Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 František Alexander ELSTNER

* 11. 4. 1902, Praha 
† 8. 9. 1974, Praha 
 
Prozaik, autor cestopisné a populárně-naučné literatury a knih pro mládež
 

Narodil se v rodině pražského obchodníka jako František Alois Elstner. V roce 1913 nastoupil na reálné gymnázium, roku 1919 mu však hrozilo vyloučení za nedovolené přerušení studia, kdy se jako skaut zapojil do aktivit Mezinárodního červeného kříže na Podkarpatské Rusi. Maturoval v roce 1921, další studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy již nedokončil. V letech 1923–1924 navštěvoval abiturientský kurs na Státním českém ústavu učitelském a poté vyučoval na národních a odborných školách v Dřísech, Brandýse nad Labem a Mladé Boleslavi. Ve druhém pololetí roku 1935 mu byla udělena dovolená, aby se mohl naplno věnovat dopravní výchově mládeže při přednáškách nazvaných Hodinky bezpečnosti. Patřil rovněž k významným osobnostem českého skautingu (v letech 1923–1925 organizoval tzv. Lesní školu, v níž seznamoval skautské vedoucí s tábornickými dovednostmi). V letech 1936–1941 byl zaměstnán jako referent sekretariátu ředitele mladoboleslavské automobilky, poté se živil jako spisovatel a publicista z povolání. V dubnu 1941 se stal obchodním a uměleckým ředitelem Divadla U Nováků v Praze. Od roku 1950 spolupracoval se Státní pojišťovnou, poté v letech 1953–1955 pracoval na stavbě slapské přehrady a v dalších dělnických profesích. Smlouvu na novou knihu znovu získal teprve v roce 1956. – Elstner jako cestovatel podnikl řadu výprav, které byly spojeny s propagací československých automobilů (Praga, Aero, Škoda) a s vytrvalostními rekordy: roku 1930 vyjel do Rakouska a na Jadran, 1932 na Balkán, 1933 s expedicí Aero-Spexor do Severní Afriky; v roce 1934 vedl výpravu řidiček Modrého teamu Aero až na okraj Sahary v jižním Maroku a zpět do Prahy, téhož roku zamířil do Skotska; v roce 1936 podnikl cestu „100 dní v malém voze“, rekordní dálkovou jízdu Severní Amerikou a Mexikem, roku 1937 se vypravil do východní Evropy a 1938 do Jižní Ameriky (Bolívie, Argentina). Tyto cesty podnikal spolu s manželkou Evou Růženou, roz. Tomešovou (sňatek v roce 1925). Eva Elstnerová se podílela rovněž na následné přednáškové a publikační činnosti, která vycházela mj. z bohatého filmového a fotografického materiálu pořízeného během výprav. Rekordní dálkové jízdy Afrikou až na rovník (1947) se již Elstner účastnil s manželkou Annou, roz. Šedivou a synem Reném z prvního manželství. Roku 1959 procestoval SSSR ve voze Škoda Octavia.

 Už jako student přispíval články do skautských časopisů. Později publikoval v Motor Revue, Národním osvobození, Světě motorů, Venkovu aj. Redigoval kapesní knižnici Motorová sedmikorunovka (1932), kterou vydávala Liga československých motoristů. Od třicátých let spolupracoval s Čs. rozhlasem jako reportér a autor pořadů pro školy a pro děti a mládež. Ve čtyřicátých letech napsal pro Divadlo U Nováků hudební veselohru Panoš Jan a několik skečů. Byl přizván jako odborný poradce filmu Pancho se žení (1946, scénář Rudolf Hrušínský, režie Rudolf Hrušínský, František Salzer). F. A. Elstnerovi byl věnován dokumentární film Lovec kilometrů (1972, režie Aleš Lowák) z cyklu Čs. televize Cesty za poznáním. – Užíval šifry F. A. E. (Motor Revue).
 Elstnerův stálý zájem o motorismus, jehož prvními projevy byly populárně-naučné práce praktického zaměření (Správkárna v kapse, ABC motoristy), vyústil posléze v psaní cestopisných reportáží pro mládež, v nichž zúročil vlastní prožitky a zkušenosti. Do kontextu cestopisné literatury vnesl nové tematické momenty (rychlostní a vytrvalostní jízdy obtížným terénem jiných kontinentů), které zachycoval s humorem a s pochopením pro lidskou solidaritu v složitých a dobrodružných situacích. Zároveň akcentoval přehledný výklad geografických a přírodních jevů. V Elstnerových posledních pracích (Věci z jednoho pokoje, Pan Trabant & bílá slečna aneb Putování s kloboučkem) sílí beletrizační složka. V popularizačních knihách pro mládež, nedílně spojených s výtvarným projevem (situační obrázky, mapky, grafy aj.), vysvětluje dětem srozumitelným způsobem základy motorismu a dovedností spjatých s tábornictvím.

