Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Marie KRATOCHVÍLOVÁ

* 10. 11. 1900, Holice (u Pardubic) 
† 31. 5. 1982, Pardubice 
 
Básnířka
 Pochází z dělnické rodiny. Obecnou školu a dvě třídy měšťanské školy vychodila v rodišti, kde také od necelých čtrnácti let pracovala jako dělnice v továrně na obuv. 1949 se stala školskou referentkou Okresního národního výboru v Holicích, 1951–55 byla referentkou pro školství a kulturu Krajského národního výboru v Pardubicích.
 Literárně začala soustavně pracovat poté, co v rámci akce Pracující do literatury absolvovala v roce 1950 seminář na Dobříši. Od roku 1949 přispívala do periodik Zář (Pardubice), Rudé právo, Vlasta, Tvorba, Zemědělské noviny, Svět sovětů aj.
 Básnická prvotina Marie Kratochvílové Neskončil náš boj oslavuje soudobý stav společnosti, která prošla vítězně socialistickou revolucí, jako čas lásky a štěstí a vyzývá k boji proti nepřátelům mírového života. Také následující sbírky obsahují politické básně, jejich rétoričnost se však postupně oslabuje. Ve sbírce Vesnické motivy pak už zcela převažují prosté básně z venkovského života, přírodní obrázky (příznačné rovněž pro autorčiny básně pro děti) a v jednotě s nimi poezie milostná, ovlivněná lidovými písněmi. Výrazem tohoto vlivu je také několik balad, předznamenávajících pozdní sbírku Marie Kratochvílové Kytička balad, v níž tragicky pojaté mateřské a milenecké náměty vyúsťují do motivu mravní odplaty.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Neskončil náš boj (BB 1951); Vyznání (BB 1953); Vesnické motivy (BB 1955); Zpěv země (BB pro děti, 1956); Jarní prameny (BB 1959); Kytička (BB pro děti, 1962); Kytička balad (BB 1978).
Výbory: Ze srdce (1962); U studánky (1975, ed. K. Boušek); Prosté srdce (1980, ed. V. Stejskal); Lidé si zpívali (1980, ed. L. Chytilová).

LITERATURA

Studie a články: J. Rumler: Básnířčino vyznání lásky, doslov in M. K., Ze srdce (1963); K. Boušek: Život jako téma básně, doslov in M. K., U studánky (1975); J. Hrabák: Doslov, in M. K., Kytička balad (1978); V. Stejskal: Poezie prostého srdce, doslov in M. K., Prosté srdce (1980), M. Bauer: Ideologie a paměť (2003, zde zvl. kapitola Pracující do literatury).
Recenze:Vesnické motivy: M. Petříček, LitN 1955, č. 51; M. Červenka, NŽ 1956, s. 349 * Ze srdce: J. Urbánková, Tvorba 1962, s. 704 * Kytička balad: E. Frantinová, Tvorba 1979, č. 9 * Lidé si zpívali: K. Cvejn, LM 1981, č. 3.
Rozhovory: -pt-, Rozhlas 1975, č. 26.
K životním jubileím: K. Michl, LM 1975, č. 9; K. Boušek, LM 1980, č. 9; Š. Vlašín, Naše pravda 2000, č. 46.
Nekrology: V. Brandejs, Tvorba 1982, č. 28, příl Kmen.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Lexikon české literatury
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963
Bibliografická databáze ÚČL AV ČR

Autor hesla: Přemysl Blažíček (1994)
Aktualizace hesla: 21. 9. 2006 (vbr)
Aktualizace bibliografie: 21. 9. 2006 (vbr)
 
zpět na hlavní stranu