Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Lilly HODÁČOVÁ

* 5. 11. 1910, Praha 
† 8. 12. 1998, Praha 
 
Prozaička, dramatička, herečka, autorka knih pro děti a mládež
 Vlastním jménem Ludmila Hodáčová, 1946 se provdala za divadelního režiséra Karla Schindlera (1903–1961), společně si pak krátce po sňatku změnili jméno na Konstantin. V roce 1959 přijala občanské jméno Jirsová podle svého druhého manžela. Po absolvování gymnázia (1929) zastávala během studia na FF UK (filozofie, germanistika) krátkodobá zaměstnání jako úřednice či vychovatelka. V letech 1932–36 absolvovala v Brně dramatickou konzervatoř a zároveň dokončila i studium na tamní FF (PhDr. 1947 prací LadislavKlíma estetická struktura jeho díla filozofického a beletristického). Její názory a literární ambice ovlivňovalo mnohaleté přátelství, které ji od roku 1937 pojilo s Vítězslavem Nezvalem. Od roku 1940 působila jako herečka na Nové české scéně, 1942–43 v divadle Anny Sedláčkové, 1943–48 v Městských divadlech pražských (Vinohradské a Komorní), potom jako herečka a dramaturgyně v Městském oblastním divadle v Kolíně, 1961 jako dramaturgyně ve Státním divadelním studiu v Praze; 1963 odešla do invalidního důchodu a věnovala se pouze literatuře. Hrála též ve filmech (Za tichých nocí, Valentin dobrotivý, Jan Roháč z Dubé). Pod pseudonymem Františka Heroldová recitovala v Čs. rozhlase.
 Publikovala v Rudém právu, v letech 1938-41 psala pohádky pro Čs. rozhlas.
 V prvních pohádkových textech (Zub času, Krásný nový čas), inspirovaných nonsensovou a surrealistickou poetikou, proniká dětský hrdina do alegorického světa zabydleného personifikovanými abstraktními pojmy (Čas, Spravedlnost). Posun k humoristickému odlehčení představuje pohádka Bubáčci, která koresponduje s vlnou zcivilňování tradičních pohádkových motivů: pohádková strašidla již nemají v moderní společnosti místo, a tak se začleňují do společenství lidí. Od 60. let 20. století se Hodáčová věnovala romské tematice, v kontextu literatury pro děti a mládež dosud opomíjené. V próze Ondřejka, líčící úsilí mladé romské rodiny o lepší život, než jaký nabízí prostředí romské osady, ještě doznívají tóny schematismu, nicméně autorce se podařilo vystihnout romskou mentalitu a její střet s diskriminačními předsudky. Romské pohádky převyprávěla v souboru Král bydlí za rohem. Své znalosti divadelního prostředí uplatnila Hodáčová v románu pro dívky Bláhový sen, rozbíjejícím iluze o hereckém životě, a zčásti i v divácky úspěšné hře o Františku Kmochovi (Tak žil a hrál nám Kmoch). Memoáry Zpěv Orfeův otevřeně zachycují peripetie autorčina vztahu s Vítězslavem Nezvalem od jejich seznámení až do básníkovy smrti v roce 1958; v období normalizace bylo jejich vydání pro nezveřejnitelná fakta odmítnuto.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Zub času (pohádka, b. d., 1942); Krásný nový čas (pohádka, pokrač. předchozího, 1946); Naše říkanky (BB pro děti, b. d., 1946); Bláhový sen (R pro ml., 1948); Bubáčci (pohádka, b. d., 1949); Tak žil a hrál nám Kmoch (D, rozmnož., 1954, i prem.); Ondřejka (P pro ml., 1966; přeprac. 1972); Král bydlí za rohem (pohádky, 1973); Zpěv Orfeův (paměti, 1995).
Dramatizace: Předtucha (rozmnož., 1958, pod jm. Ludmila Hodáčová, prem. 1956, podle M. Pujmanové).

LITERATURA

Recenze: Zub času: p. (A. M. Píša), Národní práce 18. 12. 1942; vpa (V. Pazourek), LidN 6. 8. 1943 * Krásný nový čas: kp (K. Polák), Štěpnice 1, 1946/47, č. 9 * Bubáčci: I. Zítková, Nové knihy 31. 3. 1999 * Tak žil a hrál nám Kmoch: E. K. (E. Kopecký), Práce 15. 11. 1955; J. Kotek, MF 8. 1. 1956 * Ondřejka: J. Rulf, ZM 1967, č. 7; J. Voráček, Impuls 1967, č. 3; V. Vařejková, Komenský 91, 1966/67, č. 7 * Král bydlí za rohem: O. Ch. (O. Chaloupka), ZM 1973, č. 8 * Zpěv Orfeův: J. Hájková, NK 31. 1. 1996; J. Šimůnek, SvSl 10. 2. 1996.
Rozhovor: mj (M. Jahodová), Rozhlas 1989, č. 30.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (část fondu uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek nezpracován).

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Památník národního písemnictví (průvodce po fondech)
Lexikon české literatury
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963
Autor hesla: Přemysl Blažíček (1994); Milena Šubrtová (2007)
Aktualizace hesla: 28. 2. 2007 (mš)
Aktualizace bibliografie: 28. 2. 2007 (mš)
 
zpět na hlavní stranu