Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Vlasta JAVOŘICKÁ

* 25. 3. 1890, Studená (u Telče) 
† 1. 8. 1979, Velký Újezd (okres Třebíč) 
 
Prozaička
 Vlastním jménem Marie Zezulková, rozená Barešová. Literární pseudonym si zvolila podle hory Javořice. Otec byl lékařem ve Studené. Po absolvování tří ročníků měšťanky a hospodyňské školy v Německém (Havlíčkově) Brodě se Javořická provdala za účetního, později ředitele místní továrny na uzeniny (1911) a vychovala s ním pět dětí vlastních a jedno osvojené. Roku 1912 se rodina přestěhovala do Tišnova, ale po neúspěšném manželově pokusu založit zde vlastní podnik se v roce 1916 vrátila zpět do rodiště, které Javořická opouštěla jen sporadicky (v 60. letech na pozvání krajanských spolků navštívila San Antonio v USA, kde žily její dcery, 1968 Švýcarsko). V rodišti vedla ochotnický divadelní spolek.
 Po debutu v Brněnských ilustrovaných listech (1915) publikovala v řadě katolických kalendářů a regionálních periodik: Eva (Olomouc), Neděle (Černovice u Tábora), Právo (Přerov), Selka (Brno), Naše Omladina (Nová Říše), Našinec (Zábřeh na Moravě); později i v centrálních listech, vydávaných Čs. stranou lidovou: Lidová demokracie, Pražský večerník, Lid, Venkovan, Čs. žena. Byla též přispěvatelkou krajanských listů v USA, zejména v Chicagu: Denní hlasatel, Národ a The Daily, Svornost a Hlas (St. Louis). Knižně vycházely její práce především u královéhradeckého nakladatele Františka Šupky a v Českoslovanské akciové tiskárně. Po 1948 se práce Javořické objevovaly pouze v čechoamerických periodikách, zejména v Denním hlasateli, jenž byl s autorkou v pravidelném kontaktu. Pokusy o vydávání jejích děl byly učiněny roku 1968 (Naše rodina otiskla na pokračování reedici románu Na faře, Zemědělské noviny román Dva mlýny). K četným reedicím starších děl Vlasty Javořické dochází od roku 1990, jsou však vydávány i dosud nepublikované romány z pozůstalosti, napsané po roce 1948 (zvláště ve vydavatelstvích Bonus A, Kamélie, Akcent, Blok a Jota). – Používala také pseudonymu Vlasta Javornička.
 Prózy Javořické jsou typickými díly oddechové ženské četby. Pojetím ženského údělu jako oběti přinášené ve prospěch rodiny, jež vyrůstá z autorčina patriarchálního konzervativismu a katolicismu, navazují na Karolinu Světlou, Sofii Podlipskou a Věnceslavu Lužickou. Tvárně vycházejí z realismu přelomu 19. a 20. století, jehož postupy však autorka využívá ve zjednodušené podobě odpovídající potřebám zamilovaných příběhů, které tvoří osu všech jejích románů a povídek. Typově lze Javořické prózy rozdělit do několika skupin. První skupina navazuje na žánrové líčení maloměstských domácností a na sentimentální milostné novely (Osudy srdcí, Dvojí polibek). Skupina druhá je populární odnoží vesnického realismu (Bez lásky, Na Veveřím gruntě, Na faře, Granáty). Od poloviny 30. let pak Javořická reagovala na změněný rytmus doby a na proměny čtenářského vkusu také produkcí standartních zamilovaných románků se zběžně načrtnutými reáliemi a s důrazem na peripetie milostného příběhu (Na nůž, Petra). Zvláštní skupinu tvoří práce vzniklé po 1948. V obšírných vesnických kronikách autorka mapovala na osudech několika generací selských rodů rozlehlé úseky našich nejnovějších dějin (včetně Mnichova, okupace a násilné kolektivizace zemědělství). Je pro ně příznačná nostalgie po zaniklé vesnici autorčina mládí, spojená s obhajobou její mravní ryzosti, jež tu funguje jako ideální protiklad k rozpornému dnešku (Malá, ale naše, Meze rozorané, Dva mlýny).

