Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Vladimír KLEVIS

* 5. 2. 1933, Hradec Králové 
† 31. 5. 1998, Praha 
 
Prozaik, publicista, autor knih pro mládež
 Pochází z rodiny lesního inženýra, původem ukrajinského emigranta Maxima Gušmirenka (carského důstojníka, 1945–56 internovaného v SSSR). Dětství prožil v Dobrušce, válečná léta v Berlíně, kam byl otec nasazen na práci, poválečná pak v Josefově. Od 1947 studoval reálné gymnázium v Jaroměři a v Plané u Mariánských Lázní. Po maturitě (1952) učil na vesnických jednotřídkách a současně dálkově studoval na Vyšší pedagogické škole v Plzni (1955–56), kterou však nedokončil. Od 1958 pracoval v knižním velkoobchodě v Plzni. 1961 odešel do Prahy. Působil jako kulturní redaktor v Zemědělských novinách, v redakci Světa práce (od 1968) a Literárním měsíčníku (1972–78). 1979–81 byl dramaturgem Filmového studia Barrandov. 1981 se stal vedoucím redaktorem časopisu pro mládež Pionýr (1989 přejmenován na Filip), do důchodu odešel 1991.
 Od konce 50. let 20. století přispíval do řady novin a časopisů: Kulturní tvorba, Rudé právo, Květy, Čs. voják, Pravda (Plzeň), Slovenské pohľady (Bratislava), později do těch, v nichž působil, dále do Kmene aj. Pro Čs. rozhlas napsal hru Nezabiješ (1970). – Užíval šifru (kl).
 Ve své tvorbě se Klevis orientuje převážně na morální a etické problémy a na konflikt jedince se skutečností. V próze Pod střechou smrti naší z konce 60. let se pokusil zužitkovat rovněž vlivy existencialismu a poetiku absurdity. Při kresbě postav akcentuje psychologické složky a usiluje o konkrétnost prostředí a plastičnost obrazu. Hrdinové jeho knih stárnou s autorem: zprvu mezi nimi převažovali mladí lidé, hledající po středoškolských studiích zakotvení v praktickém životě nebo na vysoké škole, poté více či méně úspěšní absolventi, později lidé středního věku, řešící otázky vztahu k práci a její společenské potřebnosti. Výraznější jsou Klevisovy prózy s protiválečnou tematikou, zejména román A Bůh byl hluchý, v němž jsou konfrontovány dvě časové roviny, současná a (autobiografií podložená) válečná, jakož i dva generačně rozdílné přístupy k životu. V pozdějších románech Stavitel snůDravec zatlačila konvenční „kritika maloměšťáctví“ někdejší Klevisovo hledačství. Obdobně laděná je i jeho tvorba pro mládež, příběhové prózy o dospívajících, v nichž – ať už jsou situovány do současnosti, nebo se vracejí k tématu války – je důraz kladen především na složky sebepoznávací a charakterotvorné.

BIBLIOGRAFIE

Próza: Dnes v tomto měsíci a roce (P 1961); Rafani (P 1964); Zoufalství k večeři (PP 1967); Pod střechou smrti naší (P 1969); Toulavý čas (R 1974); Abiturienti (PP 1975); A Bůh byl hluchý (R 1975); Komu svěrací kazajku (R 1975); Blues pro píšťalu z rákosu (P 1976); Setkání s Michaelou (P pro ml., 1978; poté in Michaela); Alexandra (P 1979); Jakub a Ingrid (P pro ml., 1980, část románu A Bůh byl hluchý); Tábor na Zlatém potoce (P pro ml., 1980); Stavitel snů (R 1981); Dravec (R 1982); O statečném Archibaldovi (P pro ml., 1982); Prázdniny s Michaelou (P pro ml., 1982; poté in Michaela); Toulavý čas, Abiturienti (1983); Michaela (PP pro ml., 1983, obsahuje: Prázdniny s Michaelou, Setkání s Michaelou); Zázrak s Valérií (PP pro ml., 1986); Zapomenuté údolí (P pro ml., 1987); Kotrmelec (R 1988); Láska je dřina (P pro ml., 1992); Proměny lásky (PP pro ml., 1993).
Příspěvky ve sbornících: Konfrontace (1967); Cesta (1974); Východ slunce (1980).
Uspořádal: Encyklopedie moderní dívky (1994).

LITERATURA

Bibliografie: J. Dvořáková – S. Průcha: Vladimír Klevis (1981).
Recenze: Dnes v tomto měsíci a roce: Z. Kožmín, Plamen 1962, č. 5; M. Suchomel, HD 1962, s. 138; H. Hrzalová, Tvorba 1962, č. 41 * Rafani: O. Rafaj, RP 27. 7. 1964; M. Suchomel, HD 1964, č. 9 * Zoufalství k večeři: J. Dvořák, Impuls 1968, č. 1; * Pod střechou smrti naší: O. Sus, HD 1969, č. 6 * Toulavý čas: Š. Vlašín, RP 17. 12. 1974 * Abiturienti: Š. Vlašín, Romboid (Bratislava) 1975, č. 9 * A Bůh byl hluchý: V. Macura, ZN 3. 4. 1976; J. Peterka, Tvorba 1976, č. 11 * Blues pro píšťalu z rákosu: H. Hrzalová, RP 29. 8. 1977; J. Nejedlá: Tvorba 1977, č. 24; P. Bílek, LM 1977, č. 7 * Setkání s Michaelou: O. Chaloupka, ZM 1978, č. 8 * Jakub a Ingrid: Z. Heřman, MF 21. 6. 1980; O. Chaloupka, ZM 1980, č. 8 * Stavitel snů: V. Novotný, ZN 21. 6. 1982; * Dravec: Š. Vlašín, NK 1982, č. 51–52; R. Pytlík, Tvorba 1983, č. 1 * Zázrak s Valérií: J. Šmejkalová, ZM 1987, č. 4 * Zapomenuté údolí: Z. Heřman, ZN 15. 3. 1988 * Kotrmelec: Z. Pavelka, Tvorba 1988, č. 28; V. Novotný, ZN 5. 9. 1988.
K životním jubileím: D. Moldanová, LM 1983, č. 2.
Nekrolog: Š. Vlašín, Naše pravda 1998, č. 23.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963
Autor hesla: Drahomíra Vlašínová (1994)
Aktualizace hesla: 30. 4. 2007 (mš)
Aktualizace bibliografie: 30. 4. 2007 (mš)
 
zpět na hlavní stranu