Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jan KAMENÍK

* 22. 3. 1898, Liberec 
† 3. 5. 1974, Praha 
 
Básnířka a prozaička
 Vlastním jménem Ludmila Macešková, rozená Poprová, poprvé provdaná Rónová. Její otec byl učitelem na průmyslové škole v Pardubicích, kde Macešková absolvovala reálné gymnázium (mat. 1918). Poté studovala rok v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a dva a půl roku na Akademii výtvarných umění; z rodinných důvodů studia nedokončila. Po dvou ztroskotaných manželstvích střídala různá příležitostná zaměstnání a žila v existenčně velmi stísněných poměrech, od roku 1945 pro chronické onemocnění v invalidním důchodu.
 Debutovala v roce 1922, přispívala do časopisů: Červen (pod jménem Ludmila Poprová), Akord, Řád, Vyšehrad, Arch aj. Módní střihy, kresby, výšivky apod. publikovala pod jménem L. Rónová v Módní revui, Pražance, Lípě, Listu paní a dívek aj. V samizdatu kolovaly některé Kameníkovy texty z pozůstalosti: Paralipomena (básnicko-filozofické fragmenty, 1974); Zápisky v noci (obsahuje básně z 1952–1960, 1976) a souborné vydání sbírek Zápisky v noci, ParalipomenaMalásuita proflétnu pod titulem Zápisky v noci (Edice Petlice 1979). Dosud nepublikováno zůstalo drama Jak se David stal králem (1947, dva krátké úryvky publikovány v Akordu 1947/48, č. 6). Z autorčiných veršů sestavili Bedřich FučíkVladimír Justl pásmo Memento slov Jana Kameníka, které mělo premiéru v pražské Viole v prosinci 1969; Fučíkův proslov k pořadu byl publikován v Souvislostech 1991, č. 3, v bloku dalších příspěvků věnovaných autorčině osobnosti (zde).
 Kameníkova vypjatě spirituální poezie je literárně ovlivněna zejména Paulem Valérym. Výrazná reflexivita dává mnoha básním obsažnost filozofického eseje. Výpověď lyrického subjektu, který často vede dialog mezi tíží těla a lehkostí duše, směřuje ke ztvárnění autentického mystického zážitku, jehož nevyslovitelnost provokuje k zápasu s jazykem. Pod vlivem křesťanských mystiků (sv. Jan z Kříže, sv. Terezie z Ávily) i mystiky orientálního typu se tak Kameníkova báseň konstituuje jako svérázná modifikace modlitby, v níž poetický obraz zprostředkovává styk s krásou a dokonalostí Absolutna. Oproštěnost od všeho smyslového zjednodušuje i básnický výraz, tíhnoucí od volného verše k přísné formě sonetu (Malá suita pro flétnu). Obdobně meditativní ráz má také jediná Kameníkova kniha nesyžetových próz (Učitelka hudby), která v aforistických sentencích shrnuje principy Kameníkovy poetiky.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Okna s anděly (BB 1944); Neviditelný let (BB 1947, převážná část nákladu zničena; 1995); Pubertální Henoch (BB 1969; uprav. vyd., Mnichov 1982; eds. M. Kabát, J. Čábela 1996); Učitelka hudby (PP 1970); Malá suita pro flétnu (BB 1971); Zápisky v noci (BB 1993, ed. J. Med); Mystické deníky (zápisky, 1995, ed. M. Kabát).
Souborná vydání: Dílo Jana Kameníka (od 1995 nakl. Triáda, od 2011 Torst ve spolupráci s nakl. Triáda): Prózy (PP, ed. R. Krumphanzl a M. Kabát, 1995); Překlady (BB, ed. J. Pelán, 1996); Cesta za Henochem (obs. Mystické deníky, snáře a zápisníky z let 1941–1949, ed. J. Šulc, 2011); Básně (ed. J. Opelík, 2014).

