Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 ACTA 

 1987 - 1989 
 
 Čtvrtletník Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury vycházel v Scheinfeldu (SRN) a vydavatelské instituci sloužil jako pomocný prostředek při shromažďování a zprostředkovávání informací o české nezávislé, zejména samizdatové literatuře. Redigoval jej Jan Vladislav za spolupráce Jiřího Gruši Viléma Prečana. Vycházel v české a anglické verzi, které se mírně lišily grafickou úpravou textů; redaktorem anglické verze byl londýnský politolog John Keane.
 Kromě statí zabývajících se nezávislou literární tvorbou v obecnějších souvislostech (Marketa Goetzová-Stankiewiczová, Milan Jungmann, Eva Kantůrková, Milan Šimečka, Paul Wilson) přinášela Acta i bibliografické soupisy samizdatových edic (Nové cesty myšlení, pokus o soupis edice Petlice s úvodem Ludvíka Vaculíka), časopisů (Vilém Prečan, Lubomír Martínek) a sborníkových řad (Historické studie). Samizdatové knihy a časopisy recenzovali kromě redaktorů Lubomír Martínek Miloš Rejchrt. Pod šiframi zde publikovali autoři žijící v Československu (často se jednalo o texty převzaté ze samizdatových periodik, zvláště Kritického sborníku). První ročník se podrobně zabýval projektem Spisů Jana Patočky, který připravil Jiří Němec (do diskuse zasáhli Erazim Kohák, Josef Novák Jan Vladislav). Druhý ročník, tvořený pouze čtyřčíslem 5-8, se mj. zabývá sympoziem Československo 1988, jehož konání v Praze znemožnila StB (příspěvky Václava Havla, Jacquese Rupnika aj.). Časopis zanikl čtyřčíslem 9-12/1989, které připravil Jan Vladislav ve spolupráci s Vilémem Prečanem a které mapuje vnitropolitický vývoj v Československu od ledna do března 1989. Svazek nazvaný Horký leden v Československu byl dán do tisku v prosinci 1989, distribuován byl až 1990, stejně jako jeho reprint připravený vydavatelstvím Novinář v Praze.
 
Periodicita: Proponováno jako čtvrtletník. – Kontinuální číslování sešitů: I (4 č., dvojč. 3/4, 1987), II (čtyřč. 5-8, 1988), III (čtyřč. 9-12, 1989, vyšlo 1990).
Podtituly: Čtvrtletník Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury.
Technické informace: 20x20 cm, 32-40 str., dvojčíslo 96 str., čtyřčísla 80-164 str., paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Faksimile dokumentů, titulních listů a obsahů samizdatových časopisů, v č. 9-12 dokumentární fotografie z pražských demonstrací.

LITERATURA

K. Hrubý: ACTA ineditní literatury, Proměny 1988, č. 2; M. H. (= M. Hybler): Acta 2/87, 3-4/87, Svědectví 22, 1988/89, č. 86.
Autor hesla: Michal Přibáň
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu