Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jan KAMENÍK

* 22. 3. 1898, Liberec 
† 3. 5. 1974, Praha 
 
Básnířka a prozaička
 Vlastním jménem Ludmila Macešková, rozená Poprová, poprvé provdaná Rónová. Její otec byl učitelem na průmyslové škole v Pardubicích, kde Macešková absolvovala reálné gymnázium (mat. 1918). Poté studovala rok v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a dva a půl roku na Akademii výtvarných umění; z rodinných důvodů studia nedokončila. Po dvou ztroskotaných manželstvích střídala různá příležitostná zaměstnání a žila v existenčně velmi stísněných poměrech. Po 1945 pro chronické onemocnění v invalidním důchodu.
 Debutovala 1922. Přispívala do časopisů: Červen (pod jménem Ludmila Poprová), Akord, Řád, Vyšehrad, Arch aj. Módní střihy, kresby, výšivky apod. publikovala pod jménem L. Rónová v Módní revui, Pražance, Lípě, Listu paní a dívek aj. V samizdatu kolovaly některé Kameníkovy texty z pozůstalosti: Paralipomena (básnicko-filozofické fragmenty, 1974); Zápisky v noci (obsahuje básně z 1952–60, 1976) a souborné vydání sbírek Zápisky v noci, Paralipomena a Malá suita pro flétnu pod titulem Zápisky v noci (Edice Petlice 1979). Dosud nepublikováno zůstalo drama Jak se David stal králem (1947, dva krátké úryvky publikovány v Akordu 1947/48, č. 6). Z autorčiných veršů sestavili Bedřich FučíkVladimír Justl pásmo Memento slov Jana Kameníka, které mělo premiéru v pražské Viole v prosinci 1969; Fučíkův proslov k pořadu byl publikován v Souvislostech 1991, č. 3, v bloku dalších příspěvků věnovaných autorčině osobnosti (zde).
 Kameníkova vypjatě spirituální poezie je literárně ovlivněna zejména P. Valérym. Výrazná reflexivita dává mnoha básním obsažnost filozofického eseje. Výpověď lyrického subjektu, který často vede dialog mezi tíží těla a lehkostí duše, směřuje ke ztvárnění autentického mystického zážitku, jehož nevyslovitelnost provokuje k zápasu s jazykem. Pod vlivem křesťanských mystiků (sv. Jan z Kříže, sv. Terezie z Ávily) i mystiky orientálního typu se tak Kameníkova báseň konstituuje jako svérázná modifikace modlitby, v níž poetický obraz zprostředkovává styk s krásou a dokonalostí Absolutna. Oproštěnost od všeho smyslového zjednodušuje i básnický výraz, tíhnoucí od volného verše k přísné formě sonetu (Malá suita pro flétnu). Obdobně meditativní ráz má také jediná Kameníkova kniha nesyžetových próz (Učitelka hudby), která v aforistických sentencích shrnuje principy Kameníkovy poetiky.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Okna s anděly (BB 1944); Neviditelný let (BB 1947, převážná část nákladu zničena; 1995); Pubertální Henoch (BB 1969; uprav., München 1982; eds. M. Kabát, J. Čábela 1996); Učitelka hudby (PP 1970); Malá suita pro flétnu (BB 1971); Zápisky v noci (BB 1993, ed. J. Med); Mystické deníky (zápisky, 1995, ed. M. Kabát); Prózy (PP, ed. R. Krumphanzl a M. Kabát, 1995)
Překlady: Překlady (BB, ed. J. Pelán, 1996).

LITERATURA

Knižně: J. Chocholoušek: Jan Kameník (studie, bibliografie; Liberec 1998).
Studie a články: M. Dvořák: Nový básník, LidN 7. 1. 1945; J. Jedlička: doslov, in Pubertální Henoch (1969); M. Krulichová: Portrét Jana Kameníka (ukázky z rukopisné tvorby, korespondence, komentáře), Souvislosti 1991, č. 3, s. 124 (zde); M. Trávníček: Strmé srázy poezie Jana Kameníka, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze, 1991, č. 4; B. Fučík: Jeden český básnický osud, Revolver Revue 1992, č. 20; J. Med: doslov, in Zápisky v noci (1993); týž: Výjimečnost básnické osobnosti Jana Kameníka, Proglas 1993, č. 9–10; B. Fučík in Píseň o zemi (1994); M. Kabát: doslov, in Mystické deníky (1995); M. Exner: Estetika slepé skvrny aneb Mystika poezie, Tvar 1995, č. 16; E. Formánková: doslov, in Prózy (1995); J. Jedlička: Jan Kameník, Tvar 1995, č. 21; Š. Nováková: Mystické deníky Jana Kameníka v rukopisech, Scarabeus 1999, s. 85-95; P. Havelková: Stopy na cestě duchovního zrání, Teologie & společnost 2004, č. 5.
Recenze:Neviditelný let: I. Slavík, Vyšehrad 1947, s. 266; Ivan Slavík, Český týdeník 27.-30.10.1995 * Pubertální Henoch: J. Med, Arch 1969, s. 127; V. Vokolek, Dialog 1969, s. 40; K. Bednář, Obroda 1969, č. 25; M. Vacík, NK 1996, č. 4 * Učitelka hudby: E. Formánková, Souvislosti 1994, č. 3 * Malá suita pro flétnu: (B) [Miloš Borský], Práce 10. 11. 1971; * Zápisky v noci: J. Rulf, LidN, příl. Národní 9, 2.7.1993; P. A. Bílek, NK 1993, č. 25; V. Justl, Telegraf, příl. Příloha, 31.7. 1993; M. Exner, Tvar 1993, č. 37/38 * Mystické deníky: J. Šícha, Labyrint 1995, č. 3/4 * Prózy: L. Soldán, Rovnost 15.4. 1996 * Překlady: M. Trávníček, Proglas 1997, č. 2, příl. Literární příloha č. 1.
K životním jubileím: J. Suk, NK 1993, č. 10; rk, LidN 20. 3. 1998; Š. Kratinová, Tvar 2004, č. 10
Vzpomínky: I. Diviš, M. Kabát, Souvislosti 1991, č. 3.
Archiv: LA PNP: Osobní fond uspořádaný v 1. stupni evidence.

Autor hesla: Jaroslav Med (1995)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (ap)
 
zpět na hlavní stranu