LITERATURA

Knižně: J. Chocholoušek: Jan Kameník (studie, bibliografie; Liberec 1998).
Studie a články: M. Dvořák: Nový básník, LidN 7. 1. 1945; J. Jedlička: doslov, in Pubertální Henoch (1969, též 1996); M. Krulichová: Portrét Jana Kameníka (ukázky z rukopisné tvorby, korespondence, komentáře), Souvislosti 1991, č. 3 (zde); M. Trávníček: Strmé srázy poezie Jana Kameníka, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze, 1991, č. 4; B. Fučík: Jeden český básnický osud, RR 1992, č. 20 (též in Setkávání a míjení, 1995); J. Med: doslov, in Zápisky v noci (1993); týž: Výjimečnost básnické osobnosti Jana Kameníka, Proglas 1993, č. 9–10; B. Fučík in Píseň o zemi (1994); M. Kabát, komentář in Neviditelný let (1995); M. Kabát: doslov, in Mystické deníky (1995); J. Med in Spisovatelé ve stínu (1995); M. Exner: Estetika slepé skvrny aneb Mystika poezie, Tvar 1995, č. 16; E. Formánková: doslov, in Prózy (1995); J. Jedlička: Jan Kameník, Tvar 1995, č. 21; J. Pelán: doslov, in Překlady (1996; též in J. P.: Kapitoly z francouzské a italské literatury, 2000); V. Mertl in Tiché zahrady (1998, mírně přeprac. in Časy a nečasy, 2005); R. Krumphanzl – M. Kabát: Nebyla žádná naděje, RR 1998, č. 38; J. Chocholoušek, Básnické dílo Jana Kameníka, Aluze 1999, č. 2; Š. Nováková: Mystické deníky Jana Kameníka v rukopisech, Scarabeus 1999, s. 85–95; M. Kabát: Poznámka k mystickému deníku Jana Kameníka, Logos 2001, č. 1/2; B. Fučík in Kritické příležitosti II (2002); P. Havelková: Stopy na cestě duchovního zrání, Teologie & společnost 2004, č. 5; J. Lopatka in Posudky (2005); P. Havelková: O mystické lásce Jana Kameníka, Rozrazil 2006, č. 2; Z. El-Dunia: Poznání v povídce Jana Kameníka Popelčin odkaz, Slovo a smysl 2007, č. 8; Z. El-Dunia: Jan Kameník – Poet or Mystic?, tamtéž; L. Tučková: Odkud se vzala ta radost, ne štěstí? LidN 3. 5. 2014, příl. Orientace; J. Opelík: doslov in Básně (2014); K. Kolařík: Stavitel: nad poezií Jana Kameníka, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze, 2015, č. 1; A. Rozbořilová: Tichá radost Jana Kameníka, Český bratr 2016, č. 6; M. C. Putna: Ženy v české katolické literatuře I, Tvar 2017, č. 4 (též in Česká katolická literatura v kontextech, 2017).
Recenze: Neviditelný let: K. Bednář, SvSl 26. 3. 1947; A. M. Píša, Kytice 1947, č. 5; J. B. Čapek, Naše doba 1946/1947, č. 6 (březen 1947); V. Černý, KM 1947, č. 11–12; Fg. (= J. Flégl), Česká osvěta 1947, č. 5; I. Slavík, Vyšehrad 1947, č. 16/17; týž, Český týdeník 1995, č. 86 (27.– 30. 10.) * Pubertální Henoch: J. Med, Arch 1969, č. 4; V. Vokolek, Dialog 1969, č. 7; K. Bednář, Obroda 1969, č. 25; M. Vacík, NK 1996, č. 4; M. Exner, Tvar 1996, č. 9; J. Med, LitN 1996, č. 24 * Učitelka hudby: E. Formánková, Souvislosti 1994, č. 3 * Malá suita pro flétnu: (B) (= M. Borský), Práce 10. 11. 1971; J. Tkadlec, Křesťanská revue 1972, č. 4 (též ad Učitelka hudby) * Zápisky v noci: J. Rulf, LidN 2.7.1993, příl. Národní 9; M. Pokorný, LD 18. 8. 1993; P. A. Bílek, NK 1993, č. 25; V. Justl, Telegraf 31.7. 1993, příl. Příloha; M. Exner, Tvar 1993, č. 37/38 * Mystické deníky: J. Šícha, Labyrint 1995, č. 3/4; I. Harák, Host 1996, č. 1 * Prózy: L. Soldán, Rovnost 15.4. 1996; M. Trávníček, Proglas 1996, č. 5/6; J. Zizler, LitN 1996, č. 29 * Překlady: M. Trávníček, Proglas 1997, č. 2, příl. Literární příloha č. 1 * Cesta za Henochem: Zita El-Duina [El-Dunia], Souvislosti 2012, č. 3 * Básně: J. Med, Katolický týdeník 2015, č. 11, příl. Perspektivy č. 11; M. Fucimanová, Tvar 2015, č. 11; K. Kolařík, Host 2015, č. 5; V. Štefelová, Aluze 2015, č. 2; M. Horanský, LidN 14. 10. 2015.
K životním jubileím: J. Suk, NK 1993, č. 10; rk, LidN 20. 3. 1998; Š. Kratinová, Tvar 2004, č. 10.
Vzpomínky: I. Diviš, M. Kabát, Souvislosti 1991, č. 3.
Archiv: LA PNP: Osobní fond uspořádaný ve 2. stupni evidence, soupis J. Schreiberová (2009).

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografické databáze ÚČL AV ČR
Literární archiv Památníku národního písemnictví
Lexikon české literatury
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945-1963, dodatky A-M

Autor hesla: Jaroslav Med (1995)
Aktualizace hesla: 22. 10. 2020 (ap)
Aktualizace bibliografie: 22. 10. 2020 (ap)
 
zpět na hlavní stranu