Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 ALMANACH KMENE  

 1930 - 1937; 1948 - 1948 
 
 Almanach Kmene vydával od počátku třicátých let Klub moderních nakladatelů Kmen (od 1945 Klub knižní tvorby Kmen); celkem vyšlo v letech 1930-37 dvanáct svazků. Na jejich redakční přípravě se podíleli přední spisovatelé (Josef Čapek, František Halas, Karel Poláček, Jaroslav Seifert, Vilém Závada aj.); třináctý svazek z roku 1948 redigoval Kamil Bednář.
 Jediný poválečný a zároveň poslední svazek Almanachu Kmene si stejně jako ročenky z předválečného období kladl hlavně informační a propagační cíle. Byl rozdělen do dvou základních bloků: první přinášel ukázky z aktuální domácí knižní produkce a články, úvahy, studie a poznámky vztahující se k vydávaným knihám, v druhém byla uveřejněna bibliografie knih a hudebnin vydaných členskými podniky nakladatelské sekce Klubu knižní tvorby (doplňovaly ji i soupisy členů nakladatelské a knihkupecké sekce Klubu).
První část almanachu byla členěna do oddílů Básně (Hanuš Bonn, Emil František Burian, Vladimír Holan, Josef Hora, František Hrubín, Josef Kainar aj., též několik překladů), Slavín padlých (vzpomínky Karla Janského na V. Jiráta, Bohuslava Březovského na H. Bonna a J. Ortena, článek Ludvíka Svobody o B. Václavkovi a J. Fučíkovi apod.), Knihy o válce (informativní glosy a články Kamila Bednáře, Jiřího Muchy, Heleny Teigové aj.), Krize ducha (stejnojmenný esej Emila Filly napsaný 1942), Domov (autorská vyznání, ukázky z nových i klasických knih, kritické stati a úvahy, mj. Skica o soudobé poezii od Jaroslava Červinky, články Jana Orta o J. Zaorálkovi, Vladimíra Pazourka o dětské literatuře, Bohumila Polana o S. K. Neumannovi, Ivana Slavíka o J. Čepovi apod.) a Svět (Julius Dolanský o jihoslovanských literaturách, Josef Milde o Steinbeckovi, Jaroslav Průšek o moderní čínské literatuře, Jiří Taufer o Majakovském, Frank Tetauer o Shawovi, Zdeněk Urbánek o Huxleyovi, Jan Vladislav o Camusovi atd.).
 
Periodicita: 1948 (1 sv.).
Technické informace: 18x11,5 cm, 512 str. + 12 obr. příl.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Kresby, reprodukce výtvarných děl, fotografie spisovatelů; grafická úprava S. Klír.
Náklad: 7700 (1948).

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Lexikon české literatury 1 (1985), 2/II (1993).
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu