Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Sonja ŠPÁLOVÁ

* 6. 11. 1898, Ochoz u Brna 
 
Básnířka a prozaička, autorka životopisných románů
 Vlastním jménem Františka (roz. Švehlová). Narodila se v početné rodině textilního dělníka. Poprvé byla provdána (1921) za sochaře Václava Špálu (1887–1924, bratranec malíře Václava Špály, v první světové válce byl štábním kapitánem Československých legií a poté ředitelem Památníku osvobození). 1930 se znovu provdala za Ing. Dr. Josefa Rameše, docenta ČVUT. – Obecnou školu Špálová vychodila v Řícmanicích u Brna, gymnázium studovala ve Štýrském Hradci (Rakousko) a dokončila je na Akademickém gymnáziu v Praze (mat. 1923). Poté několik semestrů studovala medicínu, pracovala jako ošetřovatelka (1924–26) a jako úřednice v advokátní kanceláři. Od 30. let se věnovala pouze literární a výtvarné tvorbě. Patřila k tzv. okruhu „spořilovských“ spisovatelů, přátelské vztahy ji spojovaly zejména s Františkem Křelinou, Josefem Knapem, Zdeňkem Kalistou Josefem Heydukem, v Brně se stýkala s Dominikem Peckou, Václavem Renčem a Václavem Prokůpkem.
 Od roku 1920 přispívala do novin a časopisů: Host, Cesta, Eva, Lidové noviny, Pramen, Zvon, Český svět, Módní revue, Rudé právo, Listy, Národní osvobození, Niva, Naše zprávy, Salon a Český dělník. Užívala pseudonymů Al. Insarov, Alexandr Insarov, Alexander Insarov, Saša Insarov.
 Debutovala souborem melancholických, melodramatických příběhů Pohádky z čarovné země. Citovou zjemnělostí a exaltovaností výrazu se vyznačují její první básně: sociálními motivy podbarvená sbírka Kamení a křehké i tklivě monotonní verše intimní lyriky soustředěné ve sbírce Černý motýl. Druhá z nich vzbudila pozornost také historickými reminiscencemi a snovými vizemi, rezonujícími s básnickou obrazností poetismu a surrealismu. O elegický rozměr doplnila básnířka svou poetiku ve sbírce věnované památce manžela (Písně mrtvého kapitána). Jako prozaička se Špálová po konvenčně pojatých společenských románech, sentimentálním milostném příběhu z Paříže (Bludiště lásky) a románu s válečnými motivy (Žena bez masky) zaměřila koncem 30. let na okruh čtenářsky přitažlivé prózy biografické, ztvárňující soukromý život význačných osobností. Román Chlapec s harfou je pokusem vykreslit ve fantazijním tvaru, oplývajícím množstvím lyricky laděných scén, dětství a rané mládí Karla Hynka Máchy, jeho vlastenecké uvědomování, první lásky i vstup do světa umění. Závěr Máchova života, jeho kolísání mezi láskou zduchovnělou a tělesnou, naopak zobrazila v lyrizované povídce Kníže básníků. Důraz na citový život protagonistů, který překrývá jejich umělecké a veřejné působení a odsouvá dokumentárnost ve prospěch volné autorčiny fabulace, charakterizuje životopisné romány, jejichž hrdiny jsou Jan Neruda (Černý Honzík) či pět malířů z jediné rodiny (Mánesovi). Největší úspěch Špálová zaznamenala na sklonku 50. let románem o Josefu Myslivečkovi, vyznačujícím se sevřenější kompozicí a důrazem na kulturněhistorický detail (Il divino Boemo). V druhé polovině 40. let se vrátila ke společenskému románu. Řadu osobních prožitků zakomponovala do příběhu nevšední dívky, svazované konvenčním prostředím měšťanské rodiny (Polyxena); ztvárnila rovněž citový život politicky angažované, levicově orientované intelektuální mládeže v období první republiky a okupace (Petruška a soudruzi).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Pohádky z čarovné země (1920, pod pseud. Alexandr Insarov); Kamení (BB 1923, pod pseud. Alexander Insarov); Černý motýl (BB 1926); Bludiště lásky (R 1927); Písně mrtvého kapitána (BB 1929); Žena bez masky (R 1931); Chlapec s harfou (R 1937); Černý Honzík (R 1939; 3., necenzurované vyd., 1946); Mánesovi (R 1940); Kníže básníků (P, novoročenka, 1941); Polyxena (R 1946); Petruška a soudruzi (R 1948); Il divino Boemo (R 1958).

LITERATURA

Studie a články: J. Novotný: Kdo byl Alexandr Insarov, LD 6. 2. 1966; R. Pečman: Báseň a pravda o Josefu Myslivečkovi, in S. Š, Il divino Boemo (1978); O. Králík: Platnosti slova (2001, ed. J. Opelík, J, Schneider); V. Novotný: Imidž imaginace a imidž ideologie. Nad jedním zapomenutým románem Sonji Špálové, in Ideologie a imaginace, Universitatis Palackianae Olomoucensis, Facultas Philosophica, Studia Moravica 4, Symposiana (2006, ed. P. Komenda).
Recenze: Černý motýl: A. N. (A. Novák) LidN 4. 7. 1926; -pa- (F. S. Procházka), Zvon 27, 1926/27, č. 1; A. M. Píša, Pramen 6, 1925/26, s. 342; A. C. Nor, Host 6, 1926/27, s. 22 * Bludiště lásky: Z. Šmíd, Host 6, 1926/27, s. 135 * Písně mrtvého kapitána: G (F. Götz), Národní osvobození 16. 6. 1929; P. Fraenkl, Naše doba 37, 1929/30, s. 184 * Chlapec s harfou: N. (M. Novotný), Literární noviny 9, 1936/37, č. 16 * Černý Honzík: L. Čivrný, Čteme 2, 1939/40, s. 91; K. Polák, KM 1940, s. 86 * Mánesovi: J. Loriš, Čteme 2, 1939/40, s. 284 * Polyxena: O. J. (J. Ošmera), Moravskoslezská osvěta 1, 1946/47, s. 94 * Petruška a soudruzi: F. Buriánek, Lidová kultura 1948, č. 2 * Il divino Boemo: J. Binder, LD 9. 11. 1958.
K životním jubileím: (hp), LD 9. 11. 1988.
Nekrolog: R. Pražák, LitN 1994, č. 11.
Vzpomínky: Z. Gajdoš: Tunely do Ráj(c)e (1996).

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963
Bibliografická databáze ÚČL AV ČR

Autor hesla: Věra Brožová (1998)
Aktualizace hesla: 18. 11. 2006 (vbr)
Aktualizace bibliografie: 18. 11. 2006 (vbr)
 
zpět na hlavní stranu