Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 CESTY K DNEŠKU  

 1964 - 1966 
 
 Dva svazky sborníku sestaveného z literárněkritických a literárněhistorických statí autorů patřících mezi časté přispěvatele časopisu Host do domu vydalo Krajské nakladatelství v Brně (1966 přejmenované na Blok) v Edici Hosta do domu (jako její 5. a 6. svazek). Oba sborníky redigoval Oleg Sus.
 

První svazek shromáždil metodologicky značně různorodé studie devíti brněnských autorů, druhý již mohl využít toho, že kolem Hosta do domu krystalizovalo názorově a generačně vyhraněnější uskupení vědců a publicistů (pětici Brňanů doplnil Jiří Opelík). Předmětem studií byla většinou tvorba moravských spisovatelů, úhel pohledu nebyl však regionalistický. Autoři i pořadatel sborníků měli ambici podílet se na formulaci obecně platných myšlenek a na utváření soudobé české literatury jako celku. V obou svazcích byli zastoupeni Zdeněk Kožmín, Milan Suchomel Oleg Sus. Zdeněk Kožmín napsal pro první svazek kritický medailon Zdeňka Pluhaře, v druhém se zaměřil na stylový rozbor poezie Ludvíka Kundery a charakterizoval ji jako lyriku odstupu a stanoviska. Suchomelovy studie Cesty k dospělosti (o prózách z přelomu 50. a 60. let) a O potřebě mýtů (o několika prozaických knížkách první půle 60. let) mapují prostřednictvích dílčích analytických sond směřování české literatury od empirického záznamu všednosti k intelektualizaci a obnově mýtotvorných funkcí umění. Oleg Sus se v prvním svazku zamýšlel nad ironií v poezii Jana Skácela, v druhém otiskl dvě studie o estetickém projektu české avantgardy (Poetistický modus vivendi neboli člověkotvorba Totožnost člověka uprostřed víru Antropologická konstanta v surrealismu).

K výrazným příspěvkům prvního sborníku patří ještě stať Milana Uhdeho O bláznovství dobrém a moudrém, vsazující Halasovu sbírku A co? do kontextu poezie mladších básníků jako Kolář, Kainar a Mikulášek; v druhém svazku se Vladimír Blažek pokusil o filozofickou konfrontaci díla Karla Čapka s vývojem vědy a techniky a J. Opelík docenil přírodní prózy Jaromíra Tomečka jako podnětnou a osobitou součást dobové literatury. Další příspěvky prvního svazku si všímají próz J. Trefulky (Pavel Pešta), I. Kříže (Bohumír Macák), Č. Jeřábka (Štěpán Vlašín), vztahu mezi brechtovským divadlem a dramatikou L. Kundery (Dušan Jeřábek) a Skácelovy tvorby pro děti (František Tenčík), druhý svazek doplňuje stať Bohumila Marčáka o spolupráci Devětsilu s deníkem Rovnost. Některé studie vyšly původně časopisecky (hlavně v Hostu do domu, ale i v Plameni, Tváři aj.), pro publikaci ve sbornících byly však většinou upraveny nebo přepracovány.
 
Periodicita: Pořadová čísla neuváděna: 1964 (1 sv.), 1966 (1 sv.).
Technické informace: 17x14 cm, 208-216 str.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Bez výtvarného doprovodu, grafická úprava a obálka M. Slezák (1964), I. Soukup (1966).
Náklad: 850 (1964), 1000 (1966).

LITERATURA

M. B.: V Edici Hosta do domu..., KT 1964, č. 29; Z. Pešat: Kritické cesty k dnešku, LitN 1964, č 38; A. Hájková: Cesty k literárnímu dnešku, Rt 1. 12. 1966; Š. Vlašín: Tvorba, čtivo, opisování, RP 11. 12. 1966, příl.; M. Jungmann: Host do domu – kritik do domu, LitN 1967, č. 4.
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2000)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu