Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
© Petr Kotyk

 Albert  KAUFMANN

* 15. 2. 1952, Jihlava 
 
 
Básník a překladatel
 Vlastním jménem Vítězslav Čížek. Do roku 1970 žil ve svém rodišti, v němž získal základní vzdělání a ukončil SVVŠ (maturita 1970). Na FF UK v Praze studoval český jazyk a dějiny filmu (1970–1976, diplomová práce Český odborný filmový tisk od svého počátku do znárodnění kinematografie). Již před ukončením studií nastoupil v listopadu 1975 jako administrativní pracovník v Ústřední půjčovně filmů. Po návratu z roční vojenské služby (1976–1977, mj. ve Vimperku a Českých Budějovicích) v ní pracoval jako jazykový redaktor. Od roku 1991 byl ve svobodném povolání, v letech 1993–2002 působil v České televizi jako redaktor v centru dokumentární tvorby. Poté ve svobodném povolání.
 První verše a úvahy otiskl Kaufmann pod občanským jménem v jihlavském gymnaziálním časopise LSD (1968–1969). Do roku 1990 uveřejňoval své texty pouze v exilu pod uměleckým pseudonymem Albert Kaufmann, mj. ve Svědectví (Paříž 1985), Obsahu a ListechČtení na léto (Řím 1988, 1989). V samizdatu vydal básnické sbírky Indiferentní krajina (Petlice 1981), Otvírací doba (1985), Záznamy (Petlice 1985). Přispěl do samizdatového sborníku Z Obsahu (1985), doslovem doprovodil samizdatovou knihu Petra Eislera (vl. jm. Jana Faktora) Texty 1980–1981 (b. d.). Od roku 1989 publikoval v Moderním analfabetu a je členem stejnojmenného literárního sdružení. Dále přispíval do Literárních novin, Lidových novin, Tvaru (1994 zde v příloze Tvary próza Itinerář; zde) a Světové literatury.
Pod svým vlastním jménem (sporadicky též pod pseudonymem Vlasta Horská) překládal z němčiny (mj. titulky k filmům Rainera Wernera Fassbindera) a podílel se rovněž na knižních vydáních populárních kalendářů, v nichž byl autorem astrologických komentářů. Astrologické příspěvky dále publikoval v Květech, Tvaru, Co vás zajímá, Xantypě a v bratislavském magazínu Mystery. – Příležitostně užíval šifry V. H.
 V souboru veršů z let 1978–1981 Kaufmann ztělesnil životní pocity nonkonformní části vlastní generace, která programově odmítala občanské a estetické kontakty s establishmentem, vnímaným jako sféra morálního a citového znicotnění (sbírka Indiferentní krajina). Při generalizaci tohoto postoje autor užívá argotu a vulgarismů, jeho výpověď je pak racionálním komentářem moderní relativizace mravnosti a míří k vyslovení prožitku hnusu jako určující tvůrčí filozofie 70. let. Pozadí Kaufmannova odmítání současného stavu civilizace tvoří jeho zoufalá touha po emocionální a myšlenkové vzájemnosti v lidských vztazích. Potvrzují to i existenciální milostné motivy v reflexivní sbírce Otvírací doba, v níž nad obžalobou společnosti převažuje pocit permanentní skepse, směřující až k poloze zpovědi a k sebereflexi vlastního já. Svébytným básnickým deníkem je soubor dvanácti sešitů, souhrnně nazvaný Záznamy: metodou lapidárních sentencí, zlomkovitých úvah a poetických aforismů zde Kaufmann konfrontuje drama vlastní tvůrčí individuality s obecnou etickou a gnozeologickou krizí novodobého člověka. Pandánem k této sbírce je básníkův časopisecky publikovaný prozaický deník Itinerář, oscilující mezi nadčasovou touhou po absolutnu a mezi sarkastickými odsudky přítomných společenských a politických reálií.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Indiferentní krajina. Básně 1978–1981 (2001); Otvírací doba. Básně 1981–1985. Záznamy 1985–1986 (2005).
Ostatní práce: Pasekův kratochvilný astrologický kalendář 1991 (1990, s I. Beránkem a J. Kašovou); Pasekův kratochvilný astrologický kalendář 1992 (1991, s J. Kašovou); Pasekův kratochvilný astrologický kalendář 1993 (1992, s T. Kybalem); Horoskop 2001 (grafika, 2000, s M. Huptychem); Astrologický kalendář 2001 (2000); Astrologický kalendář 2005. Rok Merkura (2004).
Překlady: O. Emersleben: Řeka bez mostu (1983); H. Blickensdörfer: Sůl v kávě (1985). Pod jménem V. Horská: P. Vandenbergová: Pomozme si navzájem (1992) + Černá ovce (1992) + Všechno je jinak (1993) + Úspěšná žena (1993) + Děkuji Ti za všechno (1993); C. ter Möhlenová: Nová kolegyně (1992) + Nezapomenutelné hodiny (1992) + Opět spolu (1993) + Mýlila ses, Sabino (1993) + Láska nebeská (1993); H. Bergenová: Zázračné uzdravení? (1993); B. Freyová: Osudný pracovní úraz (1993);

LITERATURA

Studie a články: V. Pistorius in Stárnoucí literatura (1991).
Recenze: Indiferentní krajina: J. Ješ (= S. Machonin), Svědectví (Paris) 19, 1984/1985, s. 903; R. Kopáč, MFD 26. 1. 2002; M. Kovářík, Tvar 2002, č. 7; M. Libiger, Psí víno 2002, č. 21; J. Zizler, LitN 2002, č. 27 * Itinerář: V. Novotný, Tvar 1994, č. 14 * Otvírací doba: R. Kopáč, LidN 28. 1. 2006, příl. Orientace; -mw- (M. Wagnerová), A2 2006, č. 3.
Rozhovory: B. Správcová, Tvar 1998, č. 5 (zde); R. Kopáč, Psí víno 2002, č. 21 + Psí víno 2006, č. 36 (zde).
Autor hesla: Vladimír Novotný (1995); Kateřina Bláhová (2007)
Aktualizace hesla: 21. 10. 2007 (kb)
Aktualizace bibliografie: 21. 10. 2007 (kb)
 
zpět na hlavní stranu