BIBLIOGRAFIE

Próza: Dvojí jaro (P 1920); Na faře (R 1920); Nebeská krůpěj (R 1921); O šťastném člověku (P 1921, společně s tit. V. Pittnerová: Osiřelo dítě a jiné povídky); Pohádka jejich života (R, b. d., 1921); Pro bratra (R 1921, společně s tit. J. J. Krejčí: Na novém mlýně); Rodina Ambrožova (R, b. d., 1922); V zámku a chatrči (P pro ml., 1922); Popelka a jiné povídky (b. d., 1923); Jiřina (R, b. d., 1923); Pro peníze, Stříbrná struna (PP 1923); Dvě růže 1, 2 (R 1923, 1925); Na Veveřím gruntě (R, b. d., 1924); Trnitou cestou ke štěstí (R, b. d., 1924); Bez lásky (R 1924); Duška (R pro ml., 1924, 1995 pod názvem Matka a dcera); Vrak rodiny Tomanovy 1, 2 (R 1924, 1925, 1996 pod názvem Vykoupené štěstí); Jan Koloděj (R, b. d., 1925, 1993 pod názvem Zámecký román); Jeho pomsta a jiné povídky (b. d., 1925, společně s tit. L. Grossmannová-Brodská: Na rozcestí); Na Radosti (PP, b. d., 1925); Milostpaní a jiné povídky (b. d., 1925); Duha (R 1925); Mezihoří 1–4 (R, b. d., 1925–1926); Domeček pod lipami (R 1926); Granáty 1, 2 (R 1926); Hruška v poli (P, b. d., 1926); Poslední ratolest (R 1926); Děti štěstěny 1, 2 (R 1927); Letící hvězda (R, b. d., 1927); Májová bouře 1, 2 (PP 1927); Prstýnek (R, b. d., 1927); Našim dětem (PP pro ml., 1927); Rozkvetlý suchopár (R, b. d., 1927); Spasení domu Pýchova (R 1927); Za pluhem (R 1927); Blýskání zdaleka (R pro ml., b. d., 1928); Za kouskem štěstí 1, 2 (R, b. d., 1928); Ve vichřici života (R 1928); Ticho po pěšině + Vičíhorovina (RR 1928); Brána do ráje 1, 2 (R 1929); Dvojí polibek (R 1929); Potok (R, b. d., 1929); Osudy srdcí 1, 2 (R 1929, 1930); Skryté drahokamy (P 1930); Šla léta (R 1930); Omyl (R pro ml., b. d., 1930); Na nůž (R, b. d., 1930); Třtina ve vichřici (R 1930); Kletba milionů 1, 2 (R, b. d., 1931); Do cizích rukou (PP 1931); Děti panímámy Zlatuškové (PP, b. d., 1932); Pro rodný krov a jiné povídky (1932); Modré zvonky (R 1932); Jitřenka (R pro ml., 1932); Modré z nebe (R, b. d., 1932); Ubožáci 1–4 (R, b. d., 1933); Údolím slz (R, b. d., 1934); Vlnobití (R 1934); Lodě, které se potkávají (R, b. d., 1934); Mrtvé oči (R, b. d., 1935); Princezna se zlatou hvězdou na čele (R pro ml., 1935); Otcovský dům (R 1935); Hory a propasti 1–4 (R 1934–1935); Bříza v bouři (R 1935); Bílá laň (R 1936); Maják (R, b. d., 1936); Míjející se hvězdy 1–4 (R 1936); Pod tíhou života 1, 2 (R, b. d., 1936); V nepříznivé půdě (R 1937); Stříbrný otazník 1, 2 (R, b. d., 1937); Ztrhané struny (P, b. d., 1937); Rozdrcené štěstí (R 1937); Proti zákonu (R 1937); Požár na obzoru (R, b. d., 1938); Fantazie na dovolené (P 1938); Cilka (R pro ml., b. d., 1938); Balvany v cestě 1, 2 (R 1938); Brzkovský Dvořáci (R 1939); Střechy domova (R, b. d., 1939, nedokončeno); Mateřství 1, 2 (R 1939); Ze životního filmu 1, 2 (R, b. d., 1939, 1940, 1994 pod názvem Splněný sen); Láska Ondřeje Vazdy (R 1940–1941); Čejka v zajetí 1, 2 (R, b. d., 1940); Vesnice u lesa 1–3 (R, b. d., 1941–1942); List ve větru (R 1942); Oheň bez uhlí (P, b. d., 1942); Mezi lesy (R, b. d., 1943); Předurčení 1–3 (R, b. d., 1943); V Samotách (R 1944); Při západu slunce (R 1944, na tit. listě chybně 1946); Petra (R pro ml., 1944); Dva mlýny (R 1991, ed. H. Pražáková); Vyhaslý krb (R 1991); Jana (PP 1991); Po kamenité stezce (PP 1991); Malá, ale naše (R 1992); Meze rozorané (R 1992); U Dvořáků (R 1992); Otcova vina (R 1992); Na pouti (PP 1992); Rodné brázdy (PP 1992); Nezlomená (R 1993); Pohádka o štěstí (PP 1993); Hlas krve 1, 2 (R 1993, upravený text, vyd. podle rkp. 2006 pod názvem Láska a krev); Čekání na jarní den (R 1993); Hřivna zakopaná (R 1994); Kamarádky (R 1994); Nemám jen sebe (R 1994); Šťastná hvězda (R 1994); Ta jejich věrná láska (R 1994); Obrácení (R 1994); Bratříček (PP 1994); Vykoupený hřích (R 1994); Nezhyne rod (R 1995); Pod horou Javořicí (PP 1995); Na časy (PP 1995); U Ctiborů (PP 1995); Zápasy o štěstí (R 1995); Žárovky kaštanů (PP 1995); Brázdami života (PP 1996); Do posledního dechu + Prstýnek (PP 1996); Host do domu + Hra s ohněm (PP 1996); O splašené koloběžce (PP pro ml. 1996); Srdce hladová (R 1996); Ta čtvrtá (R 1996); Čisté srdce (R 1997); Matčin osud (PP 1997); Na pevném základě (R 1997); Rackové (R 1997); Vítězná láska (R 1997); Dana (R 1998); Když přišlo jaro (R 1998); Malý člověk s velkým srdcem (R 1998); Mraky nad zemí (R 1998); Princezna (R 1998); Zlatý ptáček (R 1998); Obrázky z Vysočiny (PP 1999); Podemleté Břehy 1, 2 (R 1999); Pohádka svatováclavských oslav (PP 1999); Zvláštní případ (R 1999); Poslání (PP 2000); Boží mlýny (R 2001); Dočkala se (PP 2001); Koukol v pšenici (PP 2001); Na scestí (PP 2001); V lesním zátiší (PP 2001); Matka panna 1, 2 (R 2002); V měsíci máji (PP 2002); Jitčino bloudění (PP 2003); Věrné milování (R 2003); Dvě Andulky (PP 2004); Jabloň v květu (R 2005); Na hrobech zelených (R 2005); Macecha (PP 2006); Láska a krev (R 2006).
Vzpomínky: Můj život (vzpomínky, 6 sv. 1999-2000).
Vybrané spisy: Spisy V. J. (Lípa, Vizovice, 1990–1991, 2 sv.).