BIBLIOGRAFIE

Cestopisy a beletrie: Tango Argentino (cestopis, 1940); Na jih od Bengházi (cestopis, 1941); Evropan se vrací (cestopis, 1946); Benzinové opojení (PP 1947); Lovci kilometrů (cestopis, 1948; podle palubního deníku A. Elstnerové); Saharou a pralesem (cestopis pro ml., 1956; přeprac. 1959); S kamerou a za volantem třemi díly světa (cestopis pro ml., 1957); Šťastnou cestu, Octavie! (cestopis, 1961); Tři kluci + km (P pro ml., 1964); Věci z jednoho pokoje (PP 1966); Pedro – tvůj kamarád z Argentiny (P pro ml., 1967); Pan Trabant & bílá slečna aneb Putování s kloboučkem (cestopis pro ml., 1971).
Výbor
: Dobrodružné cesty světem (1971, z knih Evropan se vrací, Na jih od Bengházi, Tango Argentino).
Populárně-naučné práce: Kniha o uzlech (1927); Správkárna v kapse (1932); ABC motoristy (1933); Aero, malý vůz – pro velké cesty! (1933); Aero 30 HP (1935); Hodinky bezpečnosti (2 díly, 1937; 1. díl: J. Hostáň: Výchova bezpečného chodce, 2. díl: F. A. Elstner: Abeceda bezpečnosti); Nováčkovská (skautská příručka pro ml., 1937, s J. Novákem a A. B. Svojsíkem); Značky pro silniční dopravu (učební pomůcka pro obecné a střední školy, 1938, s J. Hostáněm); Cvičná křižovatka (scénář výchovného pásma, 1953, s A. Elstnerovou); Osobní auta (pro ml., 1958; 2., rozšíř. vyd. 1959); Dobrodružnou stezkou. (příručka o táboření pro ml., 1959; rozšíř. ve 2 sv. 1965); Vázání uzlů (příručka, 1959; dopl. a rozšíř. vyd. 1966); Dovedu to! (pro ml., 1962; 2., přeprac. vyd. 1970); Motorové opojení (pro ml., 1966; uprav. a rozšíř. I. Šebesta, 1976); Uzly a laso (1968); Automobily včera, dnes a zítra (pro ml., 1969); Dovolená pod stanem a s karavanem (1970); Zálesácká kuchyně (1970).
Příspěvek ve sborníku: Světoběžník. Kniha reportáží a povídek z cest (Zlín 1944, ed. J. Pelíšek).

LITERATURA

Katalogy: I. Barteček: Cestovatelé z českých zemí v Latinské Americe (Zlín, Prostějov, Vsetín 2001).
Knižně: J. Tuček: F. A. Elstner – muž činu. Aerovkou do Afriky, Popularem do Ameriky, Minorem k rovníku... (2015).
Studie a články: O. Janka in Čas skautů (b. d.); J. Kunský in Čeští cestovatelé 2 (1961); Z. K. Slabý: Doslov, in F. A. E, Dobrodružnou stezkou, 2. díl (1965); O. Suchý: O knížkách světoběžníka, MF 23. 5. 1967; jšr (= J. Šnobr): František Alexander Elstner, ZM 1967, č. 8, příloha; O. Chaloupka – J. Voráček in Kontury české literatury pro děti a mládež (1979); J. Rodr (ed.): Všudybyl automobilový, in J. R.: Příběhy z dalekých krajin (1986); M. a J. Martínkové in Čeští cestovatelé a mořeplavci (2006); R. Šantora (ed.), in Skautské století. Dobrodružný příběh 100 let českého skautingu (2012); T. Čechtický: Dobrodruh na kolečkách, in T. Č.: Géniové bez potlesku (2018).
Recenze: Benzinové opojení: cd (= J. Hrabák), Rovnost 17. 9. 1947; E. F. M. (= E. F. Míšek), NO 29. 8. 1947 * Evropan se vrací: F. Beneš, Práce 20. 9. 1947 * Lovci kilometrů: V. Trubl, Sborník čs. spol. zeměpisné (1949) * S kamerou a za volantem třemi díly světa: MJ (= M. Jungmann), ZM 1958, č. 1 * Dobrodružnou stezkou: Z. Vavřík, ZM 1960, č. 11; Z. Pírek, Komenský 1972/1973, č. 1 * Šťastnou cestu, Octavie!: zv (= Z. Vavřík), LitN 1961, č. 25 * Tábornická knížka: C. Rakušan, ZM 1966, č. 6 * Věci z jednoho pokoje: J. Svoboda, Nová Svoboda 2. 2. 1967; O. Syrovátka, ZM 1967, č. 6 * Pedro, tvůj kamarád z Argentiny: J. Hanzlík, Plamen 1968, č. 4; M. Tmé, Komenský 1967/1968, č. 7 * Pan Trabant a bílá slečna: O. Chaloupka, ZM 1972, č. 1.
Rozhovory: S. Drnek, Jižní stezka 1969, č. 2.
K životním jubileím: s. (= V. Straka), Svět v obrazech 1962, č. 17; V. (= M. Veselá-Janů), Práce 12. 4. 1972; (po) (= J. Poláček), Ladění 2002, č. 2; V. Streit, LidN 12. 4. 2002.
Nekrology: a-á (= Z. Heřman), ZM 1974, č. 8, příloha; O. Suchý, Práce 13. 9. 1974.
Archiv: Archiv Národního technického muzea Praha, osobní fond (inventář sestavil Z. Vácha, 2009).

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Lexikon české literatury
Biografický slovník českých zemí

Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945-1963
Bibliografické databáze ÚČL AV ČR

Autor hesla: Sylva Bartůšková (1994)
Aktualizace hesla: 8. 5. 2019 (av)
 
zpět na hlavní stranu