. Landovským /Soukromá vzpoura/).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Dnes ráno poprvé (1975); Almanach Labyrint (1993); Jaro desáté. Karel Kryl 1994–2004 (2004); Kultura v médiích (2004); Pokusy a dobrodružství. Poznámky k eseji (2008); Věčné časy (2009); Rozhovory o interview (2009).
Uspořádal a vydal: Generace 35–45 (Mnichov 1986); Benefice (rozhovor se Z. Salivarovou + fejetony autorů nakladatelství Sixty-Eight Publishers, Toronto 1990).

LITERATURA

Studie a články: A. Brousek: doslov, in České rozhovory ve světě (Kolín n. R. 1981); V. Bělohradský: doslov, in Myslet zeleň světa (1991); M. Nezval: Causa K. H., Reflex 1993, č. 19.
Recenze: České rozhovory ve světě: D. Strož, Obrys (Mnichov) 1981, č. 4; J. Otava (= J. Šiklová), Kritický sborník (smz.) 1983, č. 3, též Listy (Řím) 1983, č. 6, též in Kritický sborník 1981–1989. Výběr ze samizdatových ročníků (2009); A. Halada, Tvar 1992, č. 21; V. Števa (= Š. Vlašín), Haló noviny 29. 7. 1992 * Dálkový výslech: K. Žádný (= Z. Pinc), Kritický sborník (smz.) 1987, č. 1; P. Tigrid, Svědectví (Paříž) 1987, č. 80; L. Merhaut, LitN 1990, č. 18 * Výslech revolucionářů z listopadu 1989: J. Chuchma, Tvar 1990, č. 25; P. Stratovský, Reflex 1990, č. 21 * Fialoví ježci: červ (J. Červenková), LitN 1992, č. 15; M. Nyklová, NK 1992, č. 14 * Nevítaný svědek: M. Trávníček, LD 17. 2. 1993 * Raroh: P. Janáček, LidN 25. 2. 1993; A. Halada, Tvar 1993, č. 21; L. Merhaut, LitN 1993, č. 15 * Nevěry, Vzkaz: B. Balajka, NK 1994, č. 5; M. Jungmann, LitN 1994, č. 7 * Opustíš-li mne, nezahyneš: P. Kosatík, Tvar 1994, č. 10 * Výpověď: J. Peňás, LidN 8. 7. 1995, příl. Nedělní LN; A. Haman, LitN 1995, č. 28; J. Chuchma, Mladý svět 1995, č. 22; V. Novotný, NK 1995, č. 25 * Knížecí život: P. Kosatík, MFD 11. 12. 1997; L. Sedláková, NK 1998, č. 5 * Dialogy: P. Hanuška, Hanácké noviny 3. 2. 1998; J. Chuchma, MFD 18. 2. 1998; P. Dudek, KPRR 1998, č. 11 * Když umřít, tak v Jeruzalémě: L. Sedláková, NK 1998, č. 5 * Výslech revolucionářů z roku '89: P. Kovařík, České slovo 10. 6. 2000 * Rozhovory na přelomu tisíciletí: J. Chuchma, MFD 19. 6. 2002; M. Švagrová, LidN 21. 6. 2002; J. Pazderka, Katolický týdeník 2002, č. 35; V. Kremlička, LitN 2003, č. 2 * Červená kráva: J. Chuchma, MFD 11. 6. 2002; M. Švagrová, LidN 21. 6. 2002; I. Zítková, Právo 17. 7. 2002 * Moc a nemoc médií: P. Hlavatý, Konec konců 2004, č. 5; M. Jungmann, Mosty 2004, č. 4 * 7 slov: J. Chuchma, MFD 7. 5. 2004, příl. Civilizace; P. Kosatík, Hospodářské noviny 10. 5. 2004; H. Veličková, Krok 2004, č. 4 * Stopy Adrieny Šimotové: D. Iwashita, LidN 14. 5. 2005, příl. Orientace; J. Chuchma, MFD 19. 8. 2005; R. Kopáč, Babylon 15, 2005/2006, č. 1; P. Ondračka, Host 2005, č. 8 * Jak myslet média: M. Cingl, MFD 15. 4. 2006, příl. Kavárna; P. Hlavatý, Nový Polygon 2005, č. 6; M. M. Marešová, Host 2006, č. 2 * Prosím stručně: P. Fischer, Hospodářské noviny 4. 5. 2006 + A2 2006, č. 29; M. Švagrová, LidN 5. 5. 2006; I. Šlajchrt, Respekt 2006, č. 19; J. Drábek, Nový Polygon 2006, č. 4; J. Hanuš, Revue Politika 2006, č. 6/7; M. Jungmann, Mosty 2006, č. 12; J. Kosta, Bohemia 2005, Band 46, Heft 2; J. Lukeš, Xantypa 2006, červen; J. Pechar, LitN 2006, č. 40; M. Povolný, Masarykův lid 2006, č. 3; M. Švejda, DivN 2006, č. 11; J. Vančura, Listy 2006, č. 4; T. Zahradníček, ĎaS 2006, č. 9; M. Znoj, Listy 2006, č. 4 * Interviewer: J. Chuchma, MFD 5. 6. 2010.
Rozhovory: J. Gillar, Magazín (Curych) 1980, č. 6; J. Peňás, LD 11. 2. 1993; M. Novotný, Respekt 1994, č. 35; J. Alan in Dialogy o občanské společnosti (1995); J. Fištejn in K. H.: Moc a nemoc médií (2003); E. Hrubá in K. H.: Jak myslet média (2005).
Autor hesla: Vladimír Novotný (1995); Michal Přibáň (2009)
Aktualizace hesla: 28. 2. 2010 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 6. 6. 2010 (kb, mlp)
 
zpět na hlavní stranu