LITERATURA

Knižně: Vše o V. J. (sb., 1994, ed. P. K. Novák), zde mj. abecední soupis románů a povídek.
Studie a články: M. Macková: Kdo byla V. J.?, Vlasta 1991, č. 34; F. Brzoň: Kdo je V. J.?, Českobudějovické listy 8. 9. 1994; D. Mocná: Život v jiné literatuře, LidN 2. 4. 1994, příloha Nedělní LN; táž: Literárnost V. J., Tvar 1995, č. 1; táž: Populární romány V. J., ČL 1995, č. 5; S. Motl: Causa V. J., Reflex 1995, č. 9.
Recenze: Bez lásky: V. Brtník, Venkov 14. 2. 1925 * Dvě růže: F. Skácelík, Samostatnost 1930, č. 49 * Granáty: pal (= P. Janáček), LidN 8. 7. 1991 * Malá, ale naše: vl (= Š. Vlašín), Naše pravda 1992, č. 74 * U Dvořáků: J. Mervart, Rovnost 11. 7. 1992 * Bez lásky: M. Krausová, SvSl 28. 12. 1992 * Meze rozorané + Malá, ale naše + Otcova vina: mt., LD (Brno) 4. 2. 1993 * Vítězná láska: J. Suchomelová, Rovnost 24. 4. 1997 * Můj život: J. Someš, Katolický týdeník 2000, č. 6; I. Harák, ČJL 2001/02, č. 9/10.
Nekrolog: (jn), Naše rodina, 5. 9. 1979.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Lexikon české literatury
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963

Památník národního písemnictví (průvodce po fondech)

Autor hesla: Dagmar Mocná (1995)
Aktualizace hesla: 27. 8. 2006 (lma)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2007 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu